E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
22 Feb 2014 01:44

NLP?! - det har da ikke noget med religion at gøre?

Neuro Linguistisk Programmering (oftest benævnt "NLP") fik i sin tid sit store gennembrud med Ole Vadum Dahls optræden i Eleva2eren på TV2. Senere skrev han Grundbog i NLP, og han stod bag oprettelsen af Dansk NLP Institut i Silkeborg. Dette institut blev for et par år siden solgt til Bent Hansen, men Ole Vadum Dahl var stadig tilknyttet som underviser. I januar 1998, blev det (ifølge brev fra Bent Hansen), meddelt, at "Dansk NLP Institut og Ole Vadum Dahl har, med virkning af 1. April 1987 aftalt at standse samarbejdet. Dette udelukker ikke, at der på et senere tidspunkt og under andre konditioner kan etableres et nyt samarbejde."

Ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad 5. februar 1998 forholder Ole Vadurn Dahl sig i dag kritisk til NLP.

Men NLP er blevet tidens hit. både i erhvervslivet og for det enkelte menneske. På mange kurser i personlighedsudvikling indgår "NLP-terapi", og nu er det ikke kun Ny Tids aftenskoler. der tilbyder undervisning i NLP, men det tilbydes også af AOF, FOF og LOF.

Især erhvervslivet er blevet opmærksom på NLP. Eller det er måske snarere omvendt - NLP er blevet opmærksom på erhvervslivet og tilbyder nu erhvervsledere NLP. Derfor har NLP Huset i Valby en uddannelse i NLP, hvor man kan blive Business Practitioner, og Dansk NLP Institut i Silkeborg tilbyder NLP Leder & konsulent uddannelse. Endvidere findes der et NLP Business Academy Europe. Ifølge Kristeligt Dagblad den 4. februar 1998 har sidstnævnte firma lavet kurser for Den kristelige Fagbevægelse. NLP arbejder blandt andet med kommunikation, og for den, der ønsker at forstå sig selv lidt bedre og for den, der ønsker at blive bedre til at kommunikere, kan der umiddelbart være noget godt og nyttigt at hente i NLP.

Det ændrer dog ikke ved, at der er behov for en afklaring omkring NLP. Det understreges af flere artikler, som har været bragt i Kristeligt Dagblad den 4. og 5. februar. Her citeres Sten Landsy, redaktør af New Age-tidsskriftet Nyt Aspekt, for dette udsagn:

"New Age-folk tager NLP til sig, fordi det er en terapiform, der giver en kontakt med følelser og hjælper en til at tænke holistisk."

Kristeligt Dagblad citerer endvidere Hans Benner fra NLP Huset i Valby for følgende:

"NLP bygger bro mellem den etablerede videnskab og New Age."

Det antyder, at NLP-udbyderne opfatter NLP som forbundet med New Age-religiøsiteten.

Det er vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at danne sig et overblik over udviklingen i NLP. Det er også vanskeligt at danne sig et overblik over indholdet i NLP.

Endog navnet bliver nu udlagt forskelligt. "NLP" står for Neuro Linguistisk Programmering. Men andre oversætter det Neuro Linguistisk Psykologi eller Neuro Linguitisk Psykoterapi.

Der er dog ingen tvivl om, at navnet NLP sælger. Der er salg, forretning og penge i de tre bogstaver.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at det faktum, at flere store virksomheder anvender NLP-terapi i deres personale udvikling, på ingen måde blåstempler NLP.

Det er vigtigt, at vi til stadighed nøje følger udviklingen på NLP-området.

 

Der er brug for at få svar på spørgsmål som "Hvad er NLP? Hvilket verdensbillede formidler NLP? I hvilken retning fører NLP-terapi?"