E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
26 Nov 2013 23:45
Forfatter
David Wilkerson

Jesus talte til skarerne i lignelser: " Alt dette sagde Jesus i lignelser til skarerne, og han talte intet til dem undtagen i lignelser, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Jeg vil åbne min mund med lignelser, jeg vil fremføre det, der har været skjult, siden verden blev grundlagt." (Mat. 13, 34-35).

I dag synes mange kristne, at lignelserne er meget enkle. Men ifølge Kristus, indeholder hver lignelse en utrolig sandhed. Der er et skjult sandhed i hver eneste lignelse, som Jesus fortalte - men den sandhed opdages kun af dem, som ivrigt søger den.

Mange troende læser hurtigt hen over lignelserne. De tror, de ser et indlysende budskab og går hurtigt videre. Eller de afviser lignelsernes betydning, som noget der ikke gælder for dem. De vender sig i stedet til Paulus' breve og søger 'dybere sandhed'. Men jeg tænker på to lignelser, som indeholder den mest grundlæggende sandhed, som en troende kan få del i:

"Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den." (13, 44-46).

Du tænker måske, "Hvad er det, der er så skjult i disse sandheder?" Vi ved alle, at Jesus er den kostbare perle, som er gemt i marken. Det er ikke en hemmelighed."

Jeg siger dig, der er skjult manna i disse to lignelser, og kun en håndfuld troende har opdaget det. Mange tager sig aldrig tid til at grave, som manden i lignelsen gjorde. Faktisk gør disse to desperate figurer - den gravende mand og købmanden - Jesu mening klar: Guds hemmeligheder må begæres mere end alt andet i livet.

Bibelen siger klart, at Herrens hemmeligheder findes: "... med retskafne har han fællesskab." (Ordsp. 3, 32) - eng. His secret is with the righteous, red.). Disse hemmeligheder har været ukendte siden verden blev grundlagt. Nu fortæller Mattæus, at de er begravet i Jesu lignelser, at skjulte sandheder har kraften til at sætte kristne fri. Alligevel er få villige til at betale den høje pris for at finde dem.

Vi ved alle, at frelsen gives for intet. Jesus betalte den fulde pris for vores frelse for al evighed: "Ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." (Rom. 3, 24). Endvidere inviteres vi til at drikke livets vand: "Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, der hører, skal sige: »Kom!« Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet." (Åb. 22, 17).

Men i sin lignelse om sædemanden advarer Jesus os om, at ikke alle som tager imod ham, vil fortsætte i tro. Ifølge denne lignelse, vil noget såsæd (evangeliet) falde i god jord. Disse frø vil slå rod, gro og bære frugt. Men anden såsæd vil falde på stenet jord, hvorefter det hurtigt visner før det når at sætte rødder. Og andet igen vil falde blandt ukrudt og Satan vil hurtigt røve det.

Jeg tror, det store frafald, som Jesus har profeteret om, allerede foregår. Mange vender sig fra overbevisende prædikener, som rører sjælen, for i stedet at opsøge prædikener, som behager deres kødelige natur. De er blevet bedraget af det, som Paulus kalder 'et andet evangelium, en anden Jesus.'

Jesus forudså alt dette. Han så frem gennem historien til vores tid, og forudsagde alt som ville ske: afvisningen af gudfrygtig irettesættelse og formaning, at der ville komme et letfordøjeligt evangelium, læren som tilfredsstiller det kødelige menneske og de manges frafald. Han advarede også om, at kærligheden ville blive kold hos mange.

Det er derfor Jesus tilbragte tid alene med sine disciple. "Da lod Jesus skarerne gå og gik hjem. Og hans disciple kom og bad ham: »Forklar os lignelsen om ukrudtet på marken." (Mat. 13, 36). Jesus ønskede at åbne sine efterfølgeres øjne for den dybere mening med hans lignelser. Han vidste, de behøvede sandhed som kunne føre dem igennem en tid med stor forførelse.

I det lukkede møde fortalte Jesus to lignelser om skatten på marken og den kostbare perle, Disse lignelser er kun tre vers lange, men de indeholder Herrens hemmeligheder, som har været skjult siden verdens begyndelse. Jeg tror, de åbenbarer for os, hvilken værdi det har at have Kristus i eje - og at vi skal grave af hele hjertet for at finde de livets skatte, som er gemt i ham. "I hvem (Kristus) alle visdommens og kundskabens skatte er skjult." (Kol. 2,3). Mange kristne går gennem livet og er tilfreds med bare at have nok tro til at klare sig igennem. Kun de som søger Jesus af hele deres hjerte, vil få del i hans liv til overflod."

Jesus begynder med at sige "Lad mig fortælle jer om Guds rige." (se Mat. 13, 44). Her taler Kristus ikke om himlen, som vi tænker på den, som en verden i herlighed sammen med Faderen. Han taler om himmerige på jord, idet han siger, "Sådan kan du få himmelen i eje i dit hjerte nu."

Hvordan opnår vi himmelen på jord? De to lignelser gør det klart: Ved at få Kristus i eje i hele sin fylde. Hvor er det værdifuldt at stræbe efter.

Dokumenttype
Forkyndelse