E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
10 Nov 2013 22:33
Forfatter
David Wilkerson

Vi lever i en tid, hvor profeternes budskaber skal forstås og proklameres. Jesus levede og prædikede under en konstant viden om, at han opfyldte profeternes ord, "Han tog de tolv til side og sagde til dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes." (Luk. 18, 31).

På vejen til Emmaus bebrejdede Jesus de to disciple for, at ikke at tro på det Profeterne havde sagt. "Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt." (Luk. 24, 25).

Paulus siger klart, at profeterne talte til os, der lever i de sidste dage, "Også alle de andre profeter, som har talt, både Samuel og de følgende, har forkyndt om disse dage." (Ap. Gern. 3, 24).

Johannes Døberen forstod og prædikede profeternes budskab. Han havde ikke behov for en ny åbenbaring, ingen ny doktrin, ingen hidtil ukendt sandhed. Han prædikede fra Esajas Bog! "I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken:»Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!« Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger: Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!" (Mat. 3, 1-3).

Vi har ikke brug for en ny sandhed — en ny ukendt ting, som kløende ører søger. Vi har brug for at høre hvad profeterne sagde om vores tid. De var meget præcise vedrørende Jesus på alle områder. Derfor må de også have ret i deres advarsler og formaninger til os!

Gennem hele det Nye Testamente, ser du begivenheder ske, således at det profeterne havde talt gik i opfyldelse. "Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Han tog vore lidelser, han bar vore sygdomme." (Mat. 8, 16-17). "Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men store folkeskarer fulgte ham, og han helbredte dem alle. Men han pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas..." (Mat. 12, 15-17).

Esajas så Jesu herlighed for århundrede siden; og han prædikede om Kristus på sin egen tid. Esajas så ikke kun den fremtidige Herre og Frelser; han havde også et klart syn om den tid vi lever i. Hans syn i kapitel 21 må forstås, lægges mærke til og proklameres! Det er et budskab for denne tid!

Dokumenttype
Forkyndelse