E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 23:27
Forfatter
David Wilkerson

Det var natten før Jesu korsfæstelse. Jesus havde samlet sine disciple på ovensalen for at forberede dem på sin bortgang fra denne jord. Efter de havde spist sammen, tog Herren et håndklæde og vaskede mændenes fødder.

Den aften fortalte Jesus disse hengivne efterfølgere, at han ville blive 'løftet op' (blive korsfæstet) af onde mennesker. Da han fortalte dem dette, advarede han dem om det, som ville komme.

Jesus sluttede sit budskab med at sige, "Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen." (Johs. 16, 28).

Til dette svarede disciplene, "Nu taler du ligeud, og du bruger ikke billeder. Nu ved vi, at du ved alt og ikke har brug for, at nogen spørger dig. Derfor tror vi, at du er udgået fra Gud.« (16, 29-30).

Disciplene lod Jesus vide, at de klart forstod, hvad han havde fortalt dem. Men hvad der var vigtigere, læg mærke til deres ord i det sidste vers: " Derfor tror vi..." (Eng. oversættelse: "Nu er vi sikre...vi tror...")

Det viste sig, at en stor tro havde grebet deres sjæle. Disse mænd erklærede til Jesus, "Nu ser vi, Jesus. Nu ved vi. Nu tror vi!"

Alt dette antyder, at disciplene var forberedte på de forfærdelige, blodige dage, som lå foran dem.

Dokumenttype
Forkyndelse