E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
24 Dec 2013 13:27

Sekten "Familien", der tidligere kaldte sig for Guds Børn og Kærlighedsfamilien opstod i 1960'erne som en vækkelsespræget, kristent inspireret mission til Californiens hippier. Grundlæggeren er David Berg (kaldet Moses David), en omrejsende prædikant, der - efter mange karrieremæssige nederlag - pludselig fandt en ivrig tilhængerskare af teenagere på jagt efter en erstatninsgfader. I årenes løb har sekten figureret i avisernes overskrifter på grund af dens særlige lære om sex som en del af frelsen. I de senere år har den imdilertid udsendt nye signaler, som imidlertid ikke er helt entydige. Noget tyder på, at "Familien" søger at lægge afstand til det dårlige offentlige image, den har fået, især da Moses David sendte de kvindlige disciple ud på flirty fishing (FF'ing) for at skaffe penge og nye medlemmer ved seksuelle ydelser. "Det var noget, Guds Børn gjorde, ikke Familien", lyder argumentet. Andre hævder, at alt er ved det gamle, men at "indpakningen" er forsøgt ændret.