E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
24 Dec 2013 13:04

Det første møde....

Mange får deres første indtryk af Scientology fra en postomdelt reklame, der bekendtgør, at man kan forøge sin intelligens. I andre tilfælde er indgangen et møde med et yngre menneske med et papir i hånden, hvorpå man kan se nogle kurver. Det er en scientolog, der er ude for at s'tte "krogen i råt kød" (deres eget udtryk). Han eller hun spørger forskellige forbipasserende, om de ønsker at få "testet" deres personlighed, helt gratis.

Den der indvilger, bliver taget med til Scientology's lokaler, hvor vedkommende bliver mødt med professionel varme og venlighed. Den nyankomne får udleveret et papir, der bærer navnet "Standard Oxford Personlighedsanalyse", og som består af 200 spørgsmål.

Spørgsmålene skal besvares med "ja", "nej" eller "ved ikke". På baggrund af besvarelsen udregnes en grafisk kurve, som næsten altid afslører, at man har behov for at lære at kommunikere bedre.

Derefter følger med stor sikkerhed et tilbud om at blive tilmeldt Scientology's kommunikationskursus. Det er relativt billigt og består dels af små foredrag om Scientologiens grundprincipper og dels af praktiske øvelser og lidt læsestof.

Ideen med kurset er, at deltagerne skal lære at håndtere deres omgivelser og at kunne konfrontere dem - dvs. kunne se folk i øjnene og afkræve dem et svar, som man på forhånd har bestemt. I Scientology's særlige sprogbrug kaldes det at have en hensigt. Har man hensigt nok til at nå et mål, så når man det også. Hvis man har til hensigt at styre sine omgivelser, konfronterer man dem først, og derefter håndterer man dem. Ifølge Scientologien kan alt styres, hvis hensigten er stærk nok.

Efter endt kommunikationskursus opfordres deltagerne til at fortsætte med bevægelsens øvrige (og langt dyrere) kurser, fordi Scientology er "den eneste gruppe på jorden, der har en løsning, der virker".

Hvem var Lafayett Ron Hubbard?

L. Ron Hubbard eller bare Ron, som han bliver kaldt af tilhængerne, blev født i Tilden, Nebraska, USA i marts 1911 og døde ifølge Scientologybevægelsen den 24. januar 1986. Scientology siger om Hubbards død, at det var en nødvendighed for Hubbard at slippe sin krop, fordi den var en hindring for hans forskning på de "høje" OT Levels (om OT se senere). Der er aldrig blevet fremlagt en officiel dødsattest om Hubbards død.

Hans liv og virke beskrives i næsten samtlige bøger fra Scientology. Der findes et særligt hæfte fra Scientology, der bærer navnet: "L. Ron Hubbard, Manden og hans værk. Bestsellerforfatter - Grundlægger af Scientology - Millioner af menneskers ven." Her kan man læse om den unge Hubbard's opvækst i Montana, og hvordan han blev blodbroder med en sortfodsindianer. Allerede som 16 årig rejste han overalt i Asien: "Da han var 19 år, havde L. Ron Hubbard rejst over en kvart million sømil og tusindvis flere til lands." I hæftet fremtræder følgende overskrifter om Hubbard's virkeområder: "Opdagelsesrejsende, Filosof, Stofafvænning, Administrator, Kunstner, Skønlitterær forfatter, Humanist og Millioners ven". Der er tilsyneladende ingen ende på hans kunnen. Hubbard fremstilles som et supermenneske, der har styrke, kraft og indsigt.

Han påbegyndte sin sciencefiction forfatterkarriere i 1930'erne, men måtte konstatere, at han ikke fik den store succes. I slutningen af 1940'erne udforskede Hubbard "livets natur", studier, der medførte bogen "Dianetik: Den moderne videnskab om sindet" i 1950. Hubbard har selv sagt under en festlig sammenkomst, at hvis man vil være mangemillionær, skal man bare lave en religion. Startskuddet blev givet med bogen Dianetik.

Forinden dvs. omkring 1946 var Hubbard involveret i Aleister Crowleys loge O.T.O. (Ordo Templi Orientis) i Parsedene, Californien, hvor Hubbard havde et meget tæt samarbejde med den californiske leder af logen, Jack Parson, med hvem forskellige okkulte ritualer blev udført. Denne sammenhæng med "verdens ondeste mand" som Crowley kaldte sig selv, afviser Scientology, selvom der er utallige beviser herpå.

