E-mail: admin@tro.dk


Spørgsmål: Hvad er tusindårsriget, og skal det forstås bogstaveligt?

Svar: 
Tusindårsriget er det navn, der bruges om det tusindårige rige, hvor Kristus vil regere på jorden. Nogle forsøger at tolke de 1000 år på en allegorisk måde. Andre forstår de 1000 år billedligt, som et udtryk for "et langt stykke tid", og ikke en bogstavelig, og ikke Kristi bogstavelige, fysiske regeringstid på jorden. Men i Åbenbaringsbogen 20:2-7 siges det, at tusindårsriget specifikt er 1000 år i længde. Hvis Gud ønskede at kalde det "et langt stykke tid", så kunne han let have gjort det uden direkte og gentagne gange at nævne det som en specifik tidsramme.

Bibelen fortæller os, at når Jesus vender tilbage til jorden, så vil han etablere sig selv som konge i Jerusalem, siddende på Davids trone (Lukas 1:32-33). De betingelsesløse pagter kræver Kristi bogstavelige, fysiske tilbagevenden, hvor han vil etablere kongeriget. Den abrahamitiske pagt lovede Israel et land, et ydre og en hersker, og en fysisk velsignelse (1. Mosebog 12:1-3). Den palæstinensiske pagt lovede at landet ville blive genoprettet og bosat (5. Mosebog 30:1-10). Den davidiske pagt lovede Israel tilgivelse - det middel, hvormed nationen kunne blive velsignet (Jeremias 31:31-34).

Ved det andet komme vil disse pagter blive opfyldt, når Israel igen er blevet samlet fra alle nationerne (Matthæus 24:31), omvendt (Zakarias 12:10-14), og genoprettet i landet under Messias', Jesu Kristi styre. Bibelen taler om, at omstændighederne under tusindårsriget vil være et perfekt miljø, både fysisk og åndeligt. Det vil være en fredstid (Mika 4:2-4; Esajas 32:17-18), glæde (Esajas 61:7, 10), trøst (Esajas 40:1-2), og der vil hverken være fattigdom eller sygdom (Amos 9:13-15; Joel 2:28-29). Bibelen fortæller os også, at det kun er troende, der vil træde ind i tusindårsriget. Derfor vil det være en tid, hvor der vil være fuldkommen retfærdighed (Matthæus 25:37; Salme 24:3-4), lydighed (Jeremias 31:33), hellighed (Esajas 35:8), sandhed (Esajas 65:16), og Helligåndens totale fylde (Joel 2:28-29). Kristus vil regere som konge (Esajas 9:3-7; 11:1-10), med David som regent (Jeremias 33:15-21; Amos 9:11). Adelige og statsmænd vil også regere (Esajas 32:1; Matthæus 19:28), og Jerusalem vil være verdens politiske centrum (Zakarias 8:3).

Åbenbaringsbogen 20:2-7 fortæller om tusindårsrigets præcise tidsramme. Selv uden disse skriftsteder, findes der utallige andre der peger på, at Messias bogstaveligt talt vil herske på jorden. Opfyldelsen af mange af Guds pagter og løfter hviler på, at der vil komme et bogstaveligt, fysisk, rige i fremtiden. Der er intet solidt grundlag til at benægte tusindårsrigets bogstavelige fortolkning og dets varighed af 1000 år.