E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
11 Nov 2013 00:24
Forfatter
David Wilkerson

Uarbejdsdygtig - hvilket forfærdeligt ord! Det betyder "uønsket til at få kraft og kapacitet til at tjene; uegnet og må opgive, ubrugelig; diskvalificeret."

I overensstemmelse med Guds ord, så er det synd som diskvalificerer os, den påvirker præster ligesåvel som lægmand - den stjæler al kraft og duelighed og efterlader dem tørre og tomme. Den tager alle evner fra dem, så at de ikke kan fuldføre den evige plan, som Kristus havde for deres liv.

Da Esajas forudsagde Kristi komme og hans kongerige, og han forudsagde hvordan Kristus sande tjenere ville være, derved fortalte han hvordan vores tjeneste ville være i disse sidste tider. Hovedindholdet var følgende, "Jeg vil at I skal kende kendemærket af Gud's sande folk - de som vil tjene lige indtil fredens prins kommer for at regere!"

Esajas begynder med disse ord: " Kongen skal regere med retfærdighed" (Esajas 32:1). Derefter siger Profeten, " De skal være som l for vind, som skjul mod skybrud, som en bæk i et vandløst land, som skyggen fra en vældig klippe i et udtørret land." (vers 2).

Nogle bibellærere mener, "De skal være" at Esajas her beskriver enhver kristen som tror på Kristus, - men her er jeg uenig, intet menneske kan på nogen mulig måde være alle disse ting - læ for vind, skjul mod skybrud, bæk i et vandløst land, skyggen fra en vældig klippe i et udtørret land. Ligegyldigt hvor hellig eller hvor stærkt troende vi er, så kan vi ikke være alle disse ting for alle mennesker.

Det er helt klart for mig, at Esajas her taler om Kristus, Esajas fortsætter med at fortælle os, at en oprigtig tjener vil prædike Kristus fyldestgørende! En sådan tjener vil leve i overensstemmelse med Jesus. Stole på at Herren vil vande hans sjæls have. Han vil leve med en sikker tillid i sin ånd og hvile i fuldkommen fred, da vil han vidne om: "I hans skygge elsker jeg at sidde. Hans frugt er sød for min gane. Han har ført mig til vinhuset, på skiltet over mig står: Kærlighed. (Højsangen 2:3-4).

En sådan Gud's tjener er ikke "fristet" i sin sjæl af synd, nej tværtimod, han stoler på at Helligånden vil skærme imod synden, og derfor er hans ånd s fri som en fugl, han har ingen frygt eller bekymringer, for alt er gjort op imellem ham og Herren. Derfor er der nu sang i hans hjerte - fordi Kristus er hans glæde!

Desforuden ved en sådan tjener, at ingen kan skade ham - fordi han klynger sig til Gud's sikkerhed, trøst og løfter, - at de vil forsvare hans retfærdighed. Intet våben som er smedet imod ham kan have heldet med sig - fordi Gud selv rejser sig op imod enhver tunge som kommer imod ham. Gud er hans forsvarer i et tørt land!

Derefter peger Esajas på to vigtige kendetegn på en retfærdig tjener. For det første så har han bedømmelse - for det andet, så kender han Guds røst klart: " Øjnene på dem, der kan se, skal ikke lukkes til, ørerne på dem, der kan høre, skal lytte; (Esajas 32:3).

Vi ser et eksempel på dette, da han første gang mder Natanael. Da Jesus så Natanael komme hen imod sig sagde han: "Se, der er sandelig en israelit, som er uden svig." (Joh. 1:47). Med andre ord: "Se her brødre - her kommer der en mand som ikke er hykler, der er ingen svig eller umoralitet, han er et rent kar!"

Derefter vendte Jesus sig imod Natanael og sagde, " Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen ben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesnnen." Med andre ord s siger Jesus til Natanael, "Gud vil bne dine jne s du vil se mere og mere benbaring. Han vil benbare himlen for dig bestandig!"

Ligeledes kære elskede, vil Gud slutte pagt med enhver tjener af evangeliet, hvis liv er uden skam, som er uden skjult synd eller mørke hemmeligheder. En sådan tjener vil konstant modtage nye åbenbaringer af Kristus herlighed og da er hen et orakel for Gud - som bestandig modtager nye ord fra Himlen!

Jeg bliver ofte forundret over de friske salvede ord, som jeg hører fra mange ukendte unge prdikanter. Vi modtager bånd med brændende taler fra hele landet, og pludselig vil et bånd være et sådant budskab. Når jeg hører et bånd med en så klar vision af Kristus, ringer jeg ofte til denne prædikant og spørger efter flere bånd. 
 

 Hvis hans bånd så beviser, at han er konsekvent i hans vision og i hans budskab, - og når jeg bedømmer at himlen åbner sig for ham jævnligt, - så føler jeg mig tilskyndet til at invitere ham til at prædike i Times Square Church. Det var på den måde vi fik vores kollega præst, Carter Conlon.

Sådanne tjener er ligefremme og simple i deres vandring med Gud. Deres liv er som en åben bog. De er hengivne imod deres koner og familier og de er ligeglade med egne ambitioner. De betjener gladelig små menigheder, og tilbringer mange timer alene i bøn.

Disse mennesker spilder ikke tiden på tåbelige lege eller tidsfordriv. De spilder ikke tiden med at se TV, surfer på internettet, eller er besat af sport, hele deres væren er fyldt af Guds ånd, og Kristi åbenbaringer flyder fra dem som floder af liv!

Vores kirke er også fyldt af gudfrygtige ældste. Ofte når disse mænd underviser, ryster jeg på hovedet af forundring. "Hvor fik disse tjener al den utrolige åbenbaring om Guds herlighed, kraft og fyldestgørende indsigt om Kristus fra? De har ingen teologisk træning fået. Alligevel er deres undervisning ren, hellig, og fuld af åbenbaring!"

Lige som Natanael, er de tjenere i hvem der ikke findes svig, ingen skjulte vaner, ingen uopgjort synd. Derfor kan de se, høre og bedømme Gud's rsøt til dem. De er ikke vildledt - derfor genkender de Herrens hjerteslag klart!

Jeg har forklaret Esajas beskrivelse af en gudfrygtig endetids prædikant. Lad os nu se på hvad Esajas siger om en uduelig Gud's tjener:

Emner
Synden
Dokumenttype
Forkyndelse