E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 21:15
Forfatter
David Wilkerson

Djævelen gør alt hvad der står i hans magt for, at hans stemme skal blive hørt i verden. På et tidspunkt havde han endog den frækhed at forstyrre Jesus mens han talte i synagogen:

"Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste. Og de blev slået af forun-dring over hans lære; for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, og han skreg: »Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret! Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er: Guds hellige!« Men Jesus truede ad ånden og sagde: »Ti stille, og far ud af ham!« (Markus 1, 21-26).

Idet han brugte et menneskes stemme, råbte Satan højt, med et eneste formål i sinde - at sende frygt gennem hele forsamlingen! Han ønskede, at hver en person inden for hørevidde, ville blive omsluttet af frygt og tro, at han havde magten og autoriteten selvom han blev kastet ud.

Peter advarer de sidste dages troende om at Satan vil komme til dem med en brølende stemme i forsøget på at bibringe frygt: "Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter no-gen at sluge." (1. Peter 5, 8).

Her er min pointe: Hvis Satan gør sin stemme kendt i disse sidste dage og viser sin magt til de fortabte sjæle, hvor meget vigtigere er det så for Guds folk at kende deres Fars stemme? Tror du, at Herren vil sidde på sine hænder mens Satan brøler ad verden - og selv forbliver stille? Aldrig! Esajas sagde: Så vil Herren lade sin herlige røst lyde... " (Es, 30, 30).

Siden Adam og Eva har Gud talt til mennesker. Skriften siger dette helt fra begyndelsen, "Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?" (1. Mos. 1, 9).

Fra 1. Mosebog frem og hele vejen gennem det Nye Testamente har Gud ladet sit folk høre sin stemme - fra Abraham, Moses, Kaleb, Joshua, Samuel og David til retfærdige konger og dommere. I Prædikernes Bog ser vi denne sætning gentaget igen og igen: "Og Gud sagde..." Guds stemme var kendt og forstået. Han har altid gjort så hans stemme kan høres!

Jesus bekræfter dette i det Nye Testamente ved at bruge eksemplet om den Gode Hyrde: "For ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge; de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst.« (Johs. 10, 3-5).

Jesus erklærede overfor Pilatus: "Enhver, som er af sandheden, hører min røst!" (18, 37). Budskabet til os er klart: Hvis du har Guds Ånd i dig, så vil du høre og kende hans stemme!

Men vil lever i en tid hvor mange stemmer konkurrerer om vores opmærksomhed. Paulus advarede: "Der er så og så mange slags sprog i verden, og intet sprog er stumt." (1. Kor. 14, 10).

Måske har du haft den samme oplevelse som så mange andre kristne: Når du beder og søger at høre og kende Guds stemme, så bliver dit sind oversvømmet med alle mulige slags stemmer. Du tænker måske, "Hvordan kan jeg skelne mellem Guds stemme og mit eget kød? Hvordan kan jeg være sikker på at det er Gud der taler og ikke en fristende ånds stemme?"

Lad mig dele noget indsigt, som jeg tror Gud har givet mig, om det at høre og kende hans stemme:

Dokumenttype
Forkyndelse