L. Ron Hubbards søn L. Ron Hubbard Jr. udtalte i forbindelse med en retssag i 1982 "at 99 procent af alt, hvad min far har skrevet om sig selv er løgn". Det beviser den begyndende historieforskning om Scientology med al ønskelig tydelighed.

Lidt om Scientology's lære

Læren om engrammer er central i scientologien. Et engram hævdes at være et smertefuldt, ubevidst indtryk fra fortiden. Vi skal befries fra vore engrammer, fordi de skaber alle mulige problemer for os. Al ufornuftig adfærd, al sindssygdom, al kriminalitet og 70% af alle sygdomme skyldes engrammer! De kan dog fjernes ved hjælp af Scientology's særlige teknik.

Denne teknik indbefatter brugen af det såkaldte E-meter, et elektrisk måleinstrument, som fungerer som en primitiv "løgnedetektor". Det anvendes under interviewsessioner (auditing), hvor man bliver udspurgt om mange ting, også pinlige og ubehagelige forhold i ens liv. Disse skyldes nemlig engrammernes tilstedeværelse, som på denne måde bliver lokaliseret. Mange har fx. røbet intime detaljer om deres sexliv under auditing. Disse bliver noteret sammen med andre oplysninger og opbevaret i Scientology's arkiv både i Danmark og i hovedcentret i Florida.

Når E-metret ikke længere giver udslag på grund af engrammer, betegnes man som clear. Dette udtryk stammer fra EDB-sprog og betyder "at klare" dvs. at slette et indhold på en computer. Ifølge Hubbard har man nu fjernet årsagen til irrationel adfærd og psykosomatiske sygdomme. En scientolog på "clear-stadiet" skulle fx. hverken have behov for briller eller kunne blive forkølet - med mindre han omgås "undertrykkende personer" (suppressive persons, i daglig tale kaldet "SP").

Selvom det ikke umiddelbart er klart, at dette system er religiøst af natur, spores en vis indflydelse fra orientalsk religiøsitet heri. Engrammerne kan betragtes som en pseudo-psykologisk omskrivning af læren om karma, som kendes fra de gamle asiatiske religioner. Og Scientology har sin egen udgave af reinkarnationslæren, hvor mennesket er en sjæl, der betegnes som en thetan. Thetanen har levet utallige liv og kan sendes ud af kroppen og rundt i verdensrummet. I bogen "Har du levet før dette liv?" af L. Ron Hubbard kan man få et indtryk af, hvad scientologer hævder at have oplevet i tidligere liv - og det er ikke så lidt! Oplevelserne begynder ofte millioner af år tilbage på rumskibe og fremmede planeter. Alle oplevelserne er, ifølge Scientology, kendsgerninger og bliver derfor taget alvorligt som årsag til problemer i dette liv.

OT - Opererende Thetan

Alt i Scientology er menneskecentreret, dog er det ikke mennesket selv, der er i centrum, men dets præstationer. Mennesket forstås som en slags super-computer, og der indgår en hel del populær computer-sprogbrug i Scientology's system.

Efter at være blevet clear kan man blive opererende thetan og bevæge sig til fjerne planeter. Så er man blevet et supermenneske, der har opnået pan-determination, og det betyder, at man aldrig er genstand for andres vilje, men altid gør andre til genstand for sin vilje. Dette sidste sker gennem OT-kurserne. En person, som er nået så langt, vil ofte have betalt et sekscifret beløb for kurser og auditing.

OT-kurserne findes indtil videre op til trin VIII, men ifølge Scientology findes der et uendeligt antal OT grader, som endnu ikke er frigivet.

Scientology's opbygning

Scientology har sit eget interne politi og sine egne domstole. Disse sidste kaldes Ethic Courts, og opretholdes blandt andet af Sea-Org, et korps, der ofte er uniformeret, og hvis medlemmer har sluttet kontrakt om at tjene Hubbard op til 1 milliard år.

Tidligere var der en anden gruppe indenfor organisationen, som hed Guardians Office (GO), men den er nu officielt nedlagt, efter at elleve ledere - bl.a. Hubbards kone - blev dømt for svære forbrydelser i USA. Guardian's Office er blevet erstattet af Office of Special Affairs (OSA).

I Scientology's retssystem taler man om High Crimes (storforbrydelse) og Suppressive Acts (undertrykkende handlinger). Enhver kompetent kritiker af Scientology er på forhånd en SP. Hvis en scientolog har den mindste kontakt med en sådan, er han en Potential Trouble Source (en mulig kilde til besvær, i daglig tale PTS), og skal straffes. Hvis en PTS ikke bryder forbindelsen med en SP, erklæres han eller hun selv for SP.

