E-mail: admin@tro.dk


Dato for offentliggørelse
26 Jul 2015 20:54

Kvart million danskere har diabetes
Cirka en kvart mio. danskere har diabetes i Danmark. Af dem har 80 til 90 pct. type 2 diabetes. Desuden er der formentlig omkring 100.000 til 200.000 mennesker, der faktisk har type 2 diabetes, men som ikke har fået diagnosen endnu. Antallet af type 2 diabetespatienter er stærkt stigende. Sygdommen er knyttet til kostvaner, manglende motion, rygning og overvægt.

Nøglen til et antiviralt kanelekstrakt findes i Bibelen, siger israelsk forsker
I det meste af sit arbejdsliv har universitetsprofessor Michael Ovadia fra Tel Aviv koncentreret sig om slanger og de medicinske egenskaber ved slangegift. Men for 7 år siden - efter at han kom til at tænke over en passage fra Bibelen - tog Ovadias karrierefokus en drejning. Helt specifik til kanel! 

I dag markedsfører den spirituelle forsker fra Tel Aviv University's zoologiske institut et unikt ka­nelekstrakt, som er udråbt som et middel til bekæmpelse af virusinfektioner - lige fra HIV til fugle­influenza. 

Når kanelbark skal være naturlig, virksom og prisgunstig.

I sidste uge underskrev universitetets teknologiske handelsselskab Ramot og Frutarom, en multina­tional nutraceutisk producent med base i Israel en aftale om forskning i og licens til Ovadias patent­anmeldte kanelekstrakt. Frutarom ventes at anvende ekstraktet i en lang række produkter fra luftdes­inficerende midler til en spray mod fugleinfluenza til brug i lufthavne og daglige kosttilskud, der kan beskytte mennesker mod almindelig forkølelse. 

Forskere i naturmedicin ved, at slangegift, specielt den berygtede, dødbringende gift, har unikke an­tivirale og smertelindrende egenskaber, der kan medvirke til behandling af sygdomme hos menne­sker. I løbet af de foregående 40 år havde Ovadia arbejdet med naturlige modgifte og fundet ud af, at visse former for slangegift kan deaktivere parainfluenza-virus (Sendai) - et virus, der er meget lig det, der forårsager influenza hos mennesker. 

Det gik strygende for Ovadia. Han fik offentliggjort artikler, udviklet patenter, og hans rygte inden for forskning i slangegifte var veletableret. Men han ventede stadig på det gennembrud, enhver for­sker drømmer om. Dét kom en morgen i synagogen, hvor han lyttede til en passage fra Det Gamle Testamente. 

"Der er en passage om, hvordan ypperstepræsterne - kohanim - laver en hellig olie, der skal smø­res på kroppen før en ritual dyreofring," husker Ovadia. "Jeg fik den tanke, at denne olie, der inde­holdt kanel og andre krydderier, kunne medvirke til at forebygge spredning af smitstoffer til menne­sker". 

Han undersøgte idéen i sit laboratorium, og hans indledende eksperimenter viste, at den var god nok - det velsmagende kanelekstrakt kunne hurtigt og effektivt gøre kyllingeforstre immune over for det vi­rus, der giver Newcastle-syge, som hvert år koster fjerkræindustrien i USA millioner af dollars. 

Flere forsøg med fugleinfluenza H9, Sendai-virus, HIV-virus og Herpes Simplex 1 har også givet positive resultater. Ikke blot var ekstraktet i stand til at neutralisere de forskellige typer af virus - det viste sig osse at have potentiale for immunisering mod udvalgte virus. 

Men inden du begyndte at putte en kanelstang i din varme chokolade eller drysse kanel over en kop caffe latte, så vær opmærksom på, at det kanelekstrakt, Ovadia har udviklet, har specielle egenska­ber, som ikke findes i caféernes kanel eller i de produkter, man kan købe til køkkenskabet. 

Michael Ovadia grubler over virkningen af en stang kanel: Jeg fik den tanke, at denne olie [som beskrives i Bibelen], der inde­holdt kanel og andre krydderier, kunne medvirke til at forebygge spredning af smitstoffer til menne­sker. 

Relaterede sites:
Tel Aviv University
American Physicians Fellowship for Medicine in Israel

Original link her!