E-mail: admin@tro.dk


Født 1905, cand.theol, rektor ved Norsk Lutherk Missionsambands missions- og bibelskole, Fjellhaug, Oslo. Omfattende forfatterskab. Har ofte været forkynder ved arrangementer i Danmark. I bogen En kristens forhold til Israel (Holbæk 1983, s.34) skriver han følgende under overskriften "Tusindårsriget":

På det tidspunkt kommer Israel til at blive den ledende nation i al udbredelse af Guds Rige. Det kommer til at ske før den endelige dom.

Der kommer en tid på jorden, som er omtalt i Johannes Åbenbaring, kap. 20. Det bliver en fredens tid, som skal vare i ét tusind år.

Johannes så en engel komme ned fra himmelen. "Og han greb dragen, den gamle slange, det er Djævelen og Satan og blandt ham for tusinde år og kastede ham i afgrunden og lukkede over ham og satte segl for...". Og der skal han opbevares, og så kommer der en forunderlig fredstid på jorden!

I denne tid er det Israel, som bliver den ledende nation. Dét er Israels fremtid.