E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 21:21
Forfatter
David Wilkerson

"I selv, og Gud, er vidner på, hvor fromt, retskaffent og uangribeligt vi færdedes blandt jer, som tror." (1. Tess. 2, 10).

Det er en temmelig kraftfuld udtalelse at komme med - at kalde på Gud som vidne til din hellighed! Men uden at blinke, sagde Paulus til de troende i Tessalonika:

"Mine medarbejdere og jeg lever pletfrit for jer og for Gud. Vores opførsel er retfærdig og ren. Gud er vidne til vores hellige adfærd - også I er vores vidner. I så, at vi vandrede helligt og lydefrit for Gud og for mennesker!"

Paulus var en virksom prædikant. Og han kendte hemmeligheden bag hvorfor han så effektivt kunne bringe mennesker til Gud. Han kunne frimodigt stå overfor enhver levende sjæl og åndsmagt og sige: "Jeg lever dagligt under den hellige Guds åsyn. Jeg vandrer altid som om han øjne hviler på mig. Og I er alle vidner til mit pletfrie liv!"

Apostlen ønskede, at alle troende skulle have den samme kraft, som han havde, til at bringe mennesker til Gud. Og han bad nat og dag om, at alle Guds børn ville blevet rodfæstet i hellighed og pletfrie for Gud: "Så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige!" (3, 13).

Jeg mig dele Paulus beskrivelse af et lydefrit liv med dig - og om den kraft et sådant liv frigør:

Dokumenttype
Forkyndelse