E-mail: admin@tro.dk


Født 1920, rektor ved det praktisk-teologiske seminar ved Menighedsfakultetet i Oslo, senere biskop. Har gennem årene haft nære forbindelser til Danmark og har deltaget i mange arrangementer. I bogen Visst skal jorden bli ny! (Oslo 1987) behandler han udførligt spørgsmålet om tusindårsriget. De to uddrag er fra side 165 og siden 169-170:

Ved Jesu genkomst begynder en ny frelsesepoke. I den skal "hedningernes fylde" gå ind, den som "førstegrøden" har varslet. Da skal den korsfæstede se den store frugt af sin lidelse. Efter sin genkomst skal Jesus "herske som konge, indtil Gud har lagt alle fjender under hans fødder", siger Paulus i 1.Kor. 15,24-25... Alle, som overlever messiasveerne og den antikristelige trængsel, går altså ind i en ny historie med Guds rige. Dette, tror vi, var apotelkirkens syn. (.)...

Tanken om tusindårsriget er ikke noget fremmedelement i det kristne håb. Troen på dette mellemrige står som en nødvendighed og uomgængelige etape på frelseshistoriens vej til sit mål. Uden en sådan etape kunne fuldendelsen ikke blive den store indhøstning af folkene, som endetidsløfterne lovede.