E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
27 Nov 2013 00:10
Forfatter
David Wilkerson

Jeg har vandret med Herren i over tres år. Efter al den tid, er jeg overbevist om, at det er muligt at vandre med Herren med et udadleligt, fuldkomment hjerte. Du siger måske, "Der er igen, som går den fuldkomne vej. Bibelen siger klart, at vi alle har syndet." Men Skriften fortæller os, at det er muligt at vandre med Herren med et udadleligt hjerte. Lad mig forklare hvad det betyder.

Herren sagde til Abraham, “Da Abram var nioghalvfems år, viste Herren sig for ham og sagde til ham: »Jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadlelig." (1. Mos. 17, 1). Gud sagde også “Udadlelig skal du være over for Herren din Gud." (5. Mos. 18, 13). David var en af dem, som i sit hjerte havde besluttet, at adlyde befalingen om at være udadlelig. Han sagde, "Jeg vil følge den fuldkomne vej ... Med oprigtigt hjerte vil jeg færdes i mit hus." (Salme 101, 2). Salomon lykkedes ikke med at vandre den fuldkomne vej: "Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været." (1. Kong. 11, 4 og 6).

Guds befaling om at være fuldkommen findes også i det Nye Testamente. Jesus sagde, "Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!" (Matt. 5, 10). Paulus skrev, "Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus." Senere tilføjede Paulus, "... at I kan stå fast, fuldkomne og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje." (4, 12). Og Peter skrev, " ... vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer." (1. Peter 5, 10).

Men hvad betyder det at have et udadleligt, fuldkommet hjerte? Og hvordan opnår Guds folk det? For det første betyder et fuldkomment hjerte ikke et syndfrit, pletfrit hjerte.

Mennesket dømmer fuldkommenhed ud fra ydre præstation, men Gud dømmer hjertet, de skjulte motiver (se 1. Samuel 16, 7). Det siges om David, at han havde et fuldkomment hjerte i forhold til Gud "hele sit liv", men vi ved hvordan David fejlede stygt i forhold til Herren. Han blev resten livet mærket som en utro morder.

Definitionen på fuldkommenhed ifølge Skriften er, "fuldstændighed", "modenhed". Både på græsk og hebræisk inkluderer ordet betydningen "retskaffenhed", at være uden lyde eller plet, at være"totalt lydig." John Wesleys tanker om fuldkommenhed var "kontant lydighed." Med andre ord, et fuldkomment hjerte er et lydhørt hjerte. Det reagerer hurtigt og helt på Herrens bejlen, stille hvisken og advarsler. Det hjerte siger til hver en tid, "Tal, Herre, for din tjener lytter. Vis mig vejen, jeg skal gå, og jeg vil gå den."

Her er tre ting, som kendetegner et sådant fuldkomment lydhørt hjerte.

Dokumenttype
Forkyndelse