E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
11 Nov 2013 00:03
Forfatter
David Wilkerson

En kær kristen kvinde på vores mailliste skrev et hjerteskærende brev til os:

"I 1972 mistede vi en søn med Downs Syndrom på grund af lungebetændelse. Han var bare sytten måneder gammel. Syv år senere, i 1979 mistet vi vor femten år gamle søn. Han fik højspænding igennem sig da han klatrede i et træ i vores have.

"Nu har vores fireogtyvrige gamle søn diabetes, og jeg har kræft og er i kemoterapi. Jeg spørger dig oprigtigt - er det en synd at spørge Gud, 'Hvorfor?' Forstår han vor menneskelighed?

"Pastor Dave, har du nogensinde været vred på Gud af en eller anden grund? Det har jeg, og jeg ved at det er forkert, jeg føler mig skamfuld over at have sådanne tanker, men jeg bliver så forvirret når jeg prøver at forstå hvorfor kristne lider så meget. Jeg ved at vi ikke fortjener mere end andre, men jeg er meget chokeret over al den lidelse som vi gennemgår.

"Jeg har frygt og angst. Men jeg ønsker at erstatte al min frygt med en stærk tro, på trods af mine lidelser, men alligevel stiller jeg spørgsmålet - hvor megen lidelse? Hvor længe vil det fortsætte?"

Jeg kan forestille mig den frygt det må vræe at finde sin søn liggende død på jorden efter at have fået et elektrisk chok. Jeg forstår hans mors råb: "Hvorfor måtte jeg begrave endnu en søn, Gud? Hvorfor er to af vore drenge døde, mens en anden er angrebet af en dødelig sydom? Jeg har kræft, og jeg er syg af stråling og kemo. Vi er alle ramt. Hvorfor al denne lidelse? Hvornår vil det slutte?"

Jeg kan ikke forklare hvorfor denne familie har gennemget så store lidelser. Men jeg kan fortælle dig - det er ingen synd at spørge hvorfor. Selv vor velsignede Herre stillede dette sprgsmål da han hang i smerte på korset, Jesus blev selv kaldt "en smertens mand, vel kendt med sydom." (Jes 53:3). Jeg tror at Kristus forstår alle vore spørgsmål, fordi han helt og fuldt kan forholde sig til vor menneskelige pine.

Han hører os når vi råber højt: "Herre, hvorfor lader du mig gennemg alt dette? Jeg ved at det ikke kommer fra din hånd - men alligevel tillader du djævelen at plage mig, hvorfor må jeg vågne hver dag med denne mørke sky hængende over mig? Hvorfor må jeg udholde al den smerte? Hvornår vil dette mareridt holde op?"

Den sekulære verden kræver en forklaring på al smerte og lidelse i dette liv, mange ikketroende har spurgt mig: "Hr. Wilkerson, om din Gud er virkelig - hvis han virkelig elsker, sådan som du siger - hvorfor tillader han hungersnød, sult osv.? Hvorfor tillader han at oversvømmelser og sultkatastrofer hærger fattige nationer og udsletter tusinder på én gang? Hvordan kan vi st åog se på at AIDS dræber millioner i Afrika? Hvorfor bliver tusinder tilintetgjort i krigshærgede lande som aldrig har kendt til fred?

"Jeg kan ganske enkelt ikke tro på din Gud, Pastor. Jeg må have meget mere kærlighed end han har - om jeg havde magten, så ville jeg stoppe al den lidelse."

Jeg skal ikke forsøge at svare på hvorfor nationerne lider - hvorfor der er så megen skrækkelig hungersnød, pest, oversvømmelser, sult, sydom og ødelggelse. Men skriften kaster lys over verdens lidelser, igennem dens beskrivelse af Guds folk, i det gamle Israel. Den nation gennemlevede tilsvarende katastrofer: massemord, fangenskab, økonomisk sammenbrud, mærkelige sygdomme (nogle af dem ramte kun Israel). Til tider var Israels lidelser så forfærdelige, at selv deres fjender havde ondt af dem.

Hvorfor led Israel under disse forfærdelige ting? Skriften gør det klart: i hvert eneste tilfælde forlod de Gud og vendte sig i stedet til afgudsdyrkelse og trolddom.

Vi ser det samme ske i mange nationer i dag. For eksempel har missionrer vandret ind i Afrika i snart to hundrede år, men hele det afrikanske kontinent har forkastet Kristus - de har forfulgt og nedslagtet tusinder af missionærer og millioner af troende. Tragisk nok, når en nation forkaster evangeliet - og i stedet for vender sig til afgudsdyrkelse og okkultisme - så er resultatet fattigdom, galskab, sydom og ubeskrivelige lidelser.

Dette er virkelig tilfældet med Haiti. Lige nu går dette land helt bersærk. Vi modtog et brev fra et missionærpar, som vores tjeneste har støttet. De skrev, at deres naboer på begge sider var blevet overfaldet og bestjålet - og de tror at næste gang er det deres tur. De bad os om at bede om deres beskyttelse.

Hvorfor er der sådanne katastrofer på Haiti? Satanismen hersker der, og trolddom er bogstaveligt alt statens religion. Jeg har været førstehåndsvidne til det da jeg var på en forkynderturné på Haiti. Jeg har talt med heksedoktorer og set resultatet af deres voodoopraksis: fattigdom, fortvivlelse, frygt, sygdom, sult og korruption.

Verden kan ikke klandre Gud for alt dette. Det er helt klart djævelens værk - han vil have al den kristne indflydelse bort fra en. Ja, Haiti er blevet evangeliseret - men haitianerne forkaster evangeliet og elsker mørket mere end lyset, og det tragiske resultat er bundløs lidelse.

Over hele verden forurener syndige mennesker landjorden, luften og havet. Alligevel klandrer verden Gud for alle de atmosfæriske forandringer som forårsager, oversvømmelser, hungersnød og epidemier, som rammer både mennesker og dyr. Folk insisterer på at ville beholde retten til promiskuitet og at have flere seksuelle partnere - alligevel giver de Gud skylden for spredningen af AIDS. FN-arbejderne bliver spottet når de prøver at undervise om seksuel afholdenhed i de fattige lande.

Her i Amerika er et hav af uskyldigt blod blevet udøst. Ved den sidste optælling er 40 millioner spdæbrn blevet dræbt ved abort. I Kongressen venter man på at godkende en lov som siger, at selvom barnet overlever abortprocessen, så kan moderen vælge om hun vil tillade barnet at bliver kasseret. Spædbørn bliver helt enkelt sat væk - de bliver ikke madet eller kælet med, men sulter ihjel. Nu står sygeplejersker over hele nationen frem og hævder at de ikke kan sove om natten, fordi de hører skrigene fra disse døde børn.

Denne onde generation har overhovedet ingen respekt for liv. Alligevel ser det ud som om vi ikke kan fatte hvorfor vore børn ender med at dræbe deres klassekammerater. Vi påstr at vi ikke kan forstå hvorfor fem såkaldte normale teenagere dræber indehaveren af en kinesisk fastfood restaurant for mad for mindre end femten dollars. Grunden til den slags tragedier er alt for tydelig: vi høster hvad vi sår, igennem vor udgydelse af uskyldigt blod.

Mens verden råber højt: "Hvor er Gud i alt dette?" svarer jeg: "Han græder over alt det mennesker gør."

Dokumenttype
Forkyndelse