E-mail: admin@tro.dk
Forfatter
David Wilkerson

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe hertil morgen, vil forårsage, at en håndfuld mennesker, der hører det, aldrig vil komme tilbage til denne kirke igen. ( Folk i salen ler, men bliver belært om, at der ikke er noget at le ad ). Jeg prøver ikke at være teatralsk.

Det er et faktum, at der stadig er nogle i dette legeme, der kommer til T.S.C. og er involveret i det, jeg vil tale om. De har forsynet mig med bånd og bøger, og jeg ved de er involveret i det, jeg vil afsløre hertil morgen ved hjælp af Den Hellige Ånd. Overskriften på min prædiken er lang, "Skændselen over den højtidelige forsamling", men det ses meget tydeligt, når vi går til Zefania det 3, kap. vers 18, og jeg vil give jer tid til at finde det.----Venner, det er alvorlig tale her til morgen, og jeg beder jer om, at bede, at Herren vil give mig den sønderbrudthed, der behøves, for at prædike det, som han vil. Ikke ud af arrogance, men sønderbrudt ind for Herren. Budskabet brænder i mit hjerte. Igennem lang tid har jeg bedt Herren om at måtte at bringe det, og i dag til morgen frigjorde Han mig til det.

I det 18: vers i kap.3 i Zefania, er der en forbløffende profeti:. 

" Jeg vil samle dem, der er bedrøvede over den højtidelige forsamling - for hvem, skændselen over den er en byrde".

Bøn: Himmelske far, jeg ved, du har brændt det ind i min sjæl, at jeg må have en sønderbrudt ånd og en skelneevne, at budskabet ikke må blive prædiket under nogen form for arrogance eller selvoptagethed, men at det, du prøver at fuldføre, må komme igennem denne morgen og antænde det levende ord, men, åh Gud, lad ingen af os i denne bygning trække noget fra eller lægge noget tilside af det du, åh Herre, vil have frem. Herre, jeg beder om, at jeg må tale det ret og frimodigt, og jeg beder om, Herre, at du vil behandle hvert eneste emne, der er lagt frem her til morgen i Jesu Kristi Navn, Amen.

" Jeg vil samle dem, der er bedrøvede over den højtidelige forsamling, for hvem, skændselen over den, er en byrde".

Det er en dobbelt profeti af profeten Zefania, der har at gøre med: 

1) Israels børn - om Jerusalem- men den er også om
2) et åndeligt Zion, som er et billede på Jesu Kristi kirke i de sidste tider.

Først og fremmest talte han til jøder, at Gud ville samle dem sammen, der var blevet spredt ud til alle nationer og ville bringe dem tilbage, der havde et sønderbrudt hjerte over den bedrøvelige tilstand i Israel - over det frafaldne folks synder. Han ville huske alle, der havde en byrde på sig. alle, der sørgede over tilstanden i Guds hus, over skændselen, al skammen, al blasfemien - alle de forfærdelige ting, der foregik i Guds hus.

Han sagde, jeg vil samle jer, og Han gav store løfter til dem, og om et øjeblik vil jeg vise jer dem.

Men denne profeti er først og fremmest til Jesu Kristi Kirke i de sidste tider - til den højtidelige forsamling.

I det Gamle Testamente kaldtes Israels børn til fest i 7 dage, den 8, dag blev kaldt "den højtidelige forsamling".- Det var, når de mødtes og lagde alt andet til side og alene fokuserede på tilbedelse og lovprisning til vor himmelske far. Skriften siger:"På den 8, dag skal I have en højtidelig forsamling", og I vil gennem hele det G.T. finde, at den højtidelige forsamling betyder, forsamlingen, der er udskilt til Gud for at møde Herren. Dette er Jesu Kristi Kirke i de sidste tider. I henhold til Zefania vil Guds Hus i de sidste tider være under skændsel. Og det hebraiske ord, der er brugt, betyder: Skam og skændsel, der vil være skam og vanære i Guds hus.

Vi taler ikke om den frafaldne og frisindede kirke. Jeg taler ikke om den slags kirke, som den i San Francisco, som kaldes Glide Memorial Church, der fornylig har taget korset ned, idet de siger - Jesus er i os alle, og vi er korset. Det er en kirke, der lovpriser homoseksualitet og herliggører aborter, og det er en absolut frafalden kirke. Jeg taler ikke om kirker, hvor præster ikke mere tror på Kristus, og hverken tror på, at der eksisterer en himmel eller et helvede. Jeg taler ikke om den frafaldne kirke, der er for homoseksuelle osv.

For den værste form for blasfami kommer ikke fra ateister, men fra frafaldne og ugudelige præster på prædikestolene. Vi taler ikke om forskellige frafaldne kirker - for det er ikke den højtidelige forsamling - så spar jeres sorg. Jeg græder ikke en tåre over dem og har ingen byrde for den slags kirke. Herren siger, om den kirke, at Han på dommens dag vil dømme den. Vi kan bede for dem, men ikke sørge over dem, der ikke virkelig er kirken. I henhold til Zefania ser Gud efter et folk, som i sandhed sørger over tilstanden i Guds hus - over skændselen, der er kommet over Jesu Kristi Kirke i disse sidste tider.

