E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 23:21
Forfatter
David Wilkerson

Lige nu tales der meget om den frygtelige situation verden befinder sig i. Nation efter nation har problemer og er på randen af økonomisk kollaps. Men midt i alt frygten og uroen, som griber verden, elsker Gud os stadig og frelser de fortabte sjæle.

Hans underfulde overnaturlige frelsende indgreb forandrer sig aldrig. Den er ikke påvirket af økonomien. Hans overbevisende Helligånd er ikke hindret af tilstandene på Wall Street eller af den vaklende globale økonomi. Guds frelsende kraft har aldrig været begrænset af slunkne bankkonti.

Faktum er, at vores Herre aldrig fortryder sine løfter. De er altid er "amen" i alle situationer. Gud lovede ikke, at sørge for alle vore behov undtagen når vi er arbejdsløse. Han lovede ikke kun, at være vores forsørger undtagen i økonomisk usikre tider.

Vor Herres løfter ændres aldrig. Og det inkluderer hans løfte om at frelse de fortabte.

Når Gud befaler os, at gå ud i alverden og vinde de fortabte, så gjorde han ingen undtagelser. Han sagde ikke, "Prædik evangeliet om min Søn Jesus Kristus til alle nationer - undtagen i krisetider." Han sagde ikke, "Tro på at mange skal blive frelst - undtagen når verden rystes."

Tak Gud, at han aldrig har sagt, at verden er for ond, for hårdhjertet, for pervers til at hans Gode Nyheder kan nå den. På intet tidspunkt i historien har Herren begrænset sin nåde - og det vil han heller aldrig. Lige nu kunne Amerika og resten af verden slippe for dom hvis der var sand omvendelse. Selvfølgelig ville sådan en omvendelse kræve en stor ydmygelse og en mægtig tilbagevenden til Herren. Men vores Gud har aldrig afskaffet sin mægtige nåde.

Herren har sørget for, at ingen behøver at gå fortabt. Skriften fortæller os, at Gud ikke glæder sig over de ondes død. Tværtimod - han gav sin egen Søn for at ingen skulle gå fortabt men have evigt liv.

Dokumenttype
Forkyndelse