E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2010 23:38
Dokumenttype
Undervisning
Emner
Mellemøsten + Ødelæggelse
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

Cand. philol. Bibelforkynder, Oskar Edin Indergaard,

6630 Tingvoll, Norge. Tlf: 073-31436. JESU GJENKOMST, bind 2, s. 347-. home.online.no/~oskaredi/

GOG-KRIGENS MOTIVER, GANG OG UDFALD.

Gog krigen er først og fremmest beskrevet i Esekiel 38-39,16. Fra Esekiel 39,17-29 har vi en beskrivelse af Harmageddon slaget. Ved siden af det som vi allerede har nævnt om Gog krigen, skal vi tilføje en del andre momenter, vedrørende det som gælder motiverne med krigen, krigens gang og udfald. Vi vil føre det op i punkter, således at det skal blive lettere at få en oversigt over dette:

 1. For det første er Gog krigen EN STRAF FRA GUD OVER GOG SELV "Og du skal sige: så siger Herren, Israels

Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal !

Gud vil straffe Sovjet-unionen for dets mange synder. Vi ved at når synden er fuldmoden, arver den straf. Dette er et åndeligt og guddommeligt princip. Sovjet-unionen har fra 1917 af forsøgt at afskaffe kristendommen i sit land. De forskellige ledere der har forfulgt de troende og erklæret dem for sindssyge, som tror på Gud. Myndighederne i dette land har dræbt flere millioner troende. De har skilt familier og nægtet mange mennesker at opdrage deres børn i den kristne tro. De har også nægtet menneskene at forkynde Guds Ord. Mange kirker og andre Guds huse er blevet stængt eller omdannet til lagerpladser, idrætshaller eller lignende

I tillæg til at sovjet-lederne har undertrykt de mange forskellige folkeslag som lever indenfor Sovjet-unionen, har de også undertrykt de 4 millioner jøder som har boet der. Sovjet-unionen er en republik som består af 15 delstater. Den totale befolkning i Sovjet-unionen er på 280 millioner mennesker.

Sovjet-unionen har i tillæg til dette fra 1945 kontrolert og undertrykt en række lande i Øst Europa.

Sovjet-unionen har også støttet en række asiatiske frigørings bevægelser overalt i verden og forsynet mange stater med våben og anden hjælp. Sovjet-unionen er verdens næst største våbenproducent. Det er først og fremmest det land som forsyner Israels fjender med våben.

I tillæg til dette har Sovjet-unionen støttet det arabiske folk i deres kamp mod Israel. De er dermed gået imod Guds planer i Midt Østen. Dette vil straffe sig på en særlig måde. Vi ved at den som velsigner Israel, den vil Gud velsigne. 1. Mos. 12,3.

Nu er tiden kommet så langt at Gud vil have et opgør med denne stat og dens allierede. Dette opgør skal ske i Israel - i Gog krigen.

 1. Sovjet-Rusland skal bare MODVILLIG GÅ TIL ANGREB PÅ ISRAEL: Esekiel 38,4.

Det er Herren som tvinger Gog til at gå imod Israel. Gog går bare modvillig med dertil. Han ved inderst inde at dette kan udløse en ny verdenskrig. De ydre forhold til at dette sker, kan være flere:

 1. Det kan f.eks. være det forhold at Gog må gå til dette angreb for at støtte den Muhammedanske befolkning i Sovjet-unionen. Disse vil til enhver tid kræve at Israel bliver ødelagt, og at jøderne skal blive tilintetgjort.
 2. Gog kan også have forpligtiget sig gennem alliancer med de arabiske og Muhammedanske lande i Midt Østen og Nord Afrika til at gå til angreb på Israel. Dette vil ske efter at verden har haft en fredstid en stund.
 3. Det kan også ske at palæstina araberne får oprettet en egen stat i Israel. Vi ved at der i Israel desværre er mange som går ind for dette. Den øvrige verden er for denne løsning, for de ledende statsmænd i verden tror at de kan opnå fred på denne måde. Efter at en evt. ny stat i Israel er blevet oprettet, vil det vise sig at dette er helt uholdbart for staten Israels eksistens. Staten Israel vil derfor forsøge at kontrollere palæstina araberne eller true dem med at indlemme den palæstinensiske arabiske stat i Israel igen. I forbindelse med en sådan politisk udvikling, kan vi også få Gog krigen.
  1. GOG SKAL VÆRE LEDEREN I DETTE STORE ANGREB MOD ISRAEL: Esekiel 38,7.

Sovjet-unionen er allerede i dag lederen for Israels fjender. De jødiske politiker siger at det ikke primært er de arabiske nationer, de har kamp imod, men det er Sovjet-unionen. De hævder også at den næste store krig i Midt Østen, vil være en krig hvor også Sovjet-unionen er indblandet direkte i kamphandlingerne.

