E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
26 Nov 2013 23:31
Forfatter
David Wilkerson

Bibelen fortæller os, at vi er kaldet til at være hellige, "lige som Gud er hellig." Men hvordan bliver vi hellige i Guds øjne?

Læs Peters ord: "Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, for der står skrevet: »I skal være hellige, for jeg er hellig.« (1. Peter 1, 15-16).

Læs så dette fra Paulus: "For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed." (Ef. 1, 4). "Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed." (1. Thes. 4, 7).

Paulus gør det klart i det sidste vers: Gud har ikke kun kaldet os til frelse, til himlen eller til at modtage hans tilgivelse. Dette er nærmere fordelene ved vores ene sande kald. Og det kald er, at blive hellig som Faderen er hellig.

Enhver troende i Jesu Kristi menighed er kaldet til at blive hellig, som Jesus er hellig. Det betyder helt enkelt, at være ren og skyldfri i Guds øjne.

"Men det er umuligt," siger du. "Hvordan skulle jeg kunne blive så hellig som Jesus er? Han var lydefri, skyldfri og perfekt. Hvordan skulle nogen kunne leve op til den standard? Desuden, så siger Bibelen, 'Der er ingen så hellig som Herren'?"

Det var selveste formålet med loven - at vise hvor umuligt det er for os, at leve op til Guds standard af hellighed. Ingen menneskelig viljestyrke, kræfter eller evner vil nogensinde kunne gøre nogen som helst hellig.

Så, hvis der ikke er nogen, som er hellig foruden Herren, hvordan bliver vi så et helligt folk?

Emner
Hellighed
Dokumenttype
Forkyndelse