E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
26 Nov 2013 23:40
Forfatter
David Wilkerson

Hvis du ønsker at vandre i retfærd med Herren, kan jeg forsikre dig, at du bliver prøvet. Faktisk er det sådan, at jo tættere du vandrer med Kristus, des mere intens bliver dine prøvelser. Bibelen siger det klart: "... Det folk, der kender sin Gud, står fast i ord og gerning. De indsigtsfulde i folket bringer mange til at forstå det, selv om de en tid bliver offer for sværd, flammer, fangenskab og rov. Og når de bliver det, får de kun lidt hjælp, for mange har sluttet sig til dem på skrømt. De indsigtsfulde bliver ofre, for at de kan blive prøvet, lutret og renset, før endetiden kommer. For den kommer først til den fastsatte tid. (Daniel 11, 32-35).

En tid med store prøvelser kommer over "de indsigtsfulde." Hvem er disse mennesker, at de skal prøves? De er de retfærdige, dem som gør Herrens gerning, som vandrer med Gud og har Kristi visdom. Måske har du på det seneste spurgt dig selv hvorfor du bliver prøvet, og hvorfor alt dette sker med dig. Prøv at tænke tilbage på din skoletid. Når du fik en prøve, så viste den hvor meget du egentlig havde lært af det, du var blevet undervist i. Paulus taler om en anden skole: "Så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus." (Ef. 4, 20-21). Hvis du tilhører Jesus, er du i hans skole. Hvis du har tjent ham i nogle år, tror du måske, at du er udlært. Men ingen af os er udlærte, før vi er hos ham i herligheden.

David talte ofte om at blive testet og prøvet: " Jeg ved, min Gud, at du ransager hjerterne og glæder dig over retskaffenhed." (1. Krøn 28, 17). Jeg ønsker her at tale om tre prøvelser, som er almindelige hos alle kristne.

Dokumenttype
Forkyndelse