E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
10 Nov 2013 23:42
Forfatter
David Wilkerson

Tænk på et af det stærkeste løfter i Guds Ord: "Gud er vores tilflugt og styrke, en hjælp i angster, prøvet til fulde. Derfor frygter vi ikke, om jorden end bølger og bjergene styrter i havets skød, om end deres vande bruser og syder og bjergene skælver ved deres vælde. En flod og dens bække glæder Guds stad, den Højeste har helliget sin bolig; i den er Gud, den rokkes ikke, Gud bringer den hjælp, når morgen gryr. Folkene larmed, rigerne vakled, han løfted røsten, så jorden skjalv... Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor faste borg " (salm. 46, 1-8).

Hvilket vidunderligt ord. Jeg har læst dette skriftsted igen og igen og jeg er stadig helt overvældet af det. Guds Ord til os her, er så stærkt, så urokkeligt. Han fortæller os, "Aldrig mere behøver du at frygte, uanset om hele verden er i oprør. Jorden må skælve, oceanerne må stige, bjergene må styrte i havet. Der kan være totalt kaos og oprør omkring dig, "Men på grund af mit Ord vil du have fuldstændig fred i dit indre. Selv om nationerne raser, vil strømme af glæde tilflyde mit folk, og det vil fylde deres hjerter med glæde."
 
Lige nu, lever verden i frygt. Nationerne rystes af terroraktioner, vel vidende at ingen kan føle sig sikre i forhold til truslerne. Personlige problemer og lidelser hober sig op. Alligevel, midt i det hele, giver Salme 46 genlyd til Guds folk over hele verden: "Jeg er i din midte. Jeg går med dig gennem det hele. Mit folk vil ikke blive udslettet eller flyttet. Jeg er en altid nærværende hjælp til menigheden". Forstår du hvad Gud fortæller os i denne salme? Vores Gud er tilgængelig for os til hver en tid, nat og dag. Han er altid ved vor side, villig til at tale med os og lede os på vej. Og han har gjort dette muligt ved sin Helligånd, som er i os. Bibelen fortæller os, at Jesus selv er i os, og vi i ham. Alligevel tvivler jeg på at nogen kristen har forstået denne sandhed fuldt ud, hvis vi er ærlige. Vi nok vil medgive, at vores opfattelse af Guds iboende tilstedeværelse, er ufuldstændig. Mange af os har et billede af at Helligånden bor i et lille kirkerum, som han har bygget i vore hjerter. Og når vi så har brug for ham, kommer vi til det kirkerum og banker på døren indtil han svarer os.
 
Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor faste borg...Han gør ende på krig... (salm. 46, 7 og 10)
 
Men denne opfattelse er ikke bibelsk. Jeg tror at Herren ønsker at åbne dette for os gennem denne salme. Han ved, at vi alle må se dybe behov og problemer i øjnene. Vi vil alle gennemgå rystelser, fristelser og forvirring, som ryster vores sjæl. Hans budskab til os her i Salme 46 er for netop sådanne tider. Men hvad er budskabet? Det er ganske enkelt dette: hvis vi giver efter for frygt, hvis vi bliver overvældet og modløse, lever vi i et modsætningsforhold til hans tilstedeværelse i vores liv.
 
Peter skriver, "Han har skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær, og få del i guddommelig natur." (2. pet. 1, 4). Overnaturlig fred er en del af Guds guddommelige natur. Og af alle hans vidunderlige løfter, er Salme 46 det løfte vi må tage til os for at opnå strømme af fred. Lad mig dele det med dig,  som jeg har lært på dette område.
 
Dokumenttype
Forkyndelse