E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
11 Nov 2013 00:07
Forfatter
David Wilkerson

Dagens børn i Amerika er en tabt generation. Ingen anden generation i historien har været s hjemsøgt af sex, stoffer, alkohol, grådighed og drab i så ung en alder. Mit spørgsmål er, hvem kan vi give skylden?

Alle ved, at noget forfærdeligt er sket i vor nations skoler. Forbrydelser og vold er blevet så almindeligt, at mange skolebygninger nu har installeret metaldetektorer.Elever i syvende klasse er i stand til at skaffe sig våben, og de dræber deres klassekamerater uden at angre det.

Vores uddannelsessystem er blevet helt perverst. Lærerne introducerer eleverne for ateisme, udviklingslære, homoseksuel livsstil, tolerante seksuelle holdninger og antireligiøs fanatisme. En lærer må ikke lægge en Bibel på kateteret - men han kan fremvise litteratur om emner, som spænder fra kommunisme til pornografi.

Efter at vort retssystem lukkede Gud ud af vore skoler, har Satan overtaget dem. Men jeg er overbevist om, at det ikke er vort korrupte skolesystem, som forbander vore børn.

Hele vort samfund oplever et moralsk forfald. Kulturprogrammer og kunstudstillinger er blevet beskidte og vulgære, og gør blasfemi til en dagligdags begivenhed. Selv respektable ledere i regeringen og næringslivet bruger sjofel tale helt åbenlyst. De forbander Kristus og Guds navn helt uden at tænke på det.

Amerikas moralske sammenbrud er blevet så presserende at selv liberale ateister indrømmer, at vore grundvolde er truet. Men alligevel er det ikke vort korrupte samfund, som forbander vore børn.

Alle medierne i dag ser ud til at vre styret af dæmoner. MTV er djævelens private tv-kanal, med Satan selv som administrerende direktør. Musikvideoer er blevet til en sand svinesti af pornografi med onde, demoraliserende tekster.

Man må undres over, hvilket djævelskt besat sind det er, som kan filme den slags perversiteter og derved påvirke en hel generation af unge. Sælgerne af dette djævelske møg har åbenbart lidt skibbrud i deres egne liv, og nu har de sat sig for intet mindre end at ødelgge den næste generation. Men selv ikke den onde musikbranche er ansvarlig for at have forbandet vor ungdom.

I reklamer slger sex alt muligt. Ingen seksuelle handlinger ser man på som værende syndige. Alt er tilladt, og således synker Amerika dybere og dybere ned i udskejelser for hver time, der går. Og det hele bliver fremmet af medier, som er i hemmelig pagt med helvedes magter. Men uanset hvor usle vore reklamebureauer er blevet, så er de ikke skyld i, at vore unge er forbandet.

Man kan undres over den indflydelse som en død, kompromisøsgende kirke har, som bringer verdsligt snavs ind i Guds hus. Mange præster benægter nu rutinemæssigt himlens og helvedes eksistens samt jomfrufødslen. Deres kirker er blevet tomme skaller, som har et gudfrygtigt skind, men ingen kraft. Og deres gudstjenester er blevet så tamme, at de unge forlader menighederne i store skarer. Unge mennesker bliver overladt til at tro, at kristendom er totalt irrelevant for deres liv.

Mange lovsangsledere har erstattet salmer med MTV-type rockmusik, som bare nævner Jesus i forbifarten. I stedet for at tilbyde hellig tilbedelse, arrangerer menighederne nu rockkoncerter, hvor mørkklædte, tatoverede, piercede gruppemedlemmer danser vildt og forurener Guds hus med vild oprørsk musik.

Alligevel, og på trods af hvor verdslig den kompromisøsgende kirke er blevet, så er den ikke den primære kraft, som forbander vore børn.

Mange forældre - inklusiv kristne - beskylder alt dette for, at vi har mistet vore unge. Når deres børn driver omkring og vender sig til narkotika eller alkohol, så raser disse forældre mod skoler, regeringen, medierne, kirken og deres børns jævnaldrende. Nogle ender med at fjerne deres børn fra de offentlige skoler og indskrive dem på de kristne skoler. Men ofte bliver deres børns oprør bare værre.

Selv forældre, som ikke er omvendte, tager sådanne beslutninger for deres børn, de ønsker ikke at have noget med religion at gøre - men alligevel sender de deres børn i søndagsskole og håber derved, at børnene vil få indpodet nogle positive principper. De forventer, at med bare én time én gang om ugen vil søndagsskolelæreren på magisk vis forvandle deres oprørske unge til små engle. Men når det ikke sker, så anklager disse forældre kirken for det kaos, som deres børn fortsat bringer ind i deres hjem.

Dokumenttype
Forkyndelse