E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
26 Nov 2013 23:22
Forfatter
David Wilkerson

Som nationernes økonomi rystes og smuldrer, stiger frygten i hele verden. Vi ser Jesu ord gå i opfyldelse: "Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes." (Luk. 21, 26).

Kristus har givet os en advarsel her: "Uden håb i mig, vil mange dø af frygt over de ting, som de ser komme."

Men for Jesu efterfølgere — de, som stoler på Guds løfter om at bevare sin menighed — er der en herlig frihed for al frygt. Faktisk vil alle, som kommer under Kristi herredømme, aldrig have grund til at frygte igen, hvis de griber følgende sandhed:

Sand frihed fra frygt kommer af total overgivelse af dit liv i Herrens hænder.

At overgive os selv til Guds omsorg er en troshandling. Det betyder, at lægge os selv fuldstændig ind under hans magt, visdom og nåde, at blive ledt og bevaret i henhold til hans vilje alene. Hvis vi gør det, lover universets Gud, at være fuldstændig ansvarlig for os — at give os føde, tøj, husly og vogte vores hjerter fra alt ondt.

Jesus gav det ultimative eksempel på denne slags hellige overgivelse, da han lod sig korsfæste. Lige før han opgav sin ånd, råbte han højt, "Far, i dine hænder overgiver jeg min ånd." (Luk. 23, 46). Kristus overgav livet og sin evige fremtid til sin Fars varetægt. Ved at gøre det, gav han også sjælene fra alle sine får i Herrens hænder.

Du undrer dig måske, "Havde Jesus ikke selv magten både til at opgive sit liv og oprejse det igen? (Se Johs. 10, 18) Hvorfor skulle han overgive sit liv i Guds hænder for at bevare det? Svaret er klart: Det var for at give et eksempel til efterfølgelse af os alle.

Emner
Frygt
Dokumenttype
Forkyndelse