Jeg taler om den kirke, der blev født i pinsen. Jeg taler om den kirke, der blev født under Apostlen Paulus' forkyndelse, den kirke, hvor Jesus Kristus er hovedet.

Den genfødte kirke er under angreb. Den genfødte kirke lider under skændsel. Det er blevet profeteret, at i skammen og vanærens tid vil Gud oprejse hellige, der vil sørge og græde. Et folk, for hvem skammen er blevet en byrde.

"Jeg vil samle dem, som sørger over den højtidelige forsamling".

Gud siger, der vil være en rest, som ikke sidder uvirksomme, når alle disse ting invaderer kirken. Jeg vil have et folk, der ikke bare vil være tilfredse og fornøjede, og bare ignorerer, hvad der sker, når charlataner - fidusmagere, pengemagere og falske profeter kommer ind i kirken og ødelægger alt helligt. Han siger, NEJ, jeg vil have et folk, der tager det som en byrde.

Der skal ikke længere være selvtilfredshed. Hvis I i sandhed elsker Herren, og I elsker hans kirke, kan I i sandhed ikke se på, hvad der sker idag. Jeg vil sætte navn på disse skændseler her til morgen, og efter hvad I har hørt, hvad jeg har at sige om de skændige ting, og I bagefter kan gå ud af denne kirke og sige: "Jeg står på ordet i Matt.16,18 der lyder," at helvedes porte ikke skal få magt over den ( kirken )", at jeg ikke skal bekymre mig, for Gud har alt under kontrol, det er ikke nok. Gud bruger mennesker til at udføre sine gerninger. Han sender ikke engle. Engle græder over det, der sker, men Gud bruger ikke engle til det formål. Han bruger sønderbrudte mænd og kvinder, der har en byrde for Hans kirke.

Profeten Joel råbte: "Kald til en højtidelig forsamling, saml de ældste og indbyggerne i landet til Herrens hus og råb til Herren. Ak - og Ve, for Herrens dag stunder til, og ødelæggelse fra Herren kommer." Joel siger: At Jesus står for døren og dom kommer. Herren siger: Vågn op ældste. Vågn op pastorer. Vågn op hyrder." Se kirken! Tag byrden op. Bær den. Hvorfor skal vi tage byrden på os? På grund af skændselen over den højtidelige forsamling. Joel siger: Der er en rådden sæd, som bliver sået, et evangelium prædikes, som forkrøbler alt, som er i forsamlingen. Alt, der er guddommeligt og rent. Han siger således:"Sæden, der er lagt i jorden er rådden."

Kornet er ødelagt og forrådshuset er lagt øde, og det rette evangelium er ufrugtbart.". Der er hungersnød efter at høre det rene ord fra Herren. Kvæget=fårene, som er menigheden, er rådvilde, for der er ingen græsgange. Flokken er ulykkelig og sulten. Floderne udtørrer, og en underlig ild fortærer græsgangene.

Hvis I lytter til Ezekiel, så siger han: " I hyrder, der tramper græsgangene ned og beholder det bedste for jer selv".

I Joel kap.2:15 råber han: " Saml menigheden, Herrens præster. Græd og sørg - åh Gud frels dit folk. Overgiv ikke din hellige kirke til skændselen. Lad ikke hedninger regere over din menighed."

Hvad er det for en skændsel over den højtidelige forsamling - Disse skammelige ting, der foregår i kirken? Først og fremmest er det den rådne sæd som prædikes af kujonagtige hyrder. Budskabet er kendt som fremgangsteologien-fremgangsevangeliet.

Det er en af de største skændseler, der er overgået Jesu Kristi Kirke. Dette perverterede evangelium forgifter mængder af mennesker, selv i Kina, Afrika, ja , over hele verden.

Det er et amerikansk evangelium - en gift der spredes af rige, amerikanske evangeliserende pastorer.

Det bedrøver mig, at så mange kan se og høre de bånd, der kommer fra disse fremgangsteologiske - konferencer, og ikke græde over dem og ikke få en nød på hjertet over det, der sker med kirken.

Denne gift, der spredes ud over hele verden. Nu er Cuba ved at åbne, og det klør i disse pastorer efter at komme ind der, med deres fremgangsteologiske evangelium for at fortælle dem (cubanerne), at de nu længe nok har været fattige, og at Gud vil, at cubanerne skal blive rige.

I den uge der nu er gået, fik jeg en video, der for nylig er optaget under Kenneth Copelands møder, og jeg lyttede til talerne, og jeg var lamslået, og hvis I læser det nye testamente, ser I apostlen Paulus nævnte dem, han troede var falske profeter. Han advarede mod dem og nævnte dem ved navn. Jeg vil sige til jer, at hvis I kan lytte til, hvad jeg vil sige til jer og ikke sørge, så er I blinde - åndeligt blinde. Så er jeres hjerter forhærdede, og den hebraiske betydning af det er," et skjold - en forsegling om hjertet ", så det rene evangelium ikke kan gennemtrænge det.

