E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
27 Nov 2013 00:04
Forfatter
David Wilkerson

“Derfor, hellige brødre, I som har fået det himmelske kald: Se hen til vor bekendelses apostel og ypperstepræst, Jesus, som var tro mod Gud, der havde indsat ham, ligesom Moses var det i hele hans hus." (Hebr. 3, 1-2).

Hebræerbrevets forfatter kommer med et stærkt ord til alle som har “del i det himmelske kald." Men hvad er dette himmelske kald? Det er når du hører himmelen kalde på dig.

Selv nu kalder himlen på et folk, som er fri af verdens materialisme. Nogle troende sukker dagligt til Jesus, "Mit hjerte er ikke her. Intet i denne verden tilfredsstiller mig. Kun du er mit liv." Man kunne tage hus og job fra dem, man kunne tage alt andet end det tøj de står og går i, og de ville stadig elske Gud af hele deres hjerte.

Men trofasthed overfor Gud betyder ikke kun villighed til at opgive alt for hans skyld. Skriften siger, vi kan lade vores krop bilve brændt på et bål som et vidnesbyrd, men det gavner intet, hvis vi ikke har kærlighed i hjertet.

Nogle tænker på trofasthed som det at opnå sejr over syndige vaner. Andre tænker på trofasthed som gode gerninger. Andre igen tænker på det som værende dybt åndelig og i konstant bøn, eller bibellæsning. Men ingen af disse ting kan gøre os trofaste overfor Gud. Du spørger måske, "Hvad så med alle mine anstrengelser for at forblive ren? Og min hellige tjeneste for Herren? Hvad med alle mine bønner? Er det ikke trofasthed?"
 

Alle disse vidunderlige ting står i Guds Ord, og vi gør dette, hvis vi er trofaste. Men disse ting er ikke trofasthed i sig selv.

Det er umuligt at være trofast overfor Gud, med mindre det kommer af et tillidsfuldt, troende hjerte. Du siger måske, "Men jeg gør alle disse ting af et kærligt hjerte."

Det er sandt, når livet er let. Men når prøvelserne bliver værre og vores kampe intensiveres, kan kødet blive modløst. Det er her sand trofasthed sættes på prøve. Frygt og tvivl trænger sig på. Det er her nogle kristne mister deres barnlige tilknytning til Herren, det som faktisk holdt dem fast til Herren før. Snart bliver deres hjerter fyldt med forsigtighed og undren.
 

Jeg vil gerne dele med dig, hvordan du kan blive trofast overfor Gud, og hvordan du kan holde fast i din tillid, især i disse urolige tider.

Dokumenttype
Forkyndelse