E-mail: admin@tro.dk

Forfatter
John Bunyan

Oversat fra engelsk ved D. H. Herloffen
Cand. Theol

Kristiansund
Forlagt af A Thoresen
1878


Forord

Bunyan er jo før kjendt og skattet ved sine skrifter: "en pilgrims vandring", "den hellige krig", og "lov og naade", og den, som kjender hans bøger, vil vide, at, hvad han byder, er god og sund evangelisk føde. Nærværende lille skrift indeholder ikke, som nogen kunde mene, virkelige syner, som Bunyan har havt, men kun tanker, som han har gjort sig om den kommende verden.

Imidlertid bevæger det hele sig paa skriftmæssig grund og er ikke blot løse fantasifostre, men skrevet med det praktiske maal for øie ved skildringen af det hinsidige, den evige døds rædsler og det evige livs herlighed, at virke vækkende og opbyggende paa læseren.

Mange kan vel finde Bunyans forestillinger om helvedsstraffene noget krasse, men i det hele vil den, som er fortrolig med sin bibel, finde, at han altid har for øie, hvad deri er aabenbaret om de tilkommende ting, og lader det være sit udgangspunkt.

Kristiansund i Oktober 1877

Oversætteren