Sindet er blevet så gennemtrængt, så mættet af dette uafbalancerede evangelium, så du ikke kan komme til dem med noget fra det rene evangelium - for de har et skjold - en forsegling om deres hjerter. De har forhærdede hjerter.

I, som har taget føde til jer fra K.Copeland's og Hagins bånd - vil ikke modtage det rette evangelium, for I vil ikke kunne lide, hvad I hører. - Men jeg er en hyrde, der er blevet kaldet af Gud, og jeg har aflagt et løfte overfor Gud og menigheden, at så længe vi taler fra denne prædikestol, og vi ser ulve i fåreklæder, der kommer for at røve hjorden, så vil jeg stå op og råbe det ud mod dem, og det er op til jer at gøre noget ved det. Jeg siger dette med et sønderbrudt hjerte. Jeg sad i denne uge og lyttede til disse talere i denne konference, og jeg var så chockeret, så knust, grædende, og Herren gav mig en byrde. Det, jeg prædiker, sørg over det - og jeg citerer ord for ord, hvad der blev sagt. Først og fremmest kunne talerne ikke komme forbi for folk, der vil lægge noget i deres lommer.

Årsagen dertil er en ny doktrin, der fornylig er kommet til. Den lyder, hvis du vil velsignes, så skal du finde den mest velsignede pastor eller evangelist - for den, der er blevet givet meget, modtager meget, og den der kun har lidt, det skal endog tages fra ham. Du finder den mest " velsignede " og velstående prædikant, og du giver ham penge, så bliver du velsignet - det er som et pyramide-spil. Hvis disse mænd var i andre sammenhænge, ville de være i fængsel. De giver udseende af at være de mest guddommelige.- Højttalende er de, og mennesker i hundredevis løber op til platformen for at lægge penge i deres lommer, til de bugner.

Er dette evangeliet siger syndere? Er dette det gratis evangelium ?

Lyt til hvad de siger. Hvis den fattige enke har 5 $, må du hellere tage dem. Elias tog jo den fattige enkes sidste måltid. Du er den salvede, du fortjener det. Du skal tage det.

Den samme taler sagde, jeg bor i et 8000 kvadrat fod's stort hus. Jeg vil bygge et større hus nu. - Et, som kong Salomo ville være stolt af. Jeg har lige betalt 15,000 $ for en hund. Ser du denne pragtfulde ring på min finger? Jeg besøgte Jamaica og betalte 32,000 $ for den.

Jeg vil, at I skal vide, at når folk i min by kommer forbi mit store hus, og de ser min Rolls Royce parkeret i indkørslen, så ved de, at der bor en Gud i himlen.

Fortæl nu mig, er det evangeliet ? Fortæl mig om du kan lade være med at græde over det? En af talerne stod op og sagde, vi har lavet en pagt med broder Copeland i det næste år = 365 dage, er der ingen af os, der skal lide afsavn, og vi vil ikke føle et øjebliks nedslåethed, og vi vil ikke blive syge, vi skal nyde alle velsignelserne. Vi afviser alle lidelser, al smerte og financielle problemer. Ja, Gud er alle tiders, hvis du er blandt dem, der er på toppen.

Her er, hvad der smertede mig mest, ja, voldte mig mest sorg. Der blev prædiket, at den Hellige Ånd ikke kan udgydes over jer, før I er der, hvor pengestrømmen flyder. Før I er velstående, kan Helligånden ikke udføre sit værk.

Tænk over det! Hvordan påvirker det dig? Hvad gør det ved din ånd, når du ser fattige mennesker, som lever på socialhjælp, absolut minimum, og pludselig siger taleren: Løb for at få del i pengene, og folk løber, medens de råber, at nu gør de krav på rigdommene.-Jeg ser mennesker vride sig som slanger, når de falder fra deres pladser ned på gulvet, og de hvisler som slanger, og folk spørger, hvad sker der?

Det er skændselen over den højtidelige forsamling! Det er dem profeten kaldte grådige hunde og ugudelige vogtere. Hvis I har Guds hjerte og Hans ild, så vil i råbe som Esajas: De er blinde vogtere, uvidende, dumme hunde, der aldrig kan få nok.

Jeg har et 8000 kvardrat fod stort hus, men det er ikke nok. Nu vil jeg bygge et, som Kong Salomo kunne bo i. Hvornår får de nok?

Han siger: Hyrder forstår ikke, de ser kun til deres egen fordel, hver eneste ser til sin egen fordel. Jeremias sparer ikke på ordene. Mit folk er, som de fortabte får, og hyrderne har forårsaget at de er gået vild.

