E-mail: admin@tro.dk

Sprog
Anvend dansk sprog
Dato for offentliggørelse
02 Mar 2013 18:54
Forfatter
Bob DeWaay

Udgiverens anmærkning: Det følgende er et bibelstudium, som pastor Bob på opfordring stod for som forberedelse til en direkte radioudsendelse over emnet. Vi besluttede, at dette materiale er vigtigt og besvarer spørgsmål, som de fleste kristne går rundt med. Vi besluttede derfor at publicere det, velvidende at dets format mere er et aktuelt bibelstudium end den type litteratur, CIC normalt publicerer. Vi håber, at du finder dette bibelstudium nyttigt og oplysende.

Efter at have publiceret en artikel, som bestrider påstandene i et eller andet udgivet værk, bliver jeg ofte spurgt, om jeg har talt med den pågældende person privat. Der er nogle, som hævder, at drøftelse af ideer ikke bør foregå offentligt, medmindre der foreligger en forudgående Mattæus 18 afgørelses-proces. Det er mit standpunkt, at Mattæus 18 ikke angår teologiske begrebers offentlige vekselvirkning. I dette foredrag vil jeg undersøge forskellige passager fra Det ny Testamente, som forklarer, hvad vi må og ikke må dømme om.

Det er ikke overraskende, at folk er forvirrede angående spørgsmålet om at dømme, for nogle skriftsteder fortæller os, at vi skal dømme og skelne, og andre advarer os mod at dømme. Vi skal se, at skriften giver klare, objektive retningslinjer med hensyn til det at dømme, og at både befalingerne om at dømme og befalingerne om ikke at dømme er forståelige - og at de skal efterleves.

Emner
Forførelse