E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
11 Nov 2013 00:17
Forfatter
David Wilkerson

Det kristne liv er ikke et liv hvor alting kører som smurt. Enhver troende vil opleve strenge tider lige meget hvor hellig man end måtte være. Sandheden er, at jo mere gudfrygtig et menneske er, desto vanskeligere og pinefuld bliver disse strenge tider.

Heldigvis ved de fleste kristne, at Jesus ikke kun er en frelser af "skønne tider" Han er ikke kun med os, når alting går godt, men også når der er onde tider. Når hårde tider rammer os, så forsvinder han ikke og siger, "Jeg vil komme tilbage, når du har fået det hele overstået ."Nej han er trofast og bærer os igennem alle vore forskellige tider, og han røres dybt, af alt det som vi gennemlever i hårde tider.

Paulus henviser til dette da han skriver, "Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. (2 Kor. 4:7). Forestil dig dette. Skatten som Paulus henviser til, er forståelsen og nærværelsen af Jesus Kristus, og vi har denne skønne skat inden i os!

Det Græske ord som Paulus bruger for "jordisk" er "skørt ler" som betyder, "svag, det går let i stykker, fristes let, "han siger, "ja vi har Jesus nærværelse inden i os, men vore legemer er svage, fristes let og går let i stykker!"

Sandheden er, at vi alle lider af det som Bibelen kalder "skrøbelighed." For mange kristne, er en skrøbelighed i livet ofte et skørt helbred, Paulus antyder Timotius hyppige sygdom, og kalder dem "svageligheder" (1 Tim. 5:23). Det Græske ord, "svaghed" betyder her "syg og uden styrke, svag i legemet og sind."

Men der er også andre slags svagheder end sygdom, og de er lige så vanskelige at takle, efter min opfattelse, så er sindets svaghed dem der forekommer oftest, jeg taler ikke om sindssygdom, men de uforklarlige gange, når dine følelser bedrager dig og får dig til at handle forkert. Lad mig prøve at forklare hvad jeg mener.

Det er muligt at gå i seng og føle sig helt tilfreds, at man bare er på toppen, og så vågne op næste dag og føle at der hænger en mørk sky over ens hoved. Hele dagen føler du dig fuldstændig bundet og knuget af dit mørke sind. Du ved ikke hvor det kom fra, men følelsen af tungsind hænger over dig og det vil ikke slippe dig.

Skyld, frygt, bekymring, ængstelse er alle sindets svagheder. Disse ting forfølger dig måske på grund af din fortid, eller måske fordi nogle synder stadig er i dit liv. Sådanne svagheder vil hele tiden påvirke dine følelser.

Nu vil du måske sige, at du ikke lever på dine følelser, men på en eller anden måde så gør du det. For eksempel kan det være svært for dig, at ryste nogle meget hårde ord af dig, som en eller anden sagde til dig for et par dage siden, eller måske kæmper du hele tiden med følelsen af at blive afvist, eller at du ikke er noget værd. Disse flelser har en direkte indflydelse på hvordan du lever.

For nogle mennesker er mors dag eller fars dag nogle af de sværeste dage i hele året. Måske gav deres forældre dem ikke meget kærlighed. Måske var de alkoholikere, eller måske var de der aldrig, når du havde brug for dem. Mange mennesker har ingen erindring om at der har været nogle gode dage sammen med deres forældre, så derfor bliver jul og alle højtider de sværeste tider for dem.

Ironisk nok, så har jeg oftest mine hårde dage når jeg studerer Guds ord. Når jeg er alene med Gud og min Bibel, så kan jeg blive overvældet med følelsen af at blive ignoreret. Jeg fornemmer, at der er et helt ocean fyldt af sandhed foran mig, men jeg kan ikke rumme det, fordi der er så meget af det.

Jeg bliver endnu mere frustreret, når jeg læser alle de gode ting som de prædikanter, der levede for 300 år siden, har skrevet. Jeg ender med at råbe. "Åh Gud jeg er som en baby i min forståelse, i forhold til disse åndelige kæmper! De levede i den formørkede tid og dog skrev de som helt unge, om ting som jeg endnu ikke forstår i 60 års alderen, hvorfor er det så hårdt for mig at fatte det?"

Det eneste svar som jeg får, er det jeg hører i Paulus ord: " Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af." (Ef. 2:9) Al magt hviler i Gud, det inkluderer også magten til at rumme sandheden og det at fortsætte med at leve et gudfrygtigt liv. Denne store skat er indesluttet i jordiske kar for at al ære må gives til ham!

Dokumenttype
Forkyndelse