Gå til Ezekiel kap. 34. Jeg siger, ja lyt nu, der vil være nogle, der siger, pastor, du har ikke ret til at tale så hårdt, Så lyt nu til Ezekiel i kap.34 vers 1 - 10 og Herrens ord kom til mig således: Menneskesøn, profetér mod Israels hyrder, profetér og sig til dem: Så siger Herren: Ve Israels hyrder som røgtede sig selv! Skal hyrderne ikke røgte hjorden? I fortærede mælken, med ulden klædte I jer, de fede dyr slagtede I, men hjorden røgtede I ikke; de svage dyr styrkede I kke, de syge lægte I ikke, de sårede forbandt I ikke, de adsplittede bragte I ikke tilbage, de vildfarne opsøgte I ikke, men I styrede dem med hårdhed og grumhed. Han taler til hyrder. I tager det bedste for jer selv,og klæder jer med ulden. I tager understøttelsen fra enker og socialydelser fra de fattige og køber en hund til 15.000 $. I tager fra de fattige, og fortæller dem, at de ikke har tro, og det er derfor, de ikke har fremgang.- Og I tager endog ulden af fårenes ryg.- Jeg vil beskytte min hjord mod disse mænd. Min Gud hjælp os.

For det andet, den falske fremstilling, der gives af den velsignede Helligånd. Hvilken skændsel.

Det skulle få os til at falde på vore ansigter, for den måde Helligånden fremstilles på til hele verden. Det er bedrøveligt at sige det, men nu er der så lidt skelneevne tilbage i kirkerne, blandt så mange pastorer, ja endog kirkeledere, de ved endog ikke, når Helligånden fremstilles på en falsk måde og bespottes.

Der er tusinder af kristne, der går i kirke. De går til konferencer og til helbredelses kampagner, og de ser ting, de ikke kender til. De klapper og priser Gud, og når en mand stiller sig op og bespotter Helligånden, ved de det ikke. Hele den karismatiske bevægelse inclusive " Guds forsamling " (The Assembly of God) er splittet. Splittet af råb om vækkelse. Alle slags ting sker. Noget nyt præsenteres næsten hver uge, og lederne ved ikke, om de skal favne det, eller forbande det. De ved ikke, hvad de skal gøre. Pastorer skriver til os. Vi får breve fra i hundredevis af pastorer fra hele verden, og de skriver, hvad er ret, og hvad er forkert, hvor er lederne, der kan fortælle os det.

Hvad vi ser idag i det, som kaldes vækkelsesmøder, ting, der sker, der skulle være en hyldest til den Hellige Ånd- (det kan ikke findes i skriften), det er der intet skriftligt belæg for. Og det, der ikke findes i skriften, i bibelen, skal forkastes på stedet.Skal fuldstændig forkastes. Jeg græder, når jeg ser de Videoer, der sendes til mig fra hele landet. Grupper af kroppe, der vrider sig og spræller ukontrollabelt. Der falder om på gulvet og griner hysterisk, som stavrer om som berusede, vrider sig som slanger og hyler som vilde dyr.

Ja, vi har evangelister, der står og blæser, puster på mennesker for at vælte dem omkuld, som om Helligåndens Ånd er inkarneret i ham. Han kaster sin jakke på mennesker og siger, det er Herrens hånd.

Og nu er et nyt evangelium blevet et hit i Syd - Amerika. Jeg bliver nødt til at fortælle om det, selv om det er råt og groft. Hvis I kommer ind i dette, når I kommer bort fra skriftens parameter, hvis I står op og siger, det er noget nyt, åh Gud, gør noget nyt, jeg forstår det ikke, det er ikke i skriften, men jeg vil ikke stå imod Helligånden. --- Venner, hvis det ikke står i denne bog ( Bibelen ) så må I stå op imod det.

Og nu er det nyeste, at du ikke kan komme ind i Guds rige, uden at du kommer som en lille baby.

Og de siger til folk, at de skal komme iført ble og så skal de besørge og urinere i bleen i løbet af mødet. Dette er et af de nye påfund. Venner hvor ender det ?

En pastor sagde, nu er det kommmet dertil, at vi skal have jomfru Maria med. En evangelist stiller sig op og siger, at han har fået en åbenbaring fra Gud, at vi skal have Maria med og tilbede hende. Det er, hvad det vil komme til. Evangelisten kalder sig selv for den Hellige Ånds bartender. Kom op til baren og få en drink af den Hellige Ånd. De kalder det at drikke af den nye vin.

Venner det ringer i mine ører. Profeten, der siger:" Herrens dag er nær, at vi skal iføre os sæk og aske og græde og sørge over mit frafaldne folk."

Jesus er ved at komme, og der er masser, der ikke er nået. Når jeg ser kristne fare frem for at få den nye vin i Helligåndens bar, mennesker, der stavrer rundt som drukne, kommer Joels ord til mig - højt og tydeligt. "Vågn op I drukkenbolte og svage. I som drikker den nye vin for markens høst er gået til grunde." Mennesker dør i tusindvis - hvad ler I af ? Overalt på jorden, hvor Helligånden skal arbejde, skal I bringe evangeliet til de fattigste nationer, og de nationer, der handler brutalt mod mennesker. Det kan jo ikke kun gælde for det velstående Amerika. Det skal jo arbejde overalt på jorden.

