E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
13 Nov 2013 00:03
Forfatter
David Wilkerson

Kristne, i dag lever vi i en tid hvor lyset er meget kraftigt, Helligånden har åbenbaret os det fantastiske værk, som Jesus gjorde på Korset, og hvilken utrolig velsignelse det er for vore liv.

Men der var en tid, da Kristus' vidunderlige værk var formørket for verden. Denne periode er kendt som den mørke tidsalder - et slør over menneskehedens øjne så de ikke kunne se korsets betydning.

De fleste prædikener på den tid handlede om Guds vrede og fordømmelse, paven og præsterne prædikede et evangelium som handlede om gerninger - derfor udførte folk en hel række af gerninger for at finde fred med Gud. De vandrede mange mil for at komme til et helgenskrin, der knælede de ned foran store ikoner, remsede mange lange bønner og kærtegnede bønnekæder. Men alle disse ting forøgede kun deres trældom, som så resulterede i at deres sjæl blev endnu mere formørket.

Folket vidste ikke noget om alle de goder og velsignelser som var tilgængelige i Jesu sejrende værk på Golgata. Selv i dag med al den undervisning som er tilgængelig omkring dette emne, er der endnu mange kristne, som ikke forstår mange af de vigtige aspekter omkring hvad Jesus har gjort for os. Jeg vil her gerne omtale et af aspekterne - hvad det betyder "at være i Kristus"

Som hyrde for Herrens hjord prædiker jeg af og til om Helvede, fordømmelse og Guds vrede men jeg er blevet mere og mere overbevist om, at den eneste måde, hovrpå jeg kan lede Guds folk til at leve i sejr er ved at prædike om de velsignelser og fordele der er ved at "være i Kristus."

Fakta er, at det at være i Kristus er det eneste fundament hvorpå sand hellighed og retfærdighed kan bygges. Uden dette fundament vil vi stole på kødet og forsøge at bygge en form af hellighed i os selv, men sand hellighed kan kun opnås ved at kende rigdommen om Gud gennem Jesus Kristus:

"For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden." (Titus 2:11-12). Det er kun Guds nåde som kan undervise den slags teologi som leder til hellighed, intet arbejde kan nogensinde udrette det!

Det er kun når vi forstår den velsignelse, som er vores når vi bliver i Kristus, der vil vi stå fast forankret på et sandt fundament: "for dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er: Kristus i jer, herlighedens håb (Kol. 1:27).

Men, ved du hvad det betyder at være "i Kristus" ? Jeg har hørt mange kristne tale om det - men jeg tror at der er meget få som begriber det!

Dokumenttype
Forkyndelse