E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
03 Apr 2014 23:59
Forfatter
Oral Roberts

Hold for stedse op med at frygte! Ville du ikke være glad for at kunne det? Ville du ikke være glad for at leve resten af dit liv i fred og tryghed? Ville det ikke være dejligt at kunne se fremtiden i møde med mod og fortrøstning i stedet for med ængstelse og uro? 

Den almægtige Gud siger til dig: FRYGT IKKE. 


Hverken Gud eller hans søn ville bede dig om noget, du ikke er i stand til. Hvis Gud siger: FRYGT IKKE. 

Jesus af Nazareth siger til dig: FRYGT IKKE. 

Hvis Gud siger: FRYGT IKKE! Så er det, fordi du ikke behøver, at frygte længere. Og nå Jesus siger det, betyder det, at du ikke behøver at ængste dig mere. 

Men hvordan? 

Priset være Gud, at han har vist os, hvordan vi kan overvinde frygten! 

Ofte består vor vanskelighed i, at der er noget, vi ikke rigtig lægger mærke til, eller som vi overser eller glemmer. Hvis du er bange, ønsker jeg at vise dig Guds tre veje til at holde op med at være det, så du kan leve i fred og med stor frimodighed. 

Men først ønsker jeg, at du skal forstå, at det er farligt at frygte, og at du derfor ikke må give plads i dit hjerte for frygt. 

Frygt er ødelæggende. Den er troens ærkefjende. Frygt har en ond hensigt. Den er Satans våben, som han bruger til at pine og ødelægge mennesker med. 

Den bliver sendt imod dig for at nedbryde din tro på Jesus, og for at du ensom og forladt skal gå din undergang i møde. Frygt ødelægger sjæl, sind og legeme. Hvad er mere nedslående end frygt? Hvad er mere forfærdeligt? 

Frygt skiller os fra Gud, for frygt er forkert tro, og forkert tro udelukker alt håb om udfrielse. 

Frygt er at tro, at der ikke findes nogen højere magt, til hvem vi kan henvende os i vor usikkerhed. FRYGT ER TVIVL. Mistillid til Gud, og den får os ud i det dybeste mørke. 

Men Jesus siger: FRYGT IKKE! 

Mennesket styres eller regeres af sin ånd. Mennesket er derfor, hvad han tror at være, ikke mere og ikke mindre. Han er, som han tror, enten hans tro er ret eller forkert, enten den er i harmoni eller ude af harmoni med Guds love. Frygt er at tro det forkerte. 

Vær ikke ængstelig, vær ikke en, der tror det forkerte. 

Hvad sagde Job? De ting, jeg har frygtet for, er kommet over mig. 

Ser du de frygtelige konsekvenser af at frygte? Ser du frygtens formål? Ser du, hvor den kommer fra? De ting, Job mest frygtede, kom over ham. Frygt er baseret på tro, men på en forkert tro. Den er sendt af Satan for at influerer på vor tro. Den stammer fra en tro på, at der vil ske os noget ondt, at vi vil miste, hvad vi ejer, eller der vil komme anden ulykke over os. 

Der er magt i frygt, fordi der er magt i tro! Der er magt i tro, enten vi så tror det gale eller det rigtige. Da det gik op for Job, at det var den frygt, Satan havde sendt over ham, der havde bragt sygdom og elendighed til ham. Da han havde erkendt, at dette ikke var sendt fra Gud, så forandrede han sin mening. Da holdt han op at være bange. Han vendte sig fra sin forkerte tro til den rigtige. 

Job fandt ud af, hvorfor Gud sagde: FRYGT IKKE! 

Det er Guds mening, at vi kan holde op med at frygte. Men det er også hans mening, at det er nødvendigt, at vi gør det. Af samme grund sagde Jesus: Vær ikke ængstelige. 

Frygt er farligt. Jesus sagde også: Jeg vil give eder magt - over al fjendens hær, og slet intet skal skade jer. Luk. 10:19. 

Der skal magt til at overvinde frygt, for frygt er fjendens magt! Ond magt må besejres ved god magt. Jesus har udrustet dig med en god og stærkere magt. Tro til ham er din redning. Troen er stærk, fordi Gud er stærk. Den er almægtig fordi Gud er almægtig. Dette er den sejr, som har overvundet verden, vor tro! 

Frygt kan overvindes. Den må overvindes! Jeg håber, du forstår dette. Jeg ved, du gør det, og jeg ved, du vil fatte mod, når du forstår det, og du vil forandre din forkerte mening, sådan som Job gjorde det. 

Jeg ønsker nu at vise dig Guds tre veje til at standse frygten. 

