E-mail: admin@tro.dk

Sprog
Anvend dansk sprog
Dato for offentliggørelse
28 Feb 2013 01:02

Uddrag fra  Carm.org/
Af Matt Slick

Problemer med Mormons Bog
Mormons Bog formodes at være en redegørelse af mennesker, der kom fra Mellemøsten til Amerika. Den dækker perioden fra ca. 600 f.Kr. til 400 e.Kr Den fortæller om Jereditterne, folk fra Babelstårnet, som kom til Mellemamerika, men omkom på grund af deres egen umoral. Den beskriver ligeledes nogle Jøder, der flygtede fra forfølgelse i Jerusalem og kom til USA, ledet af en mand, kaldet Nefi. Jøderne var inddelt i to grupper, kendt som Nefitterne og Lamanitterne, der kæmpede mod hinanden. Nefitterne blev besejret i 428 e.Kr.

Lamanitterne fortsatte og er kendt som de Amerikanske indianere. Mormons Bog formodes at være en redegørelse fra den Nefitiske leder, Mormon, da han skrev vedrørende deres kultur, civilisation og Jesu fremtræden i Amerika.

Joseph Smith sagde, "at Mormons Bog er den mest korrekte bog på jorden og hjørnestenen i vor religion, og at mennesket ville komme nærmere til Gud ved at overholde dens forskrifter, end gennem nogen anden bog" ( History of the Church, vol. 4, s. 461 ).

Mormons Bog er ikke af Gud.

Source:  Carm.org/problems-with-the-book-mormon

Et logisk bevis for, at Mormonismen er falsk
Mormonismen lærer, at Gud før var en mand i en anden verden, og at han blev en gud (dette kaldes ophøjelse) og kom til denne verden med sin gudinde kone. Han var i stand til at blive en gud, fordi han fulgte lovene og forordningerne fra den gud, han tjente i en anden verden. Gud blev til gengæld ophøjet af sin gud, der var ophøjet af sin gud, ad infinitum. Med andre ord er der et forløb af guder, der dannes så langt tilbage, som man kan se i tid.

Source:  Carm.org/logical-proof-that-mormonism-is-false

Joseph Smith's falske profetier
Joseph Smith, grundlæggeren af  "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints", almindeligvis kendt som Mormonerne, hævdede at være Guds profet. Var han en profet fra den sande og levende Gud?

5 Mos 18,20-22:
"Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!« Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget."

Vi kan se, at kriterierne for, at en profeti er sand, er, at den ikke slår fejl, når den forudsiger fremtiden, da Gud, som er uden for tiden og desuden Skaberen af universet, ikke gør nogen fejl, når han fortæller os, hvad der vil ske.

Profeterede Joseph Smith? Ja, han gjorde. Her er blot nogle af hans falske profetier:

Falske profetier af Joseph Smith
1. Profeti om Jesu tilbagekomst inden 56 år
a. Jesus var ikke kommet igen indenfor 56 år da det blev 1891.

2. Profeti om, at templet ville blive bygget i Missouri inden for Smith's generation
a. Mormonerne blev fordrevet fra Jackson County i 1833. De var ikke samlet der som i denne profeti, der handler om bygning af templet.
b. Profetien siger tydeligt, at den generation, der levede, da profetien blev givet, ikke ville forgå, før templet var bygget ved den vestlige grænse af staten Missouri, som er uafhængig. Dette slog helt klart fejl.

3. Alle nationer ville blive involveret i den Amerikanske borgerkrig
a. Dette er klart en anden falsk profeti, da alle nationer ikke blev involveret i den Amerikanske borgerkrig.

4. Profeti om, at om "ikke mange dage" vil jorden bæve og solen blive skjult
a. Solen er endnu ikke er blevet skjult, og månen har heller ikke skjult sit ansigt.

5. Profeti om, at Esajas 11 skulle opfyldes
Esaj 11,6-9:
"Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt med kundskab om Herren,som vandet dækker havets bund."
a. Dette er endnu ikke blevet opfyldt.

Source:  Carm.org/false-prophecies-of-joseph-smith

Konklusion: Mormonisme er blasfemi

Emner
Mormonisme