E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
09 Mar 2021 12:27

Inden vi dykker ned i lovteksten om brug af maske og visir - og inden vi kigger på, om det reelt har en virkende effekt mod smitte, så tjek lige den her video, som giver en ret god og synlig forklaring på, hvordan CO2 niveauet bliver ændret i din udåndingsluft ved bruge af maske, visir og almindelig tørklæde.

Det kan godt være, man umiddelbart ikke kan se forskel på selve iltningen i blodet, men cellerne i kroppen tager skade af det - og på længere sigt, kan organerne ligeledes tage skade af det.

Dr. Eric Nepute beskriver her, hvordan hans patient (4 år) fik bakteriel lungebetændelse pga. brugen af mundbind.
- der er fx. også i Tyskland flere eksempler på, hvordan børn er døde ved brug af at bruge mundbind.

Herudover kan du læse en virkelig veludført forskning og dokumentation om, hvorfor det er direkte FARLIGT at bruge mundbind: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0034580 eller hent den her som PDF.

Dansk lovgivning

Husk… til trods for nye mundbindsregler pr. 29. oktober 2020, er det IKKE alle, der skal bære mundbind.

NB! Du er fritaget for at bruge mundbind / visir i følgende situationer:

Offentlig trafik : Bekendtgørelse 1221 §4
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.
 4. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 5. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 6. Hvis politiet skal foretage identifikation

Samt stk. 4 her bekræfter at lægedokumentation ikke er nødvendig samt at tvivlen skal komme den rejsende tilgode:
https://www.trm.dk/temaer/aktuel-information-om-covid-19-til-passagerer-og-transportoerer/covid-19-artikler/spoergsmaal-og-svar-om-kollektiv-trafik/

Detail + offentlige steder : Bekendtgørelse 1534 - §5
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted. 1. pkt. omfatter ikke serveringssteder, jf. § 3, stk. 1.
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation.

Sundhedsstyrelsen

Klik på ovenstående billede for at forstørre det.

Det er et uddrag fra sundhedsstyrelsens egen vejledning til, hvornår man er fritaget fra mundbind. Du kan også selv downloade vejledningen her og slå op på side 4.

00:00 | 00:42

Sundhedsstyrelsen lavede i starten af marts 2020 denne film-kampagne. Der er ikke noget som helst fusket ved den, men den blev lavet ud fra alle de info, der var og stadig er tilgængelig.

Vurder selv, hvad du tænker om det…!

Læge og forsker Peter Gøtzsche - 29. oktober 2020

Lad os så tage vejledningen fra Sundhedsstyrelsen d. 15. august 2020 pkt. 4 (hent den her), hvor der jo virkelig har været tid til at undersøge effekten af mundbind / masker:

PKT 3.2 - Dokumentation fra kliniske lodtrækningsundersøgelser

…..

Cochrane-review’et konkluderede, at der ikke var fundet evidens for brug af mundbind.

Aktuelt afventes resultaterne af en større dansk lodtrækningsundersøgelse, der skal under-søge reduktion af COVID-19 smitte ved brug af mundbind uden for sundhedsvæsenet.

PKT 3.3 - Dokumentation fra observationelle studier

…..

Evidensgrundlaget for konklusionerne vedrørende effekt af brug af mundbind var af lav kvalitet, da der ikke var tale om kliniske lodtrækningsstudier.

PKT 4

Ved overvejelser om indførsel af anbefalinger og krav om mundbind i det offentlige rum bør den forventede smitteforebyggende effekt, mulige skadesvirkninger, gener ved brug af mundbind og ressourceforbrug afvejes over for hinanden. Fordele og ulemper bør identificeres og inddrages i den samlede vurdering.I det følgende beskrives fordele og ulemper ved indførelser af anbefalinger om mundbind i det offentlige rummed udgangspunkt i WHOs anbefalinger af den 5. juni.

Potentielle fordele:

 • Der er følgende mulige fordele ved at anbefale mundbind til den generelle befolkning:
  Nedsat risiko for smitte fra asymptomatiske og præsymptomatiske personer dvs. personer,der enten ikke har symptomer eller i tiden op til de udvikler symptomer.
 • Reducerer stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind, da anvendelse af mundbind bliver mere almindeligt.
 • Kan medvirke til, at befolkningen får en følelse af at kunne bidrage til at hindre smitte-spredning.
 • Kan være en påmindelse om, at man skal efterleve smitteforebyggende tiltag, dvs. holde afstand, reducere kontakt, opretholde højt hygiejne, højt niveau af rengøring mv.

Potentielle ulemper.