Det hører med til Scientology's livssyn, at 2% af jordens befolkning er anti-sociale personer dvs. psykopater. Deres pårørende og venner betegnes som PTS. Ialt regner Scientology med at 20% af befolkningen er anti-sociale og kan betegnes som PTS eller SP. Ifølge Hubbard skal disse isoleres og uskadeliggøres, før noget som helst fremskridt bliver muligt.

Hubbard har udtrykt Scientology's særpræg således: "Ligesom Scientology nu bringer total frihed, må den også have magt og autoritet til at bringe total disciplin, ellers vil den ikke overleve" (HCO Policy Letter 5. jan. 1969). Her er ingen plads til fri tænkning og kritisk stillingtagen. Men adlyder man med total disciplin, får man selv mulighed for at udvikle sig til et overmenneske, een af dem, der er udvalgt til at bestemme over andre.

Hvad er "etik" i Scientology?

I et såkaldt Policy Letter (et cirkulære) skrevet 1. sept. 1965, forklarede Hubbard klart hvad målet med det interne retssystem er:

"Det er ikke vores anliggende at være søde drenge og piger. Vores anliggende er at være frie til at få organisationens produktivitet til at brøle afsted. Derfor har Ethics ingen interesse i noget som helst andet end a) at få teknikken ind og få den til at køre ordentligt og b) at få produktionen i vejret og organisationen til at brøle derudaf.

Hvis et stabsmedlem bringer produktionen i vejret ved at holde sin egen statistik i top, er Ethics derfor aldeles uinteresseret i vedkommendes adfærd. Men hvis et stabsmedlem ikke producerer og har en dårlig statistik, er Ethics optaget af hans mindste forseelse.

Kort sagt: Et stabsmedlem kan slippe godt fra hvad som helst, så længe hans statistik er høj, og han kan ikke nyse uden at få et nakkedrag, hvis den er lav".

Scientology - hvorhen?

Scientology-organisationen er et hus i splid med sig selv. Mange scientologer har forladt organisationen i de seneste år eller er blevet smidt ud. En del tidligere scientologer har startet alternative Scientology-centre, fx Centret for Anvendt Filosofi og Akademiet for Levende Filosofi (ALF).

Scientology arbejder i dag under dække af en lang række frontorganisationer, der på den ene eller den anden måde får støtte fra Scientology og bruger teknologi udviklet af Hubbard.

Nogle få eksempler er:

  • Dianetik.
  • Medborgernes Menneskerettigheds Kommission (MMK).
  • Foreningen til effektiv grunduddannelse (FEGU).
  • Narconon (Afvænning fra stof- og alkoholmisbrug).
  • Expansion-Kursus (management).
  • Silhouet Profil-Analyse (management).
  • U-Man Scandinavia (management).
  • Rengøringsfirmaet Den hvide Handske.

Men Scientology vil mere! Som en anden edderkop ønsker de at kunne trække i alle trådene for at opnå maksimal kontrol med samfundet. I et internt Scientology blad FSM Nyt, maj 1990 står der således henvendt til scientologerne: "Hvad forventer vi af dig? At du bliver den bedst mulige scientolog og kommer på verdens kommunikationslinier, og skaber en stor fremgang, der hvor det tæller... Gå efter nøglepositionerne, på lige meget hvilken måde: leder af sportsklubben, personalechef i et stort firma, leder af et godt orkester, ministersekretær, rådgiver for en fagforening - en hvilken som helst nøgleposition."

S.O.S.

I forbindelse med Dialogcentret findes der en gruppe, der hedder Sandheden om Scientology (S.O.S.). Gruppen består af forældre og andre pårørende til forhenværende og nuværende Scientologymedlemmer samt tidligere scientologer. Gruppen holder møder, hvor man taler om problemer m.h.t. at have pårørende i Scientology, og udveksler erfaringer med Scientology. Der er også kontakt med lignende grupper andre steder i verden.

Ønsker man kontakt med gruppen skal henvendelse ske til Dialogcentret, hvor man også er behjælpelig med yderligere materiale om Scientology.

Bøger, der er værd at læse om Scientology:

Russell Miller: "The Barefaced Messiah", 1987
Bent Corydon og L. Ron Hubbard Jr.: "Messiah or Madman?", 1987
Jon Atack: "A Piece og Blue Sky", 1990
Kaj Moos: "Scientology - videnskab eller svindel?", 1990
Friedrich-W. Haack: "Scientology - Magie des 20. Jahrhunderts", 1982

Dokumenttype
Historie