E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
10 Nov 2013 23:08
Forfatter
David Wilkerson

En 'overlevelses panik' har grebet denne nation. Nogle økonomiske eksperter advarer amerikanerne, og siger, at de skal flygte ud ad byerne, købe et landsted og samle et forråd af konserves og ammunition. De skal lægge guld eller diamanter til side og gøre sig rede til en forfærdelig depression. I dette øjeblik. Et mørke dækker nationen som en ildevarslende sky. Arbejdsløsheden breder sig, og i nogle dele af landet er det næsten lige så slemt som under depressionen i 1930'erne.

Alle de steder jeg kommer, spørger folk mig, "David, hvor er vores nation på vej hen? Er det den økonomiske krise, som du advarede om i din bog, VISIONEN, tilbage i 1973? Skal vi have en ny stor depression? Hører du fra Herren om det her?"

De, som læser mine bøger og andre udgivelser, ved, at jeg advarede om et falsk økonomisk opsving, som ville blive efterfulgt af en alvorlig økonomisk recession — og det blev sagt da mange andre forudsagde et kollaps i 1973. Vi har oplevet et falsk økonomisk opsving, og nu kommer recessionen over hele landet. Dagligt bliver jeg opfordret til at opdatere budskabet fra VISIONEN.

Lad mig begynde med at sige dette: Selvom jeg var en af de første til at advare amerikanerne om et økonomisk uvejr, så var formålet med mine advarsler, at gøre Guds børn opmærksomme på Guds trofasthed i strenge tider. Temaet for mine advarsler har altid været, "Gud har alt under kontrol." Aldrig har jeg foreslået, at folk skulle tage sagen om overlevelse i deres egne hænder.

Tragisk nok, så lever alt for mange kristne i frygt, som om alting var ude af kontrol. De er bekymrede for at tilstrømningen af de fremmede, vil medføre endnu mere arbejdsløshed og at spioner kommer ind sammen med flygtningene. De er bekymrede for om nationen falder fra hinanden — åndeligt, økonomisk og moralsk. De er bekymrede for at økonomien vil kollapse, at anarki bryder ud og gør byerne ubeboelige, at der vil blive fødevaremangel, at inflationen kommer ud af kontrol, at deres børn skal leve i en verden med totalt kaos.

Her er mit budskab om de nuværende begivenheder!

Dokumenttype
Forkyndelse