E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 21:51
Forfatter
David Wilkerson

For nylig åbnede Herren mine øjne for en vigtig sandhed om utålmodighed - noget, som jeg aldrig havde set før. Det viser sig i Jesu forklaring af lignelsen om sædemanden:

"Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har hørt ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst.

De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind.

Det som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt.

Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt." (Lukas 8, 11-15).

Denne lignelse er om tålmodighed! jeg mener ikke tålmodighed med mennesker - men tålmodighed med Gud. Jesus taler om tålmodighed i vores vandring med Gud, tålmodighed til at gøre det arbejde, han har til os, og tålmodighed i forhold til det arbejde han gør i os.

Jeg tror, når du først ser hvad Gud siger her, så vil du forstå mere klart hvorfor så mange kristne bliver frafaldne og driver væk fra Gud. Og du vil også bedre forstå Herrens værk i dit eget hjerte!

Den 'gode jord', som Jesus nævner, indikerer de som har hørt Ordet og har båret frugt 'med udholdenhed.' De andre tilhører bar også noget frugt - med kun for en tid. Hvorfor? Det var fordi de var utålmodige med Herren og hans arbejde i deres liv - og de faldt fra!

Jeg beder om, mens vi undersøger denne lignelse nærmere, at du vil se hver af disse tilhørere i et helt nyt lys. Jeg tror, at der er et frisk ord til dig her fra Herren.

Dokumenttype
Forkyndelse