Jeg udfordrer jer! Jeg udfordrer disse mænd og siger: Hvor vover I at bringe dette evangelium. Jeg udfordrer dem og siger, hvor vover I at bringe dette latter-evangelium, bl.a. til disse flygtningelejre, hvor kvinder så deres mænd blive skudt, deres døtre blive voldtaget, deres børn sulter. De har mistet deres hjem - og så går I derind, beder dem drikke sig fulde ved den Hellige Ånds bar og grine. Og denne såkaldte vækkelse kommer her til sommer til Madison Squar Garden (N.Y). Med det I ved om skriften, det, at I har en byrde af sorg for den højtidelige forsamling. Hvordan kan I så undfange og favne sådan en doktrin.

Det er hedensk. Det er blevet en farce og tiden er nær for Jesu genkomst.

Når Jesu Kristi Kirke skulle være på knæ i bøn. Vi burde græde for de fortabte. Det burde være vort inderlige ønske at forsage alt for at følge Jesus. Pengene - den amerikanske $ - seddel - afguden - .Verden ser på dette naragtige skuespil. De tænker at det med Helligånden er et cirkus.. At Helligånden er sprechstallmeister i et karismatisk cirkus. Jeg tager ikke længere hensyn til hvad folk mener, om de falder fra på adresse-.listen.

Det er ikke det, der bekymrer mig, men, det at mange er i denne blinde tilstand. Jeg har pligt til, over for Gud og forsamlingen, som Han har kaldet mig til at betjene, at advare, og sige til jer, at dette er skændselen over den højtidelige forsamling, og at I skulle sørge over det, forsamlingen, præster, forkyndere og evangelister.Vi skulle bede imod disse fæstningsværker. Endelig skammen over fordærvelsen,der trækker ned. Ve dem, der kalder godt for ondt og ondt for godt. Mørke for lys og lys for mørke. De giver bittert for sødt og sødt for bittert. Esajas 5:20, Jeg har set forfærdelige ting ske ved disse profeter. De begår hor, de vandrer i løgn, de styrker misdædernes hænder, og ingen vender om fra deres onde veje.

Lad mig illustrere det. Jeg fik et brev i den forløbne uge fra en vred, kristen kvinde. Hun skriver, min mand, som skulle være kristen, er en stor gambler i millionklassen. Jeg er så berørt af det, at jeg ikke kan lade med at være at græde. Brevet fortsætter: Jeg nødte ham til at op søge pastoren i vor kirke.

De vil ikke kunne tro, hvad der skete. Jeg sendte min multi-milion-gambling mand til pastoren, og han sagde, jeg har søgt i skriften, og jeg kan ikke finde et ord i skriften mod gambling, så jeg ser ingen synd i det. Han sagde, mor dig bare. Hun sagde, hun var lamslået og spurgte hvordan kan en Guds mand sige noget sådan til min mand? Hun har mistet ham, og han er blevet en frafalden.

Det er netop, hvad Jeremias taler om i kap. 23 v. 14, at præsterne styrker misdædernes hænder, så de ikke vender om fra deres onde veje, og det forklarer, hvorfor de har nedtonet fordærvelse i forsamlingen, og kalder ondt for godt og godt for ondt, bittert for sødt og sødt for bittert, også fordi profeterne selv begår hor og lever i løgn. Han siger, den mand, der har synd i sit liv, skal ikke komme herop og tale om den (ref. til camp - møde) Fordi taleren er dømt af sin egen onde samvittighed.

Jeg dømmer ikke præsterne. Der er mange gode præster.Der er unge pastorer, og jeg har mødt mange af dem, der er så rene, og jeg takker Gud for dem. Selv i denne by har jeg mødt nogle af de mest retfærdige pastorer, jeg har mødt i mit liv.

Og masser af pastorer føler, som jeg denne morgen, og de ser sig om efter røster, der vil afsløre det, som er ondt. Herren siger, hvis de havde været i min rådgivning og forårsaget, at mit folk hørte mit ord, hvis de virkelig vil tale, hvad der er i mit hjerte, hvis de talte, hvad der er på Guds sind, skulle de have vendt mennesker bort fra deres onde veje og deres onde gøremål. Du kan afgøre, om en mand tilhører Gud, og om han er salvet af Gud. Men Gud siger jeg har ikke sendt dem, jeg taler ikke til dem, de taler ud fra deres eget, fra deres sind og indboldningskraft, ud af det onde i deres egne hjerter, siger profeten. De taler om visioner ud fra deres egne hjerter - jeg har ikke sendt dem. Jeg har ikke talt til dem. De siger til dem, der foragter mig, Herren siger: "Du skal have fred", og de siger til alle, der går op til dem med indbildning i deres hjerter," intet ondt skal komme over dig, du skal ikke bekymre dig - alt er OK".

Det plejede at være sådan, at mænd med en tynget samvittighed gik til psykiater. Nu går de til visse kirker.

