E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
03 Apr 2014 23:17
Forfatter
Alf Lohne

1. Jesus sagde om sig selv: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig", Joh. 14,6. 

En gang spurgte Jesus sine diciple, om de ville forlade ham, og Peter svarede: "Herre! til hvem skal vi gå hen? Du har det evige livs ord", Joh. 6,68. 

De fleste mennesker har spørgsmål, som forstyrrer og nager. Hvem kan give fred til ængstelige sind? Hvem kan give os et fast holdepunkt i tilværelsen? 

Spørger vi verdens skarpeste tænkere om, hvor vi kommer fra, så er svaret: "Vi ved det ikke!" Spørger vi, hvorfor vi er her, er svaret igen: "Vi ved det ikke!" Og spørger vi, hvor vi går hen, er svaret lige så håbløst: "Vi ved det ikke!" Nobelprisvinderen i kemi, dr. Harald C. Urey, udtrykte sig således: "Videnskaben kan ikke erstatte religion, fordi den giver ingen vejledning om moralske værdier og viser ingen hensigt med livet". 

"Du har det evige livs ord", sagde Peter til Jesus. Derfor kender Jesus svaret på vore spørgsmål om livet og døden, fortabelsen og frelsen, livets mening og tilværelsens mål. 

2. Forfatteren af Salme 42 giver udtryk for menneskernes dybe længsel efter Gud 

"Som hjorten skriger efter rindende vand, således skriger min sjæl efter dig, o Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud", Sal. 42, 2-3. 

Der kommer et tidspunkt i de fleste menneskers liv, hvor de mærker denne intense "tørst" efter noget, de mangler i deres liv. En uforklarlig tomhed, et utilfredsstillet åndeligt begær vidner om den evighedslængsel, Gud har nedlagt i vore sind. Vi ejer ikke fred, før vi har fundet Ham. 

3. Det er ikke vanskeligt at finde Gud. 

"Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn", Joh. 1,12. 

"Alle er I nemlig i Jesus Kristus Guds børn ved troen", Gal. 3,26. 

Guds svar på livets vigtigste spørgsmål kræver ikke store kundskaber for at blive forstået og hindres heller ikke af videnskabelig tænkning. Millioner af mennesker over hele kloden er bevis på, at evangeliet når frem både til dem, som hele sit liv praktisk talt har været uden skolegang og til personer med den højeste uddannelse. 

4. En frelsende tro er en gave fra himmelen. 

Jesus er "troens banebryder og fuldender", Hebr. 12,2. 

Troen er ikke noget, som du kan skabe i dig selv og tage æren for. Fordi Jesus er "ophav til evig frelse", Hebr. 5,9, kommer troen fra ham, som en gave til dig. Fra en af verdens mest udbredte bøger, henter vi følgende kommentar til denne bibelske sandhed: 

"Du kan ikke sone dine tidligere synder, du kan ikke forandre dit hjerte og gøre dig selv hellig. Men Gud lover at gøre alt dette for dig ved Kristus. Du tror dette løfte, du bekender dine synder og giver dig selv til Gud. Du beslutter at tjene ham. Og lige så vist som du gør dette, vil Gud opfylde sit ord til dig. Dersom du tror løftet, tror, at du har fået tilgivelse og er blevet renset, så gør Gud dette til en virkelighed: Du bliver helbredt, ligesom Jesus gav den lamme mand kraft til at gå, da denne troede at han var helbredt. Det er sådan, hvis du tror det. Vent ikke, til du føler, at du er helbredt, men sig: 'Jeg tror det; det er sket, ikke fordi jeg føler det, men fordi Gud har lovet det'." E. G. White, Vejen til Kritus, side 51. 

5. Sand og virkelig tro kommer fra Bibelens forkyndelse 

"Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres kommer i kraft af Kristi ord", Rom. 10,17. 

6. Jesus kom til denne verden fordi ingen mennesker kan frelse sig selv. Det er kun ham, der giver livet det rette indhold. 

Jesus siger: "Jeg er kommen, for at de skal have liv og have overflod", Joh. 10,10. 

Det materielle i denne verden kan ikke give fuld tilfredsstillelse. Mennesket er nemlig noget mere end en fysisk organisme. Mennesket er en sjæl. Det har guddommelig oprindelse og er her i en bestemt hensigt. Finder vi ikke denne hensigt, oplever vi en tomhed, som materielle goder ikke kan tilfredsstille. At kende meningen med livet og vide, at man er på vej mod et mål fastsat af en magt over det menneskelige - det giver livsindhold. 

7. Til trods for sin lærdom og betroede stilling i Det jødiske Råd, forstod Nikodemus ikke, at evigt liv er en gave fra Gud. 

"Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv", Joh. 3,16. 

Denne tekst indeholder så meget, at den kaldes "Den lille Bibel". Ifølge disse ord har du ret til evigt liv, hvis du i tro tager imod ham. Det kan blive din glædelige oplevelse lige nu, hvis du selv vil. Gud kender dine tanker. Han kender den beslutning, du tager i dit sind, og han vil opfylde dit hjertes inderligste ønsker om fred og frelsesvished. 

8. Guds befaling til dem, som omvender sig er kort og præcis. 

"Gå bort, synd fra nu af ikke mere!", Joh. 8,11. 

9. Bibelens definition af ordet "synd" er også kort og præcis. 

"Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd er lovbrud", 1. Joh. 3,4. 

Spørger du ti personer om hvad synd er, får du måske ti forskellige svar, men Bibelens svar er klart og afgjort: Synd er lovbrud, overtrædelse af Guds Bud. 

10. Findes der håb for os, selv om vi efter vor omvendelse snubler og falder i vor kristne erfaring? 

"Børnlille, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men synder nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; og han er soning for vore synder, ja, ikke alene for vore, men også for hele verdens", 1. Joh. 2, 1-2. 

11. Kan vi være sikre på, at vi er frelst? 

"Den som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har evigt liv, I, som tror på Guds Søns navn", 1. Joh. 5, 12-13. 

Ikke fordi du føler, men fordi du tror, er du et Guds barn. Denne tro påvirker dine tanker og hele din livsstil. Forandringen kommer måske pludseligt, eller den indtræder gradvist. En bøn som denne fra en oprigtig person bliver øjeblikkeligt opfyldt: "Kære frelser, tak fordi du gav dig selv som en soning for mine synder. Vil du frelse mig nu? Tak for troen, og tak for visheden om, at jeg tilhører dig! Amen!"