E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 21:31
Forfatter
David Wilkerson

Jeg kunne opliste en hel række synder som troende kristne praktiserer. Men ingen af disse synder kommer i nærheden af den synd, som jeg ønsker at tale om her. Det er alle synders moder - den som føder alle de andre synder. Det er vantroens synd!

Jeg taler ikke om vantro hos den forhærdede synder. Vantroen hos forhærdede syndere, agnostikere og ateister rører slet ikke Gud. Nej, hvad der mere end noget andet gør Gud vred er vantro og tvivl hos dem som kalder sig ved hans navn! De, som er hans børn, som siger, "Jeg tilhører Jesus" - og alligevel ikke tror i deres hjerter, tvivler og frygter bringer sorg til hans hjerte mere end alt andet!

Hvor alvorligt ser Gud på vantroens synd? Judas advarede menigheden med disse ord: "Skønt I ved det alt sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udryddede dem, der havde vist sig vantro." (Judas 5).

Judas mindede dem om Guds holdning til vantro! Han sagde, "Jeg vil minde jer om Gud had til vantro blandt sit folk. Han frelste dem, men tilintetgjorde derefter de vantro på grund af deres vantro!"

Min ven, jeg tror Gud har kaldt mig i dag til at minde sin menighed om det samme! "Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået." (1. Kor. 10, 11). Gud ødelægger måske ikke længere sit folk fysisk, som han gjorde i det Gamle Testamente. Hans domme over vores vantro i dag er åndelig - og de er lige så hårde!

I stedet for at blive slået ned, så dør vi åndeligt. Bare kig dig omkring i dag på de tusinder af tvivlende, kæmpende kristne, som er åndeligt døde. De er vaklende, tvivlende, i kontant frygt og kommer aldrig ind i Herrens glæde og fred. De har ikke længere stærke rødder plantet i jorden - men har i stedet hårde hjerter og er fyldt med vantro!

Vantro er ligeså så ødelæggende i dag som det altid har været. Vi bliver måske ikke til saltstøtter - men vi bliver stivnakkede og bitre! Vi bliver måske ikke opslugt af jorden, men vi bliver opslugt af problemer, stress og familieproblemer. Ild falder ikke ned fra himlen og fortærer os - men vores åndelige liv er ødelagt!

Nej, vi dør ikke fysisk - men noget inden i os dør. Vores kærlighed dør. Overbevisning dør. Samvittigheden dør. Freden dør. Håbet dør. Alt hvad der gør vores vandring med Jesus god og sød, dør på grund af vantroens ånd!

På grund af vores vantro frygter vi alle slags synder. Puritanerne kalder disse for "brystsynder", de som er gemt inde i brystet. Vi er bange for at falde tilbage til gamle vaner, som en gang kontrollerede os - begær, hor, alkoholisme, spil og utroskab.

Men mange af os er skyldige i alle synders moder - og vi er ikke bange for den. Vi tager ikke vores vantro seriøst. Vi lever som om Gud ser igennem fingre med det. Men det er den ene synd som åbner vores legeme og ånd for alle andre synder som menneskeheden kender til!

Lad mig give dig fire grunde til hvorfor vantroens ånd er så farlig - og hvorfor Gud afskyr den hos sit folk:

Dokumenttype
Forkyndelse