1. Hvad frygter du for? 

Er det for døden? Er det fattigdom? Er det for at tage fejl? Er det kritik? Er det sygdom? Er du bange for at blive bedraget eller svigtet af dine venner eller ikke at blive påskønnet? Er det for din alderdom eller for ikke at kunne sove? Er det for det store hinsides? 

Hvad det så end er, ønsker Gud, at du skal få din frygt frem i lyset og se på den. Han ønsker, at du skal regne den for, hvad den er. Han ønsker, at du skal være klar over, hvor den kommer fra. Han ønsker, du skal vide, at frygt ikke er en gave fra Gud. Og alt, hvad der ikke er af Gud, er svagere end Han, så der kan sejres over den. 

Frygt er ligesom et insekt, der gemmer sig under en sten. Løft stenen, og insektet vil forsvinde. Få din frygt frem i lyset og forvent, at den vil flygte, thi frygt holder ikke af at blive afsløret. Frygtens hemmelighed er bedrageri, når den bliver opdaget, taber den sin kraft. Få hver frygt frem i lyset, bekend hver frygt for Gud. Sig til ham: Herre, jeg er bange. Han vil forstå det, og han vil hjælpe dig. 

2. 

Bliv klar over, at din frygt kommer af, at du tror det forkerte. Du må indrømme, at din tro er blevet brugt på en gal måde. Du må se det, indrømme det og forandre det. Jesus var aldrig bange. Han var på søen, medens det stormede og han standsede stormen, fordi han havde standset frygten. Hvis der havde været frygt i Jesu hjerte, ville bølgerne have kastet ham over bord. 

Du har set, at der er magt i frygt, men se nu den endnu stærkere magt i TRO. Jesus var ude i den stærkeste storm, men han fik den til at lægge sig ved et ord. TI - OG VÆR STILLE! 

Den magt, Jesus havde, , tilbyder han dig gennem tro. Det er derfor, din tro er sejrherre, thi tro var hans sejr. Når Gud er med dig, kan det ikke gå galt. Rigtig tro giver dig kraft til enhver tid overfor enhver fjende, i enhver situation , overfor ethvert problem. 

3. 

Praktiser den magt, du har ved tro, i det daglige. Jesu egen hemmelighed ved lykke var denne: FRYGT IKKE, TRO KUN! Det var ikke altid, hvad han følte, eller hvad han tænkte angående forskellige ting, men sådan handlede og levede han. 

Han praktiserede, hvad han prædikede. Han udøvede tro. Han viste os, hvordan vi skulle leve på den måde. Han viste os, hvordan vi skulle handle. Han var et eksempel for os. At tro rigtigt var hans daglige praksis. Og hvis du dag efter dag øver dig i at tro det rigtige, vil din tro blive stærkere. Jo mere tro du har, jo modigere vil du være, og dit liv vil blive fredfyldt, fremgangsrigt og lykkeligt. 

Ved tro levede Jesus et meget enkelt liv, og dog var det, det største liv i tjeneste, som verden nogensinde har set. I stedet for at give efter for frygt, gør så, som Jesus gjorde: Sæt din lid til Gud. Han troede ret og vandt, og på samme måde kan du vinde. 

Tro bliver stærk af, at blive praktiseret. Jeg har bestemt mig til daglig at praktisere min tro på Gud. Jeg ved, hvad frygt er, og hvad den betyder. Jeg ved, den kommer, når vi tror forkert, og jeg ved, hvor den kommer fra, og jeg ved, at hvis jeg praktiserer rigtig tro, vil frygten dø. 

Hvorfor skulle jeg så frygte? Hvorfor skulle jeg være bange? Du kan holde op at frygte. Du kan sejre over frygt ved tro. 

Nu vil jeg pege på tre slags frygt, der er mest almindelig mellem mennesker. Jeg ønsker, at du skal se, hvor de kommer fra, og hvordan de må fly, når de bliver bragt frem i lyset af Guds sandhed og magt. 

1. Dødens frygt! 

Et liv tilbragt i melankoli kan blive resultatet af frygten for døden. Jesus sagde: Jeg er kommen, for at de skal have liv - og liv i overflod. Jesus kom ikke for at give os død. Han vandt en fuldstændig sejr over døden både for sig selv og for os. Hvis du er bange for døden, kommer det af, at du har en forkert tro. Død er enden på og målet for forkert tro, så du skal ikke frygte døden, men den forkerte tro, du har med hensyn til den. Hvis du må frygte, så frygt Gud, og hvis du må være bange, så vær bange for at tro forkert. 

