E-mail: admin@tro.dk


1895-1968, cand. mag., forstander for Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, medstifter af og på et tidspunkt formand for "Ordet og Israel". I en artikel i bogen De sidste tider (red. Poul Hoffmann, København 1963) skriver han om sit syn på Jesu genkomst og tusindårsriget (s.102):
Når vi beder: "Komme dit rige", mener vi da både det usynlige og det synlige, som skal komme. Vi kan læse ord som Mika 4,3-4, Es.26,19, Es. 65,25 og Ezek. Kap. 34-38 og meget mere.

Havde Israel grund til at vente Jesus, så har vi det end mere, for nu er Israel kommet frem på arenaen. Gud har åbnet deres grave. Selv i denne sammenhæng citerer vi Ezek. 28,25-26: "Når jeg samler Israels slægt fra de folkeslag, de er spredt iblandt, vil jeg hellige mig på dem for folkenes øjne, og de skal bo i deres land, som jeg gav min tjener Jacob. De skal bo trygt deri, bygge huse og plante vingårde, ja bo trygt, medens jeg holder dom over alle dem, der håner dem fra alle sider, og de skal kende, at jeg er Herren deres Gud."

Ved Jesu genkomst oprettes hans regering på jorden, Vi skal ikke forvente tusindårsriget, men forvente Jesus. Han skal som konge regere med retfærdighed (Es. 32,1 og Jer, 23,1-6). Der står mere om den retfærdige konge end om den fornedrede i Det gamle Testamente.

Der var kun en profeti i GT. om, at jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn. Den opfyldtes. Der er kun et ord om tusindårsriget i NT., nemlig Åb. 20, men lad os tro det.