Jeg tror, som de gudfrygtige puritanske præster, der sagde således og jeg citerer en af dem, at en gudfrygtig person, må være dybere berørt, have en byrde for den skam, der er i kirken. Mere end over noget andet ondt i verden. Skammen over den hellige forsamling skulle være den største sorg for alle, der elsker Kristus og hans kirke. Det skulle være den største sorg på vore hjerter - skammen, der er bragt over hans navn og hans kirke. Du siger måske, pastor Dave, jeg ser det ikke på den måde, jeg er for en mere positiv, mental indstilling, og pastor Dave, du har denne makabre måde, som en af disse gammeltestamentlige profeter, og det er måske din måde at se det på, men ikke min, jeg ser det med klarere øjne, jeg ser de store velsignelser,der kommer over kirken. Jeg tror at Helvedes porte aldrig skal få magt over den Det tror jeg på, fuldt og fast. Men hvad gør jeg med skriften? Hvad gør jeg med profeten Zefania, der siger, at i de sidste dage vil Gud oprejse et folk og samle dem, og de vil have et sorgfuldt hjerte over tilstanden, og de vil bære skammen. De vil tage skammen over Kristus, de vil kende Guds hjerte, og jeg udfordrer jer, at kommer I ind i Guds nærhed og lukker jer inde sammen med Herren med udholdende bøn, vil Han lægge en byrde på jeres hjerte, og I vil græde over kirkens tilstand. Han vil vise jer tilstanden. Han vil åbne jeres øjne for den.

Hvem er blind foruden min tjener eller døv, er det den budbringer, jeg sendte. De ser mange ting, men observerer ikke. Med andre ord, de gør intet ved det. I hører endog ikke Folkens, jeg vil vise jer et skriftsted, som jeg ikke forstod før i sidste uge, da Herren lagde denne besked på mit hjerte. Slå op i Zefania igen, det 3. kapitel. Jeg slutter om et øjeblik.

Jeg vil bevise for jer, at dette med at tage byrden på sig for skammen over den højtidelige forsamling, er så nær ved Guds hjerte. Det ligger ham virkelig på sinde. Jeg kæmpede mod dæmoniske kræfter for at komme til denne talerstol for at prædike dette budskab. Djævelen jagtede mig og sagde, du skal komme til at betale for dette. Dit hus, din familie, ja alt. Jeg lyttede til hundredevis af løgne, og jeg måtte overvinde dem i tro. Jeg er under angreb.

Men jeg vil lade jer vide, at jeg er på så kraftfuld skriftmæssig grund. Jeg siger det til jer nu, medens jeg prædiker, glæder Herren Jesus sig og fryder sig og danser, og det samme vil ske når I tager jeres standpunkt, når I tager Herrens byrde på jer, og I faster og beder over det. Det er mægtige våben, der kan ødelægge fjendens fæstningsværker. Og det er fæstningsværker i kirken. Vi må stå op. Samlet må vi gøre det i kirken og privat. Ethvert Guds barn må bede imod det.At Gud først må åbne disse falske profeters øjne, som prædiker dette. åbne deres øjne og udfri dem af denne fælde og være nådig mod dem, venlig mod dem, og at alle der sidder i denne fælde må blive udfriet. Vi behøver at bede det ned, og mere end det, rør det ikke og gå ikke nær det, forlad det, for det vil gribe jer, hvis I ikke er stærke i Herren, hvis I er svage i troen, hvis I er nye i troen, hvis I går ind måske bare af nysgerrighed, vil det tage jer, fordi det appellerer til alt i kødet og indtil I ved, hvordan I skal vinde over kødet ved Helligåndens kraft - så hold jer borte fra det! Sorg er kærlighedens datter! Jeg tror det er puritanerne, der siger det. Med andre ord, hvis I virkelig elsker Jesus, vil I dele hans sorg. Hvorfor, fordi han vil samle dem, der er bedrøvede over den højtidelige forsamling, for hvem, skammen er en byrde. Han synger over dem, der deler hans byrde.

Jeg står nu foran jer. Jeg står på klippen, uden nogen som helst frygt i mig. Jeg har leveret den besked, som var på Guds hjerte. Jeg siger jer nu, i kraften af magtfulde ord fra Zefanias 3:17, at fordi Han har fundet et folk, som sørger over de ting der bedrøver Hans hjerte, som bærer den byrde for skammen over den højtidelige forsamling. Jeg siger jer tilslut. Alt i mig - ja, I og jeg må bede om, at Gud må oprejse ledere, oprejse stemmer, frygtløse stemmer,sønderbrudte stemmer, som ikke skal bevise noget, som vil stå op imod det. For hvor vil det ende?

Jeg skal sige jer, hvor det vil ende, med mindre, vi begynder at bede. Det vil ende i en kærlighedsfælde. I hører, at disse folk lyder så kærlige, de siger, vi elsker alle og enhver. Det er ligegyldigt hvad I prædiker, om I er fremgangsteologer, eller hvad jeres evangelium er. Gud er kærlighed. Lad os komme sammen og favne hinanden! Hvordan kan to vandre sammen og ikke være af den samme ånd? Hvordan kan I vandre sammen med dem, når I er uenige med dem i deres skriftmæssige praksis? Det kan I ikke! Det er en kærlighedsfælde. De siger fordøm ingen, døm ingen. Men det er ikke hvad bibelen siger. Nej, den siger, døm retfærdigt, irettesæt, hvad der skal irettesættes.

