E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
10 Nov 2013 00:37
Forfatter
David Wilkerson

" I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus" (Fil. 2, 5).

" Men vi har Kristi tanker." (1. Kor. 2, 16).

" Og at I skal fornyes i sind og ånd." (Ef. 4, 23).

Dette er alle formaninger fra apostlen Paulus. Han siger til Guds folk, "Lad Kristi sindelag - Kristi tanker, også være jeres. Hans sindelag bør være det vi alle søger."

Hvad betyder det at have Kristi sindelag? Det betyder ganske enkelt, at vi skal handle som Jesus gjorde. Det betyder at tage beslutninger, som han ville have gjort det, som afgør hvordan vi bør leve. Det betyder at have en bevidsthed i vores sind om hvordan vi faktisk kan opnå Kristi sindelag.

Hver gang vi ser ind i Guds Ords spejl, skal vi spørge os selv: "Reflekterer det billede jeg ser af mig selv i lyset af Guds Ord, Jesu natur og tankegang? Forandrer jeg mig til at ligne Jesus mere og mere for hver en erfaring, som Gud bringer ind i mit liv?

Ifølge Paulus, så er Kristi sindelag: " Han, som havde Guds skikkelse..... gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig." (Fil. 2,7).

Jesus tog en beslutning mens han stadig var i himlen. Han indgik en pagt med Faderen om at fralægge sig sin himmelske herlighed og komme til jorden som et menneske. Han kom ind i denne verden som en ydmyg tjener. Og han ville søge at tjene i stedet for at blive betjent.

For Kristus betød det, "Jeg vil gøre din vilje, Far." Jesus besluttede lang tid forinden, "Jeg vil underlægge mig din vilje, Far, så jeg kan favne din vilje. Alt hvad jeg siger skal komme fra dig. Jeg nedlægger alt for at blive fuldstændig afhængig af dig."

Omvendt var Faderens pagt med Sønnen at han ville åbenbare sig selv gennem ham. Med andre ord sagde Gud til ham, "Min vilje vil aldrig være skjult for dig. Du vil altid vide hvad jeg gør og hvordan jeg vil gøre det. Du vil have min tankegang."

Men i dag er der mange mennesker der aldrig har taget en beslutning om at leve som Herren gjorde det. I stedet lever de komfortabelt i deres kødelighed. Med deres temperament, deres karakterbrist, deres synder. Og de har aldrig ønsket at forandre sig. De siger, "Det er bare min natur. Sådan er jeg bare."

Men når Paulus frimodigt siger, "Jeg har Kristi sindelag", erklærer han: "Også jeg har frasagt mig mit omdømme. Ligesom Jesus har jeg påtaget mig tjenerrollen." Og Paulus tilføjer, " Men vi har (kan alle få) Kristi tanker." (1. Kor. 2, 16).

Dokumenttype
Forkyndelse