E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
03 Dec 2013 23:50
Forfatter
Michael Hedegaard

Egentlig går jeg på ingen måde ind for at opdele mennesker i “kasser" for mennesker er SÅ forskellige og måske er det netop vores forskellighed der skaber vores personlighed og gør os unikke !! Meeeennnnnn.....alligevel mener jeg at mennesker er grundlæggende ens og har mange af de samme træk, ønsker, længsler, tanker o.s.v. og det gør at jeg godt kan gå med til forskellige “menneskemodeller" omend dog ovennævnte skal huskes, at mennesker ikke “bare er nogen der kan puttes ned i en kasse".

Men for at vi selv - og vi måske også kan hjælpe andre på vej - kan nå til en vis form for selverkendelse med vores svage sider, bliver vi nødt til at kende disse. Selverkendelse er første skridt for at vi kan arbejde videre med os selv og komme videre på den vej vi går på. Dernæst kommer viljen til at gøre dette og måske modet til at gøre det - eller et “spark" fra en god ven. Derfor denne model som jeg synes rammer rigtigt i en del forhold. Modellen kaldes både “temperamentsmodellen" og “butterflymodellen".

Hvad der også er vigtigt at sige om en sådan model, som jeg ser det, er at vi i forskellige faser igennem livet kan være domineret i enten det ene eller det andet og det dermed ikke skal opfattes statisk at “engang......altid......". Desuden at det ikke er et spørgsmål om enten eller men det dominerende karaktertræk i vort liv og adfærd. Du kan nok finde at en kategori dominerer dig, men samtidig at andre træk fra andre typer også passer ganske godt på dig, og det er som nævnt, fordi det ikke kun er 100 % det ene eller det andet.

Jeg vil her forsøge at skitsere de 4 temperamentskategorier af mennesker som modellen arbejder med:

Sangvinikeren - den nydende

 • Aktuel
 • Hjælpsom
 • Elskværdig
 • Omgængelig
 • Inspirerende
 • Livsdygtig
 • Optimist
 • Overfladisk
 • Upålidelig
 • Stemningsfuld
 • Fornøjelsessyg

Melankolikeren - den lidende

 • Rigt følelsesliv
 • Grundig
 • Selvbegrænset
 • Trofast
 • Pålidelig
 • Selvransagende
 • Ømskindet
 • Uforsonlig
 • Uomgængelig
 • Pessimist
 • Hovmodig
 • Passiv
 • Upraktisk
 • Ubeslutsom

Kolerikeren - den handlende

 • Vilje
 • Målbevidst
 • Beslutsom
 • Praktisk
 • Skarpsindig
 • Modig
 • Gå på mod
 • Hård
 • Voldsom
 • Selvsikker
 • Dominerende
 • Jesuitisk
 • Hævngerrig
 • Uselskabelig

Flegmatikeren - den hvilende

 • Godmodig
 • Rolig
 • Pålidelig
 • Praktisk forstand
 • Observerende
 • Irriterende
 • Magelig
 • Egoist
Dokumenttype
Undervisning