E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
16 Nov 2013 00:06
Forfatter
David Wilkerson

Jeg ønsker at tale til dig om tre mænd, som Gud brugte på mægtig vis - og hvordan han brugte fejltagelser til at producere guddommelighed i dem.

I dag hører vi så meget om succes og om hvordan man opnår det. Succes i bibelske termer er imidlertid noget helt andet. Når vi iagttager dem, som Gud brugte til at berøre deres generationer, opdager vi, at de virkemidler han brugte til at forme dem med var pinsler, smerte, sorg og nederlag.

Tænk på den gudfrygtige Job. Her var en mand hvis motiver fejlede. Job var stolt af sin egen godhed og sagde, "Jeg har aldrig gjort nogen fortræd. Jeg har levet et retfærdigt liv." Når vi læser Jos Bog kan vi med rette undre os over hvorfor Gud kunne have så høje tænker om så stolt en mand. Selv om Job var gudfrygtig og undgik alt ondt, var han meget selvbevidst om egen retfærdighed.

Tænk dernæst på David. Her var en mand som led et moralsk nederlag, og alligevel var han en Guds mand. Generationer er blevet overrasket over Davids handlinger. Hvordan kunne en mand så frimodig i gudfrygtighed falde så dybt ned i moralsk uføre? Denne konge endte med at bide i støvet. Hvordan kunne nogen synke så dybt og så ende som det Skriften kalder en "mand efter Guds hjerte"?

Sidst men ikke mindst - tænk på Peter. Her var en mand som fejlede opgaven. Peter havde en vision og et kald. Han var oven i købet den eneste person, som Kristus betroede nøglerne til himmeriget. Alligevel endte denne mand grædende på en bjergside efter at have forbandet og afvist Kristus, som han elskede. På trods af denne fejltagelse, blev Peter en genoprettet mand, som tjente som Guds talerør på pinsedag, da den ny-testamentelige menighed blev født.

Dokumenttype
Forkyndelse