Jeg står ikke på en sæbekasse. Jeg er på en klippe. Gud prøver at frelse jer kirke. Jeg ved ikke, hvad de vil gøre med det skriftord, da Jesus sagde i Åbenbaringen. Jeg ved, hvad du har udrettet. Jeg kender din trængsel og din fattigdom - men du er alligevel rig! Hvad var rigdommene i Jesus Kristus? Guds fred, Guds visdom, Kristi nærvær, alt hvad der er i Kristus er vort.

En pastor forsøgte at fortælle forsamlingen, at den klædning Jesus bar, der var vævet i et stykke, var en af de mest kostbare, man kunne købe. Ved I, de bringer endog Jesus ind i deres doktrin.

Folkens - pas på - pas på! Har jeg skræmt jer? Er I parate til at tage Herrens byrde på jer? Det kan i ikke gøre I kødet. I må gøre, som jeg gjorde: Gå i enrum med Herren. Jeg sagde, Herre sig mig, hvad der sårer dig. Jeg vil føle din smerte. I ved, at vi prædiker meget om kærlighed, nåde og bamhjertighed i denne kirke. Tiden er nu kommet til, at kalde sammen til en højtidelig forsamling.

Vil I rejse Jer! Jeg vil spørge jer om Time Square Church er jeres kirke, og hvis I tror på det, jeg prædikede her til morgen. Hvis I har nogle af disse bånd og videoer, så få dem ud af huset. Forær dem ikke bort, men brænd dem. Hvis nogen inviterer jer til at gå til disse møder, sig, jeg beklager, jeg vil ikke udsættes for ordets hungersnød, og jeg vil ikke, at mit hjerte skal visne og udtørre. Jeg ønsker, det rene ord fra Herren, som vil få mig til at vokse. Jeg ønsker ikke nogen besked, som vil appellere kødet, eller som vil frembringe en fejghed i min ånd. Nogle af jer, der er her lider under financielle problemer, eller andet og siger, jeg behøver et mirakel og ja, Gud er miraklernes Gud, men Han vil gøre det på sin måde. Ikke ved uretmæssig tilegnelse, og ikke ved at misbruge skriften. Ikke ved at tage skriftsteder ud af deres sammenhæng, men ved at prædike et afbalanceret budskab. I kan ikke bare se til alle de rige mænd i det gamle testamente. Jeg lytter, når de taler om,at Abraham var rig, Job var rig, Salomo var rig, David var rig. De var alle rige mænd i det gl. testamente. Nå, men så se på Samuel på sit æsel, se på andre mænd. Lyt til Abraham - han siger, jeg ønsker intet af dette. Jeg ønsker ikke et stort hus hernede, ønsker ikke alle de ting hernede. Jeg ser frem til at komme hjem og være sammen med min frelser og Herre, hallelujah! Himmelske far. Du har sandelig støttet mig her til morgen. Ellers havde jeg været så svag, at jeg havde ikke kunnet stå. Jeg takker dig Hellige Ånd hvis jeg har talt ord, der ikke er i overensstemmelse med dig Herre, så tilgiv mig og rens mig. Jeg takker dig for ordet, og jeg tror i mit hjerte, at du fryder dig, når vi tager et standpunkt over for det der bedrøver dit hjerte. Ting der virkelig er i modstrid med Guds ord. Herre hvis vi er kommet bort fra skriften, er vi på farlig grund. Herre bevar os i ordet, bevar os fastknyttet til Guds ord. Lad os fordybe os i ordet, til vi har skelneevne, så vi kan afgøre hvad der er ret og hvad der er forkert. Herre giv os pastorer og hyrder, som vil stå fast og vogte deres flok fra at blive opslugt af ulve i fåreklæder.

Herefter gives der en invitation til dem, der fornemmer at de er blevet lunkne.

Hvis det er Herrens ord, jeg har prædiket her til morgen, så vil Han bekræfte det i jeres hjerter.Han vil bringe en overbevisning i jeres hjerter. Først vil Han overbevise dig om ordet, du har hørt. Hvis I har haft begær efter det evangelium, som vil give jer nøgler til at blive rige og få fremgang, så siger jeg her, at I behøver at omvende jer.Hvis jeres hjerter har tragtet efter de ting, og I siger jeg har prøvet alt, jeg har disse trosting, men jeg må have noget i min hånd nu, der umderviser eller viser mig , hvordan jeg får penge.

Hvis penge eller fremgang er genstanden for dit begær, har du forfejlet og gået forkert af korset og evangeliet, og du må omvende dig og angre. Jeg beder dig frimodig at rejse dig og komme herop og sige Gud tilgiv mig. Jeg vil holde mine øjne på Jesus på korset, og lad der komme, hvad der vil - jeg vil ikke gå den anden vej.