Der er følgende mulige ulemper ved at anbefale mundbind til den generelle befolkning:

 • Kan medføre en risiko for kontaktsmitte, hvis det ikke håndteres og anvendes korrekt, dvs hvis det berøres under brug eller hvis det tages af og på uden efterfølgende hånd-vask eller afspritning. Særligt hos børn, er der en øget risiko for at det bruges forkert.
 • Kan medføre risiko for smitte, hvis det ikke udskiftes, når det er fugtigt eller forurenet idet,at det kan påvirke filtreringsgraden og evnen til at beskytte bæreren.
 • Kan give gener som hovedpine, åndedrætsproblemer, udslæt, sår og allergiske reaktioner ved langvarig brug.
 • Kan være ubehageligt at have på, og kan medføre et generelt ubehag, og følelse af kvælningsfornemmelse hos nogle personer. Særligt i varme og fugtige miljøer kan der opstå ubehag.
 • Kan påvirke kommunikationsmulighederne, og gøre det sværere at kommunikere klart og tydeligt. Dette er en væsentlig gene for personer, som har høre-eller talevanskeligheder.
 • Kan medføre falsk tryghed og resultere i en lavere efterlevelse af øvrige og mere effektive tiltag til forebyggelse af smittespredning.
 • Kan medføre affaldsproblemer efter brug, især på offentlige steder, hvor det kan smides på gade, efterlades i tog eller skraldespande, hvor det ikke afskærmes ordentligt.
 • Visse personer kan have flere gener og vanskeligheder ved at anvende mundbindet korrekt.

Det skal bemærkes, at de ovenfor beskrevne fordele og ulemper ikke er dokumenteret.

Lod du mærke til fordelen ved at bruge mundbind:

 • Reducerer stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind, da anvendelse af mundbind bliver mere almindeligt.

Onsdag d. 11. november 2020 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen så denne kampagne på Facebook… samme form for propaganda, som man brugte under 2. verdenskrig.

…og selvom det er kommet reel dokumentation ud på, at mundbind ikke virker, ja så kører Sundhedsstyrelsen videre med deres propagandafilm: https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/vi-kan-godt-ny-kampagne-skal-motivere-danskerne-til-at-holde-fast-i-coronaraadene

Forskning og yderligere artikler

Rigshospitalet lavede så en stor forskning med godt 6000 deltagere mhp at finde ud af, hvor meget et mundbind reelt virker. Underligt nok er resultatet aldrig kommet frem i offentligheden - og flere medicinske tidsskrifter har nægtet at publicere svaret… måske fordi, det er for politisk farligt…??

Læs artiklen fra Berlingske her:
https://www.berlingske.dk/samfund/danske-laeger-kender-svaret-om-mundbind-derfor-er-det-hemmeligt

…eller fra EkstraBladet.dk
https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/skjult-viden/8341210

…samt fra videnskab.dk her
https://videnskab.dk/kultur-samfund/dansk-forsoeg-med-mundbind-er-endt-i-stormvejr

MEN 18. november (6 måneder efter), valgte rigshospitalet så at offentliggøre undersøgelsen:
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
…som ganske rigtigt forklarede, at I gruppen uden mundbind fik 2,1% af deltagerne corona i den periode, studiet stod på, og 1,8% med mundbind fik corona.

Forskellen er altså langt fra stor nok til at konkludere, at der er en gevinst ved at bruge mundbind i forhold til at beskytte sig selv.

Endelig er der i december 2020 kommet en ny undersøgelse frem som siger at det direkte er FARLIGT at bære mundbind: New York Post

Denne film er IKKE basis for det endelig svar om, hvorvidt masker virker eller ej. Dog ved vi, at en virus er MEGET LILLE og kan slet ikke sammenlignes med røgpartikler. Se videoen og overvej selv, hvad du tænker om det…

00:00 | 02:55
00:00 | 00:00

…og al info passer fint med det interne notat, “Politiken" har fået fat på, som siger at 1 million mennesker skal gå med mundbind i en uge, for at en person ikke bliver syg… og det er vel at mærke når mundbindet bruges 100% korrekt/perfekt.

Videoen her fra DR er fra medio august 2020.

Læge Vibeke Manniche skriver d. 26. oktober 2020:
Her fortæller jeg hvorfor mundbind er så ulækre og efter alt at dømme IKKE beskytter mod Covid-19- måske endda tværtom! Lad os kræve fakta fremfor mavefornemmelser, frygt og krænkelser af vores frihedsrettigheder. Del gerne ❤️ vi kræver fakta og videnskabelig dokumentation. Vi vil ikke holdes fængslet mere!

Stil også evt. dig selv spørgsmålet: Hvorfor skal fx. en kirurg, der bruger dem, skifte mundbind sterilt hver 2. time? Og hvorfor står der i arbejdstilsynets vejledninger, at man KUN må bruge det max. 3 timer om dagen? (https://at.dk/regler/at-vejledninger/aandedraetsvaern-d-5-4/)

I patienthåndbogen kan du ligeledes læse, at lungebetændelse komme af ENS EGNE bakterier: https://www.sundhed.dk/…/infektioner/lungebetaendelse : “Ofte bliver man syg af sine egne bakterier, som man har i svælget." - hvor mange bakterier tror du, man har i et mundbind efter en dags arbejde? Og bliver vores mundbind reelt skiftet bare en gang om dagen…?
00:00 | 05:07