E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
27 Nov 2013 00:01
Forfatter
David Wilkerson

Det Nye Testamente fortæller os, at i de sidste dage vil spottere stå frem. Jesus siger, at disse spottere vil håne den lære (doktrin) som siger, at Kristus vil komme igen og oprette et nyt kongerige. Hvis man forsøger, at forklare denne doktrin - at når Jesus kommer igen, vil han oprette et evigt, retfærdigt rige - vil man blive kaldt vanvittig.
 

De selv samme spottere proklamerer, at der vil komme en "ny verdensorden." I deres tankegang, er et nyt samfund lige på trapperne, lige ved at indlede en helt ny virkelighed. Der har været mange New Age udtalelser gennem tiderne, og den seneste har stille og roligt taget fart i de seneste tre årtier. Hvorfor venter verden nu på indvarslingen af en ny tid? Det er fordi Satan ved, at hans tid er kort. Han ved, at Jesus kommer tilbage snart, og han ønsker, at bedrage menneskene med en forjættende fantasiverden. Læren om en kommende "Ny Tid" er fyldt med falsk håb, inklusive håbet om verdensfred og at det er slut med sygdomme. Meningen er, at få Guds folk til at tvivle på Jesu komme som en virkelig begivenhed.

En ny verden er så sandelig på vej, og den gryr lige nu - men det er på ingen måde en New Age verden. Det er en verden, hvor Jesus kommer tilbage for at etablere sit hellige kongerige. Alle nationer vil blive regeret efter Herrens retfærdige love, og enhver kraft, som modsætter sig det, vil blive hans fodskammel.

Spotterne vil ikke få del i dette nye kongerige: “Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor." (2. Peter 3, 13). Ingen af de følgende, vil få adgang til denne herlige nye verden: “Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne." (Åb. 21, 8).

Tænk hvor vidunderligt det bliver, at leve under Jesu hellige og retfærdige herredømme. Prøv at sammenligne denne vision med det tragiske New Age bedrag. Millioner er overbevist om, at i New Age verdensordenen, vil de finde fred og tilfredsstillelse. De tror, at al skyld og fordømmelse vil forsvinde, og at deres syndige gerninger ikke længere vil plage dem, så de frit kan udleve kødets lyst.

Men apostlen Peter giver os et klart billede af den nye verdens virkelighed. Han siger, at den nuværende verden er på vej mod en nedsmeltning, som Gud selv vil frembringe: "Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er." (2. Peter 3, 10).

Peter siger, at årsagen til han skrev dette, var: "at vække de retfærdiges sind." Alt hvad der binder os, alle materielle ting, som vi anser for værdifulde, og arbejder hele livet på at få - vil gå i opløsning. Alt på denne jord er forbigående.

Der er mange kristne, som ikke har grebet denne bibelske sandhed. De har hele deres fokus på, at bygge en verden med komfort i det nuværende liv. Deres hjerter er fanget af forestillinger om velstand, accept og anerkendelse. Det står i modsætning til Gud plan og mål med sit folk.

Hvis du er overgivet til Jesus, tænker du måske over, hvorfor du aldrig har følt dig helt accepteret på din verdslige arbejdsplads. Måske har du aldrig følt dig helt tryg sammen med dine kolleger. Får du meget lidt anerkendelse for det, du gør? Bliver du misforstået, nedgjort og sladret om? Hvis ja, så skal du ikke ærgre dig. Det kan alt sammen være noget Herren gør i sin nåde.

Gud kender vore hjerter, uanset om vi er modtagelige overfor at blive forført af verdslige ting, inklusive succes og ambition. I sin nåde, siger han måske til dig, gennem dine prøvelser, "Jeg ønsker ikke, du skal være optaget af succes her, for det vil alt sammen gå til grunde. Hav din kærlighed til de ting, som kommer ovenfra, på den nye verden, som kommer."

Jeg ønsker, du skal vide to ting. For det første ønsker Gud ikke, at vores talenter skal graves ned. Men han er den, der ultimativt styrer vores liv. Og han har ansvaret for vores "position" til alle tider. For det andet, er vores liv, sammenlignet med den nye verden som kommer, bare en skygge.

Vores evige hjem er et sted fuld af aktivitet, nye horisonter og mægtige gerninger. Gud vil ikke lade et eneste talent, som han har givet dig, gå til spilde, hverken i dette liv eller det næste. I den nye verden vil dine evner blive mange gange større. Han vil anvende dig til sin herlighed i evigheden.

Jesus giver os mange antydninger om hvordan livet i den kommende verden vil blive.

Tænk på Kristi beskrivelse i disse afsnit: "Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer." (Matt. 24, 46-47). Det græske ord for forvalte, antyder “en evig aftale." Gud vil udpege os som forvaltere over sin ejendom til evig tid. Tænk over det: En evig aftale, hvor vi forvalter hans husholdning, regerer over byer som hans konger og præster!