Din dødsdag vil være bedre end din fødselsdag, for så sandt du hører Gud til, betyder den, at du går hjem til en uendelig herlighed i Paradiset. Få denne frygt for døden frem i lyset. Bliv klar over, at den kommer af en forkert tro, og den vil forsvinde, hvis du vil begynde at tro rigtigt. Praktiser den rigtige tro, og din frygt vil blive aflyst af triumf. 

2. Frygt for fattigdom 

Fattigdom betyder, at vi må klare os uden de ting, der gør livet godt og skønt at leve. Fattigdom er ikke noget, der befordre godt helbred eller er behageligt. Fattigdom er ikke en gave fra Gud, for Gud giver kun gode gaver. Det er derfor folk frygter for den. Man frygter ikke for gode ting. Fattigdom svækker troen på en god Gud. Det er fattigdommens formål, at ødelægge mennesker til sjæl og legeme. 

Fattigdom er i sandhed en sørgelig tilstand i livet, men den har sin rod i forkert tro. Frygt for fattigdom leder til fattigdom, fordi den tror på fattigdom. Selv midt i sin velstand frygtede Job for at blive fattig. Han var bange for, at rigdom og ære skulle blive taget fra ham. Jobs frygt blev til sandhed. Han måtte klæde sig i sæk og aske og have andre lidelser ved siden af. 

I fattigdommen sørger Djævelen ikke for dine fornødenheder. Men i det overflødige trosliv lader Gud alt godt tilflyde dig. Hvilken modsætning! Gud har rigdom nok, så han kan give enhver af os overflod, og rigtig tro regner med, at han vil opfylde al vor trang i herlighed, sådan som ordet lover (Fil.4:19). 

3. Frygten for fejltagelser 

Frygt for død, frygt for fattigdom, frygt for at det skal slå fejl for os. Hvilken sørgelig treklang. Én af disse ting er nok til at ødelægge et menneske, men ofte ses disse tre sammen. 

Frygten for fejltagelser er som al anden frygt et produkt af forkert tro, og den kan overvindes som al anden frygt ved at tro på rette måde. Frygten for at tage fejl, af holder dig fra at prøve. Den hindre dig i at gøre dit bedste, og siger til dig: Hvad nytter det! 

Ønsker Gud, at du skal have en sådan indstilling? Aldrig. Frygt for at tage fejl leder dig frem mod, at tage fejl. At tro rigtig fører til fremgang, og hvis du virkelig ønsker fremgang, så frygt ikke et øjeblik for, at det skal gå galt. Den værste fejltagelse, du kan gøre dig skyld i, er ikke at gøre, hvad du tror, Gud vil, du skal gøre. Og din største succes er at gøre, hvad du tror,Gud vil, du skal gøre. 

Succes bliver en realitet ved, at du tror, fordi når du tror, omsætter du din tro i handling. Intet kan standse tro omsat i handling. Det er derfor tro er så vigtigt. 

Jeg vil aldrig glemme, hvor jeg frygtet for at tage fejl, da Gud havde talt til mig og sagt, at jeg skulle helbrede de syge og uddrive de onde ånder. Jeg faldt på mine knæ og græd og sagde: Å, Gud, hvis jeg tager fejl. 

Gud sagde: Min søn, det har du allerede gjort! 

Dette svar fra Gud oplyste mit sind og gav mig en styrke, der var stærkere end min frygt. Jeg udbrød: Å! Hvad jeg havde sagt var en fejltagelse! Nu havde jeg en chance for ved Guds kraft at få noget ud af mit liv ved at bringe udfrielse til andre. Fejltagelsen lå nu bag mig, og forvisningen om, at det skulle lykkes, lå foran mig, Guds kraft var med mig. 

Der er mange slags frygt, jeg kunne lide at tale med dig om, men husk, at al frygt, når den bliver bragt frem i lyset, viser sig at være et produkt af forkert tro. 

Men pas på. Den ting, du frygter for, vil komme over dig, hvis du bliver ved at frygte. Hvis du længe nok frygter for at blive syg, vil det ende med, at du bliver det. Hvis du frygter for, at du ikke vil blive helbredt, vil du ikke blive det. Der er magt i tro, enten den er forkert eller rigtig. Brug altid din tro til at tro det rigtige, og så vil du gøre, hvad Gud venter, du skal gøre. 

Gud gør miraklet, når du udøver troen! Udøv din tro, og stå så fast. Frygt ikke! Vær ikke ængstelig. Praktiser, at tro rigtigt, og intet vil kunne skade dig. Intet skal være dig umuligt.