Det kan være du er her for første gang. Der har været nogle, der er gået i protest. Det er jeg bedrøvet over. Men I er her, og Gud gør noget, og undertiden har det stille vand den dybe grund. Han gør et dybt arbejde i vore hjerter og overbeviser os. Han taler til mig, at blive min generthed kvit. Han taler profetisk, når han siger, at vi ikke skal skamme os over at afsløre, hvad der er ondt. Jeg beder enhver i denne forsamling, der ikke står ret med Gud om, at komme lige nu.

Hvis der er kulde i dit hjerte, og hvis du ikke er frelst, så kom frem lige nu. Sig jeg vil ikke ligge under for djævelens bedrag. Der kan være forskellige slags bedrag, I har været udsat for. Måske har nogen talt til jer pr. telefon. Måske har nogen prøvet at sladre til jer, eller tale død ind i jeres ører, hjerter og sind, så I ikke kan modtage dette ord, der er talt i dag.- Omvend jer, og bed Herren om at give jer rene ører og et rent hjerte. Hvis der er synd i dit liv, som har bundet dig - sig til Herren, jeg ønsker at blive fri fra det som binder mig. Ingen behøver at vide, hvad det er. Ingen vil sige noget skørt til dig eller holde en mikrofon op i dit ansigt. Du kommer, fordi Helligånden drager dig. Herren ønsker at forvandle dit liv. Han ønsker et mirakel i dit liv, måske for en udfrielse fra begær, fra falske doktriner. Hvis du føler dig svag hertil morgen, behøver du at blive styrket af Den Hellige Ånd!

I som er kommet frem, lyt, den Hellige Ånd er her for at møde ethvert behov som er i jeres liv. Ethvert behov til legeme, sjæl og ånd. Han er her for at betjene dig. Det kan jeg ikke. Det må den Hellige Ånd gøre.

Helligånden må gøre værket, Han er her. Han er villig, og Han venter lige nu på, at du giver Ham din tillidsfulde tro. Det er alt Han beder om lige nu, at tro at hvis du bekender dine synder, så vil Herren tilgive dig. At tro at Han høre dit hjertes råb, at ønske at følge Ham, og og når du kalder på Ham nu, og beder om kraft til at leve et liv i sejr, så vil Han give kraft dertil. Det vil Ånden hjælpe jer med. Bibelen siger, Han som er begyndt sit gode værk i jer, Han vil fuldføre det. Han vil forsætte og fuldføre det til Herrens dag. Han vil bevare dig til Jesu Genkomst.Er det ikke vidunderligt?

Vil I bede dette sammen med mig fra dybet af jeres hjerter, bed højt: Jeg kommer til dig nu med mit behov. Jeg kan ikke løse mit problem, jeg kan ikke tilgive mig selv. Jeg kan ikke forandre mig selv, men du kan forvandle mig. Du kan tilgive mig. Du kan give mig et nyt hjerte. Herre, jeg tilstår, at jeg behøver dig. Jeg tilstår at, jeg ikke kan gøre det selv, og jeg giver dig mit hjerte, min synd, min tvivl mine frafald, mine begær - jeg giver det alt sammen.til dig Helligånd, jeg tror på ordet, og ordet siger til mig, at hvis jeg tror og kalder på Helligånden, vil han komme og bo i mig og give mig kraft til at leve for Kristus og sejre over syndens herredømme. Jeg tror det, og modtager det nu i Jesu navn. Jeg er sikker i Jesus Kristus i henhold til Hans hellige ord.

Lad mig bede for jer. Far, jeg beder, at du bryder de lænker, der binder. Jeg går imod enhver begærs ånd, enhver vanemæssig ting, som er ulig dig Jesus.

Selvoptagethed. Og Herre jeg går imod enhver falsk lære. Jeg går imod de lærerer, der tager folks sind i besiddelse, så de tror, at løgnen er sandhed. Jeg binder det i Jesu navn

Herre, fjern det dække, der har forhærdet hjerterne. Herre blødgør hjerterne. Herre giv dem kødhjerter. Lad Herrens sværd og sandhedens pile gennemtrænge deres hjerter, bring lægedom, fjern giften fra deres indre. Far vi beder dig for din kirke. Herre vi ved, at du vil sejre. Herre vi ved, at en strålende kirke vil fremstå uden plet og rynke. Vi ved, at djævelen aldrig vil kunne tilintetgøre formålende. Guds evige formål. Men Herre Jesus, giv os Guds byrde. Lad os bære den byrde, fordi du siger, jeg vil samle dem, der sørger over disse ting. Herre vi beder om at være i den guddommelige sorg og selv i sorg fryder vi os. Vi har den jubel, fordi vi ved, at du vil sejre over alt det, som ikke er af dig i dit hus. Herre vi elsker din kirke, fordi det er dig. Den er dit legeme og vi elsker den og beder for den, og Herre, vi vil stå sammen med dig i den. Gud vi beder, giv denne kirke din byrde. Lad T.S.C. blive en kirke,der bærer Herrens byrde. Halleluhja. Tak Jesus. Tak Herren Jesus i jeres hjerter.

Dokumenttype
Forkyndelse