E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 23:10
Forfatter
David Wilkerson

Som kristne tror vi på Jesu Kristi opstandelse. Efter Jesu korsfæstelse, gik Helligånden ind i gravkammeret, hvor Jesus lå, og oprejste ham fra de døde. Derfor synger vi i påsken: "Kristus opstod fra graven, og sejrede over fjenden. Nu regerer han for evigt sammen med de hellige."

Vi tror også, at vi vil genopstå på grund af Kristi sejr. Det vil ske når Jesus kommer igen. Skriften fortæller, at vi alle vil blive forandret på et øjeblik. Helligånden vil oprejse os fra denne jord , med legemer som ikke kan forgå, og anbringe os i Herrens nærhed.

Det er den opstandelseskraft som Paulus beskriver i sine breve. Det er Guds kraft, som oprejser de døde.

Dokumenttype
Forkyndelse