E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
26 Nov 2013 23:06
Forfatter
David Wilkerson

Der er tre store sandheder, jeg vil fremhæve for dig. Hver sandhed er en definition på hvordan en kristen bør være.

Tre salvede Guds mænd er de bedste eksempler på disse sandheder. De er Johannes Døberen, Stefanus og Peter. Johannes var stemmen, Stefanus afspejlede herligheden og Peter tog det vovede trosskridt. Deres eksempler burde være en hver sand troendes mål, ifald de er overgivet til Herren Jesus Kristus.

Hvilken utrolig indsigt vi kan få af deres liv og tjeneste. Vi kan lære hvad Guds ønsker for os er i forhold til tjenesten, hvordan vi kan afspejle hans herlighed og hvilken daglig vandring, der behager ham mest.

Dokumenttype
Forkyndelse