E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
04 Dec 2013 00:26
Forfatter
John Bunyan

Forord

Hvor er det et dejligt Tidernes Tegn, at de Bøger, som i fordums Dage har hjulpet Slægt efter Slægt på Vejen hjemad, nu udgives og oplægges påny. I den engelske Verden er der næppe et Menneske, som ikke kender Bunyans Pilgrims Vandring, og vanskelig et Hjem, hvor ikke denne Bog, som aldrig bliver gammel, har sin Plads.

Denne Bog, som aldrig bliver gammel, —nej, thi alle de, som læser den, de finder just deres Kampe, deres Strid, deres Længsel og deres Mål afbildede i den. Kristen og Kristinde med deres Venner og Hjælpere, med deres Modstandere og Fjender, med deres Farer og Sejr findes endnu. Måtte så denne nye Udgave af den udødelige Bog hjælpe mangt et Menneske på Vejen gennem denne Verden, til Stunden kommer, da han med Glæde kan gå over Floden for at lægge Staven ned og gribe Kronen!

Den 18de Septr. 09
Carl Hornbeck.

Dokumenttype
Fiktion + Bog