E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 22:11
Forfatter
David Wilkerson

"...Herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til..." (Joh. 17:5).

Intet menneske kan beskrive herligheden fuldstændig, lige som man heller ikke kan beskrive Guds fylde, for det er for stort et emne for vore ufuldstændige hjerner, men vi forstår stykkevis.

Når Gud giver sin herlighed, da giver han sig selv, han kan ikke give sig selv stykkevis - intet menneske får en del, men alt. Den som modtager hans kærlighed, får også hans nåde, hans hellighed og hans styrke. Den som modtager hans nåde får ogs hans kærlighed og alt andet som findes i hans fylde.

Det er Guds Herlighed - At han giver sig selv fuldstændig og aldrig kun delvis, så den som søger Guds herlighed må lære at Gud af hele sit hjerte ønsker at give sig selv til os, hvilket betyder at han vil, at vi fuldt ud skal glæde os over hans fylde.

Inden Jesus forlod denne jord for at gå tilbage til sin himmelske far bad han, "Åh Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til...." (Joh. 17:5).

Jesus bad ikke om mere kraft eller ære eller magt eller majestæt! Han længtes efter faderen selv, det var som om han bad, "Far jeg kan ikke udholde at være til uden at jeg har det nære fællesskab med dig, jeg hungrer efter at være ét med dig! Lad der ingen afstand være, fyld du alt i mig."

Jesus var i Faderens skød inden verden var til, han var ét med faderen, og det var herlighed, det var en fuldstændig sammensmeltning med ham, som fyldte ham, og det var hans fryd og herlighed af hans væsen. Han havde INTIMITET OG ENHED.

Vi ved så lidt om hans herlighed, vi forstår kun tingene ud fra verdensaltets kraft og herlighed, vi er fuldstændig fremmed over for hvad Guds herlighed betyder, vi forstår ikke engang hvad Jesus mente da han sagde, "Jeg er herliggjort i dem" (v.10).

Vidste du at Jesus er herliggjort i de hellige - nu? Det betyder at han anerkender, at han lever i os med hele hans guddommelige fylde, vi har ikke kun en enkelt skive af hans fylde - vi er fuldkommen i ham, vi har alt det han er i os! Når han forbliver i os, kommer han med hele sin herlighed, kraft, hellighed, majestæt, nåde og kærlighed, vi har modtaget herligheden fra en fuldkommen Kristus, en Herre med hele sin herligheds egenskaber.

Dokumenttype
Forkyndelse