E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
03 Feb 2014 01:28

Tegn i sol og måne og stjerner

"And when these things begin to come to pass, then  look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh ."  (Luk. 21 v.28 - KJV) 


I dette indlæg skal der ses nærmere på det, at Jesus forudsiger der skal være tegn i sol, måne og stjernerne på Hans komme.
På engelsk står der ikke: "ret jer op," men i stedet: "Se op". Jesus vil have, at vi skal se op og tyde tegnene på Hans komme.
Som skrevet i tidligere blogindlæg her på siden, så forventer Gud, at vi tyder tegnene så vi ved PRÆCIST hvornår Jesus kommer igen. Det med, at han skal komme "som en tyv om natten" det gælder for de, som  ikke  har forberedt sig og gjort sig klar.

Så vil du med på første afgang, så "kig i køreplanen og stå parat ved perronen" så at sige.

Lukas 21 v.20-28:
"Når I ser Jerusalem omringet af hære, da skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; de, der er inde i byen, skal forlade den, og de, der er ude på landet, skal ikke gå ind i byen. For det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dag. For der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe sværd og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende.  Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner , og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig."

Den første del af disse vers ER sket. Jerusalem blev ødelagt i år 70. Jøderne blev spredt og jaget. Israel var på Jesu tid en del af Romerriget. Den vestlige del af romerriget faldt, men den østlige del af romerriget bestod i mange, mange år. Vi kalder det for Det Byzantinske Rige, men det er en del af romerriget. Herefter blev Israel lagt under Engelsk herredømme, indtil jøderne fik sit land igen i 1948.

1948 er et magisk tal, som vi kommer ind på senere.

Først, skal det slås fast, at Gud følger den hebræiske kalender. Den kalender, som Han selv indstiftede. Hvad månederne i denne kalender hedder, kan du se i mit tidligere indlæg  her .

Husk også, at Guds døgn starter ikke om morgenen, men om aftenen! Se bare 1. Mosebog kapitel 1: "Det blev aften og det blev morgen". Gentages igen og igen. Sådan er også jødernes døgn. Døgnet starter om aftenen.

Blodmåne
Apostlenes Gerninger 2 v.19-20:
"Jeg gør undere oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden, blod og ild og kvælende røg.  Solen forvandles til mørke og månen til blod , før Herrens store og herlige dag kommer."

De tegn vi skal holde øje med, er: sol- og måneformørkelser, som falder på jødiske helligdage, hvor det sker på 4 helligdage i streg - det kaldes Tetrads og er græsk og betyder: Fire. Desuden stjerner, planeter, meteorer, kometer og Planet X. Disse tager jeg dog ikke hul på i denne blog. Her nøjes jeg med sol og måne.

Hvis vi starter med at kigge bagud i historien for hvornår der har været blodmåner og solformørkelser, som falder på ovennævnte kriterier.


Der var 4 blodmåner i forbindelse med Israels genfødsel i 1948 :


13. april 1949, Påske
7. oktober 1949, Sukkoth
2. april 1950, Påske
26. september 1950, Sukkoth

Herefter fulgte 4 blodmåner i forbindelse med 6-dages krigen i 1967 :

24. april 1967, første dag i påsken
18. oktober 1967, første dag i Sukkoth
13. april 1968, første dag i påsken
6. oktober 1968, første dag i Sukkoth

Hvis vi kigger længere bagud i tiden, så var der også blodmåner i 1493-94 i forbindelse med den Spanske Inkvisition i 1492, hvor alle jøder blev udvist af Spanien :

2. april 1493, påske
25. september 1493, Sukkoth
22. marts 1994, påske
15. september 1494, Sukkoth

Endnu længere tilbage, så var der også blodmåner på jødiske helligdage i årene :

860-861
842-843
795-796

og i år 162-63, hvor Antiochus V ophævede belejringen af Jerusalem.

Der har altså været 7 Tetrads siden år 0. 7 er fuldkommenhedens tal. 8 betyder: En ny begyndelse.

Den 8. Tetrad kommer :

15. April 2014, Påske
8. Oktober 2014, Sukkoth
4. April 2015, Påske
28. September 2015, Sukkoth

Altså, Gud vil markere noget som skal til at ske!

