E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
19 Jun 2014 17:29

Fordi Gud valgte at skabe mennesket med en fri vilje. 


PictureUden den frie vilje ville vi have været robotter.
Den frie vilje er grundlaget for kærlighed og meget af det, som beriger din hverdag allermest. Men den frie vilje er samtidig grundlaget for had og de ting, som bringer smerte i menneskers liv. Den frie vilje kan være både smuk og forfærdelig. Men kærligheden er så stor og vidunderlig, at Gud ikke ville have en verden uden menneskers frie vilje.

Gud har betroet mennesker ansvaret for jorden og for hinanden. Og en dag skal vi stå til ansvar for Gud. Den viden er en konstruktiv hjælp for os. I dette liv kan vi vælge at lytte til det gode eller det onde. Og det har enorm betydning for os selv og vores omverden, hvad vi vælger. Gud vil dømme det onde, vi gør. Derfor er det bedre, at vi allerede nu dømmer os selv, og omvender os, så at vi ikke skal blive dømt af Gud en dag. 

Hvordan bruger vi vores frie vilje på den bedste måde? Ved at lytte til og adlyde Ham, som har skabt os. Han ønsker, at vi skal vandre i kærlighed. På den måde er vi med til at gøre en ond verden bedre. Vi er kaldet til at elske ligesom Jesus.

Hvad med mennesker der lider?
Gud er absolut ikke ligeglad med mennesker, der lider. Gud græder over den lidelse og undertrykkelse, som mennesker på jorden gennemgår. Måske har du oplevet at mennesker har påført dig uretfærdig lidelse? Måske har du selv påført andre smerte med det, du har gjort eller sagt?

De gode nyheder er, at Gud en dag vil gøre en ende på al lidelse for dem, der tager imod Jesus Kristus som deres frelser. Jesus er døren til frelse og fællesskab med Gud. Det er i fællesskabet med Gud, at vores liv kommer i den balance, som vi er skabt til. Det er dér, der bliver forløst retfærdighed, liv og glæde. 

Uden lys ender vi i mørke
Men hvis vi vælger, at vende Gud og hans gode vilje ryggen, så er der en anden  kraft, som lettere får adgang til os. Nemlig det onde selv, Djævelen og hans dæmoner. Derfor findes der et så udpræget ondt regime på jorden som fx Nordkorea. Mennesker lever i dyb fattigdom og undertrykkelse, fordi regimet har bandlyst Gud og den frie vilje. Der er faktisk dødsstraf for blot at eje en Bibel. Det ligner et land, som  Djævelen har fået så meget magt over, at regimet forsøger at gøre mennesker til robottter, stik imod det, vi blev skabt til?

Vil Gud så bare fortsætte med at se på, at dyrebare mennesker bliver undertrykt? 

Nej, Bibelen fortæller os, at Jesus en dag vil komme igen og gøre en ende på al ondskab på jorden. Han vil komme igen som Kongernes Konge, og hvert et knæ kommer til at bøje sig for ham. Han vil gøre en ødelagt jord til det skønneste paradis igen. Men først skal evangeliet om Jesus forkyndes for alle nationer, og mennesker fra alle etniske grupper skal finde frelsen i Jesus. Gud vil igennem sin Søn bevise, at  kærlighed er stærkere end had, og at det gode kan overvinde det onde.

Vi har alle syndet, både du og jeg - men Jesus kan vaske hjertet rent og give os en ny start med Ham.