E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
12 Aug 2014 22:01
Forfatter
Lars Hyldgård

Picture

Af Lars Hyldgård

5 gode grunde

1) Bøn er troens åndedræt. 

2) Bøn sætter os i personlig forbindelse med Gud, som har magt til at forandre ting!

3) Gud ønsker, at vi skal bede og tilbede ham derigennem forstå vores afhængighed af ham. Bøn hjælper os til at komme ind i det rette forhold til Gud.

4) Gud hører bøn, hvilket vi med tiden konkret kan erfare. Men bøn er også bare at have fællesskab med ham og at give ham plads i vores liv.

5) Igennem personlig tro på Jesus har vi fået barnekår hos Gud og dermed adgang til Guds velsignelser.

Jesus sagde: Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer!

Min mormor & morfar havde et særligt skilt hængende på kontoret. Der stod med ingraveret skrift: "The family that prays together, stays together!" Og netop min mormor & morfar var eksempler på et ægtepar, som bad sammen, og som samlede hele familien i en atmosfære af sand kærlighed. De bad hver dag sammen for hele familien.

Jeg har oplevet mange bønnesvar i mit liv. Stærkest blev det, efter at jeg overgav mit liv helt til Jesus. I Salmernes Bog, som er en stærk bønnebog i Bibelen, står der: 

Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber ham ind!  (Salme 37:5) 

At overgive sin vej til Gud er noget, man gør frivilligt af hjertet. Jeg sagde til Jesus, at han måtte lede mig i alle ting, og at jeg ville vælge hans vej, frem for min egen. 
Pludselig begyndte jeg at opleve Guds nærvær på måde, som var stærkere, end jeg havde troet var muligt. Det er det bedste, der sket i mit liv. På den måde fik jeg pludselig svar på en hel masse spørgsmål, jeg aldrig konkret havde stillet.

Jeg beder fx Gud om at fylde mig med kærlighed til mennesker. Jeg beder ham om at forme mig til den, han har skabt mig til at være. Jeg beder om at han må lede mig. Og jeg beder for mine egne og andres behov. 
Jeg takker ham også for alle de gode ting, han giver mig. Jeg oplever igen og igen, at han sætter mit indre i frihed som svar på bøn. 

Der er mange ting at lære om bøn. Bøn udspringer af vores forhold til Gud, og hvor godt vi kender ham. Bibelen viser os både hvem Gud er, og hvem vi er. Den inspirerer os og giver os megen forståelse af bønnens skinnende muligheder. 
Jesus lærte os fx Fadervor, som kan fungere som inspiration til din frie bøn fra hjertet.

Det kan også være en enormt stærk oplevelse at bede sammen med andre oprigtige kristne. Men den bedste måde at lære at bede på, er ved at gøre det! HUSK: Vær altid ærlig over for Gud. 

It's "learning by doing!"
Emner
Bøn