Jeg forestiller mig nogle gange, at når vi kommer til himlen, så vil vi opdage helt nye planeter - nye verdener, som er skabt til hans ære, langt ude i det ydre rum, længere væk end vi kan fatte. Selv nu kan nye teknologier hjælpe videnskabsmænd med at opdage nye universer, som vi ikke kendte til. Vores Herres skabelse strækker sig over meget mere end vi nogensinde ville kunne forstå. Det er en "hjerneknibser."

Yderligere vil der blive utallige hellige sammen med Jesus i evigheden. Jeg tænker på de millioner af børn, som gennem tiderne døde for tidligt. Så mange blev forladt, aborteret eller sultede ihjel. Jesus bar dem i sine arme til paradis. Jeg siger dig, jeg vil ikke være i himlen uden disse børn. Og det bliver vidunderligt for dem der. Jeg husker, jeg engang blev fortalt om en faderløs dreng, som drømte han kom i himlen og spillede bold med Jesus. Jeg tror, den vision kan være mere virkelig end vi aner.

Hvem skulle ellers lege med disse børn og velsigne dem?, spørger du. Vi skal. Vi skal for evigt elske dem, Gud vil anvende os fuldt ud i sin nye verden.

Her er essensen af mit budskab: Gud træner dig nu, gennem det liv han har givet dig, til at forvalte og regere sammen med ham i den kommende verden. Det betyder, at hver en prøvelse du kommer ud for nu, hver en svag kollega, hver en skuffelse, alle tårer, som du har grædt til Gud over din uduelighed - alt sammen er guddommelig træning. Han har tilrettelagt det hele som en del af din træning. Herren er ved at gøre dig klar til den større opgave, som han har til dig i sin evige verden.
 

Så mærkeligt det end lyder, så skal vi ønske, at det snart er slut med denne verden.

For mange læsere lyder dette måske morbidt. Men Peter skriver om det som "Guds dag," hvor al nuværende ondskab vil forsvinde: "Mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte." (2. Peter 3, 12).

Dette vers betyder ikke, at vi skal glæde os over ødelæggelse. Peters ord her, skal kun bevare os. Når vi bliver mismodige i dette liv, skal vi glæde os over, at vi skal være indbyggere i en ny verden! Peter deler også en anden sandhed med os, som skal vække os: "Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve." (3, 11).

Når du læser disse ord - om ild, som vil komme og en ny verden, hvor retfærd regerer - glæder du dig så? Måske er du bekymret i stedet, "Herre, jeg tror dit ord om, at en ny, hellig verden kommer. Men jeg frygter, at jeg ikke lever op til den hellige standard, som Peter skriver om. Jeg er bange for, at jeg fejler og går glip af det."

Jeg har en god nyhed til dig: “Jeg kan vise dig, så der ikke er nogen tvivl tilbage, at Gud selv ønsker at bevare dig for den kommende verden. Han har sagt: "Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid." (Salme 121, 7-8). "Herren beskytter alle dem, der elsker ham, men alle de ugudelige udrydder han." (145, 20). "Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme! Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det." (1. Tess. 5, 23-24). "Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham være ære i evighedernes evigheder!" (2. Tim. 4, 18).

Bemærk hvor mange gange Gud siger, han vil bevare sit folk. Han siger, "Jeg vil bevare dig gennem alle ting, uanset hvilken trængsel, som kommer over dig. Jeg vil selv udfri dig til mit himmelske kongerige."
 

Kan du se hvilken løgner djævelen er? Han truer med at fortære dig, mens Gud har lovet at bevare dig. Vil du stole på hans løfte? Lyt igen til hans ord til dig: "I, der elsker Herren, skal hade det onde; han bevarer sine frommes liv og redder dem fra de ugudelige." (Salme 97,10).

Læg dig dette på hjerte og sinde i dag: Herren vil bevare dig til den dag, Jesus henter dig hjem.

Kære læser, Gud har ødelagt fjendens snare for altid. Du er blevet sat fri. Du er måske bange for, at du vil fejle i fremtiden, men Gud ønsker at fjerne denne frygt fra dig. Han har selv lovet, at han vil tage dig hjem. Og intet kan forhindre ham i at gøre det. Derfor er du virkelig fri. Du kan se fremad til en ny himmel og en ny jord, hvor hans retfærd regerer.

Tiden er inde til at rette dit blik mod den kommende verden, og ikke mod denne her. Tag din Herres dyrebare ord til hjerte, om at hans kraft vil bevare dig. Han vil ikke lade fjenden overmande dig som et let bytte. I stedet vil han give dig kraft til at sætte din fod på fjendens nakke; Gud vil udfri dig helt. Det står i hans Ord. Amen!

Dokumenttype
Forkyndelse