E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
25 Apr 2010 00:22
Dokumenttype
Korrespondance
Emner
Helvedet
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

                         Cand. philol ,Oskar Edin Indergaards artikel i KARMEL bladet september 02.

                                              HVAD SIGER BIBELEN OM HELVEDE:

 

   (Tingvoll 15. august 2002).: Der har i den sidste tid været en del debat om "helvede". Professor Jakob Jervell har nok en gang forsøgt at afskaffe "helvede" og dets eksistens med at henvise til at selv ordet "helvede" har sammenhæng med et geografisk område syd for Jerusalem. Det kan derfor ikke være et billede på selve fortabelsen. Hvad siger så Bibelen om dette?

  

   Selve ordet "helvede" kommer af de hebraiske ord "gehinnon", som betyder "Hinomsdal". Det er en dal syd for Jerusalem, hvor der blev fortaget menneskeofringer og hvor dyr og affald blev brændt i gammeltestamentlig tid. Det sidste var også tilfælde i nytestamentlig tid. Det var et sted som havde en dårlig lugt og et sted som havde en evig (kontinuerlig) ild brændende. Det græske ord for "helvede" er "gehenna".

   Dette ord er brugt 12 gange i N.T. og det er bare Jesus som brugte det med undtagelse af Jakob (Jesu bror) brugte det en gang: Jakob 3,6.

   Jakob Jervell hævder at "helvede" ikke findes fordi selve navnet peger på et geografisk sted i Jerusalem. Det kan derfor ikke være efter hans opfattelse et opholdsted for de som går fortabt for Guds rige.

   Når Jesus brugte ordet "helvede", så vidste Han naturligvis at selve ordet gik tilbage til det hebraiske ord "ge Hinnom", men han brugte det i en videre betydning. Hinnoms dal er et billede på "helvede", som er opholdsstedet for de fortabte mennesker. Doms grundlaget vil være både at de ikke har troet på Jesus, som Gud udsendte for at frelse verden, og menneskenes onde gerninger. "De døde blev dømt efter det som var skrevet i bøgerne, efter deres gerninger." Åb.20,12.

   At dette er tilfældet ses af det som Jesus sagde om "helvede". Han sagde for eks.: Og frygt ikke for dem som kan slå legemet ihjel, men ikke slå sjælen ihjel, men frygt for ham som kan ødelægge (ikke tilintetgøre) både sjæl og legeme (hele mennesket) i "helvede".Mat.10,28.

   Her kommer det tydelig frem at Jesus ikke havde "Hinnoms dal" i tankerne, når han udtalte dette, men han brugte "Hinnoms dal" som et billede på den endelige fortabelse borte fra Guds rige.

   Efter bibelsk opfattelse kommer mennesket ikke til "helvede" straks efter at det dør. Det kommer til "dødsriget", som på hebraisk hedder "sheol" og på græsk "hades" . Dette er et foreløbig opholdssted for de fortabte døde indtil Gud skal dømme menneskene på et senere tidspunkt.

 

                                                                                                                                                                Referent:

                                                                                                                                                       Herning@dlgnet.dk

                                                                                                                                              www.yeshuattsion.webbyen.dk

                                                                                                                                                        oskaredi@online.no

                                                                                                                                                 www.home.no/oeindergaard

                                                                                                                                                               PÅ GENSYN !