Hvis vi så kigger på ovennævnte årstal igen, så er der noget særligt at bemærke:

Mellem blodmånerne år 795 og år 842 er der 48 år.
Mellem blodmånerne år 842 og år 861 er der 19 år.

Så der står: 1948, set bagud fra den Spanske inkvisition.

Mellem blodmånerne år 1949 og år 1947 er der 19 år.
Mellem blodmånerne år 1968 og år 2014 er der 48 år.

Igen står der: 1948, set fremad fra den Spanske inkvisition.

Gud har skrevet på himlen, at jøderne ville få sit land tilbage i 1948.

Bemærk, der er ikke flere blodmåner der falder på jødiske helligdage i de næste mange, mange  hundrede år.

I Johannes Åbenbaring 6 v. 12-17 står der :
" Og jeg så: Da Lammet brød det  sjette segl , kom der et stort  jordskælv , og  solen  blev  sort  som en sæk, og hele  månen  blev som  blod , og himlens  stjerner   faldt  ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert et bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: "Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets  vrede . For nu er deres  vredes store dag kommet , og hvem kan da består? ""

HEREFTER starter Trængselstiden!

Mathæus 24 v.29-30 :
" Men straks  efter   trængslen i de dage skal solen  formørkes  og månen  ikke skinne og stjernene falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. "

Så profetien fra Åbenbaringsbogen markerer STARTEN på Trængelstiden, og profetien fra Mathæus markerer SLUTNINGEN på Trængselstiden.

Solformørkelser
Hvis vi så ser på fulde solformørkelser der falder på jødiske helligdage, så falder eller faldt de således:

13. november 2012
3. november 2013
20. marts 2015 (1. Nisan)
9. marts 2016
21. august 2017
2. juli 2019
14. december 2020


Derudover delvise solformørkelser :

13. september 2015 (29. Elul)

Solformørkelsen den 20. marts 2015 og delvise solformørkelse 13. september 2015 falder begge inden for perioden med blodmåner i den 8. Tetrad.  Der skal altså ske noget HELT særligt omkring dette tidspunkt .

Bemærk, at påske er den første helligdag i den jødiske kalender, og at Sukkoth er den sidste af 7.

Hvornår vil bortrykkelsen så finde sted?
Meget tyder på, at selve bortrykkelsen vil finde sted i forbindelse med den 8. Tetrad, dvs. 2014-2015.

Sammenholdt med  indlægget  om bortrykkelsen vil finde sted i forbindelse med Basunernes fest i september måned, er der mange tegn som tyder på, bortrykkelsen omtrent dette tidspunkt i 2014 eller 2015 .  Dette skal IKKE forståes som, at jeg hermed sætter dato på, men blot påpeger hvordan profetierne falder sammen på omtrent  dette tidspunkt.

Mathæus 24 v.8-14 :
"Alt dette er begyndelsen på veerne. Da skal de udsætte jer for trængsler og  slå jer ihjel , og I skal hades  af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal  udlevere hinanden  og  hade hinanden . Mange falske profeter skal stå frem og  føre mange vild . Og fordi lovløsheden  tager  overhånd , skal  kærligheden  blive  kold  hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme."

Er du klar til at tage med?
Så slutteligt vil jeg spørge: Er du frelst? Har du taget imod Jesus Kristus som frelser og forsoner i dit liv?

Johannes 3 v. 14-21 :
"Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som  tror , skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav  sin enbårne søn, for at enhver, som  tror på på ham , ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal  frelses  ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud."

1. Korintherbrev 1 v.18 :
" For vel er  ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes , men for os, der frelses, er det Guds kraft. "

Er ordet om korset en dårskab for dig? Så kan du se hvor du ender: fortabelsen = helvede. MEN for os, der frelses, er det Guds kraft. Det eneste du skal gøre er, at TRO på Jesus Kristus. At han kom til jorden, født af jomfru Maria. Døde på et kors og tog dine synder, så du ikke kan straffes. Og lægge dit eget liv, drømme og mål ned for Ham. Vil du det?

Så bed denne bøn:

Jesus, jeg beder dig om tilgivelse for min synd, at jeg ikke har troet på dig. Jeg beder dig komme ind i mit liv og blive min Herre. Jeg omvender mig til Dig. Amen!