E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
25 Feb 2013 00:33

Gog/Magog krigen.

Fra Prophecynewswatch.com/
Juni 2012.

Ezekiel 37-39 beskriver en tid, hvor Israel er blevet genoprettet i sit land, men så vil stå over for en invasions-magt fra lande i Nord, og Israel's allierede - efter Gud - sætter kroge i deres kæber.

Disse lande er anført efter navne, vi ikke kan genkende i dag. Men mange forskere mener at have identificeret, hvor disse befolknings-grupper engang var fra. Følgende er de mest almindelige fortolkninger for disse lande:

Magog menes at være det moderne Rusland og bør også omfatte Kasakhstan (området Nord for det Kaspiske Hav).

Mesjek kan omfatte den Sydlige del af Rusland ved Sortehavet, samt Georgien og Armenien. Nogle mener, Tyrkiet også kan være inkluderet.

Tubal er en del af Rusland mellem Sortehavet og Det Kaspiske hav. Det omfatter også Ukraine, Kasakhstan og muligvis Georgien og Aserbajdsjan.

Persien er det moderne Iran.

Etiopien (eller Kush). Nogle mener, at andre omkringliggende områder, såsom Sudan eller Eritrea, også kan medtages.

Libyen (eller Put).

Gomer kan omfatte Ukraine. Nogle mener, det også kan omfatte området Vest for Sortehavet, såsom Georgien. Nogle mener, at dette også kan være en henvisning til Tyskland.

Huset Togarmah (langt borte eller fjerne dele af) af de Nordlige Kvarterer kan omfatte Armenien. Mange tror, at det også vil omfatte Tyrkiet.

Og mange mennesker (eller nationer) med dem. Dette kan indikere, at der vil være endnu andre nationer, som er allierede med Rusland, der ikke er anført. Det kan bemærkes, at Egypten, Syrien, Libanon og Jordan ikke er nævnt.

Rusland er ikke længere den supermagt, det var engang, og skønt det kan være svært at se et sådant scenarie finde sted i dag, er det ikke sværere for Gud at udføre, end da Han genskabte Israel som en nation i 1948.

Ezekiel 39 synes også at indikere brugen af atomvåben i denne konflikt, da specifikke instrukser er givet på begravelse af de døde, herunder specialister, der gør dette.

Vi vil fortsætte med at overvåge Ruslands relationer til Israel. Iran, en af de nævnte nationer, er det også vigtigt at holde øje med i lyset af den gensidige bistands-traktat med Rusland. Israel har truet med at angribe Iran, hvis det fortsætter med dets atomprogram - dette kan meget vel være krogen i kæberne, som trækker Rusland ned. En anden nation, vi må holde øje med, er Tyrkiet, da det i øjeblikket er Israels allierede, men forbindelserne er i høj grad blevet forværret på det seneste. Hvis Tyrkiet er involveret i denne invasion, ville dette være et stort fupnummer for Israel, men tingene kan hurtigt ændre sig i dette Muslimske land. Det nukleare våbenkapløb i Mellemøsten fortsætter og kunne spille en rolle i denne konflikt.
Emner
Ødelæggelse