Vi ved at det i.f.m. Yom Kippur krigen i Israel i 1973 da var det nær på at Sovjet-unionen greb direkte ind, da Ægypten og Syrien blev slået af jøderne. Jeg vil i.den forbindelse. citere fra Lance Lamberts bog: Slaget om Israel, s. 20-22, hvor der står: "Men hvad Brezhev sagde i dette telegram, var at Sovjet-unionen havde besluttet at tage ensidig affære og således afgøre det jødiske problem. Amerika tog dette alvorligt, fordi amerikanske rekognocerings fly allerede havde opdaget et stort sovjetisk krigsskib, som ikke bare havde kurs mod Alexsandria, men som lå i havnen. På skibet dæk var der basiltiske raketter med atomsprænghoveder. Samtidig standsede den sovjetiske forsyning ad luftvejen dramatisk, og alle disse store trandsport fly stod rede, medens sovjetiske elite falskærmsregimenter rykkede mod lufthavnene. Da precident Nixon blev klar over disse to kendsgerninger, udsendte han en verdensomspændende, amerikansk ordre om moblicering. Den Amerikanske mobliserings instruktion har fem trin. Dette beordrede 2,300,000 mand til at være rede til øjeblikkelig indsats , og det var den første instruks af denne art siden Cuba-krisen 11 år tidligere... Så snart USA.s verdensomspændende beredskab blev beordret, lettede det sovjetiske skib anker og sejlede tilbage til Sortehavet. UDSLETTELSEN AF ISRAEL HAVDE SLÅET FEJL."

Vi ved at Sovjet-unionen allerede har udarbejdet planer om at angribe Israel, og de vil blive brugt i sin tid. Den russiske ambassadør i USA, Anatoly Dobrynin, har udtalt flg. om dette: "Hvis Israelerne truer os, udsletter vi dem i løbet af 2 dage. Jeg kan forsikre dem om at vore planer for en sådan mulighed allerede er udarbejdet."

 1. GOG SKAL KOMME TIL ISRAEL SOM EN STORM, og han skal SKJULE LANDET SOM EN SKY: Esekiel 38,9.

Dette betyder at dette angreb skal ske hurtigt. Det skal være som en storm. At de skal skjule landet som en sky, betyder for det første at de skal have så mange soldater at de kan dække landet med dem.

For det andet betyder det at de skal sende deres falskærms soldater ned fra fly. Der skal være så mange af dem at de skal skjule landet. De skal lande på Israels bjerge.

 1. Gog og hans hære kommer til Israel for AT RANE, RØVE OG TAGE KRIGSBYTTE, og for AT ØDELÆGGE ISRAELS BYER, som er genopbygget: Esekiel 38,12.

Det samme spørgsmål bliver stillet af Vest alliansen: Esekiel 38,13.

Hvorfor ønsker Gog og hans allierede at tage Israel ? her er mange svar at give:

 1. For det første kan Muhammedanerne aldrig gå med til at der bliver oprettet en jødisk stat på det landområde som de kalder for "Islams hellige jord". I og med at Israel en gang har hørt med til det arabiske område, kan hverken Allah eller Muhammedanerne godtage den jødiske stat. Den ER BLEVET OPRETTET, og DEN EKSISTERER MOD ALAHS VILJE. Den er en udfordring til Allah. Dersom den bliver stående, da er Allah ikke længere den stærkeste i verden. Dersom dette sker, er jødernes Gud den stærkeste.

Af dette ser vi at kampen i Midt Østen ikke først og fremmest er en krig om landområder, men det er en åndelig krig. DETTE ER EN KRIG MELLEM TO ÅNDSMAGTER. I Midt Østen står Allah mod Israels Gud. Muhammedannerne tror at de vil vinde denne krig, men vi VED at det er jødernes og Israels Gud som vinder en overlegen sejer i Gog krigen.

 1. For det andet ønsker Gog at få kontrol med staten Israel. Sovjet-unionen var en af de første stater som anerkendte Israel i 1948. De politiske ledere i Sovjet-unionen håbede at Israel skulle blive en stat, som de kunne kontrollere og samarbejde med. Da dette viste sig ikke at holde stik, blev de Israels store modstander.

Den som kontrollerer Israel, , den har både kontrol med de vigtigste lande i verden, og den har kontrol med Middelhavet og indsejlingen til Suez kanalen. Det har bestandig været Sovjet-unionens politik at få fodfæste i lande som ligger ved de store have.

Ved at man får kontrol med Israel, får man også kontrol med Eilat, som ligger ved Rødehavet. Den som har kontrol med denne by, har også kontrol med den anden ind sejling til Suez kanalen. Vi ved at denne kanal er af stor vigtighed for både olie tilførelsen til Vesten og for andel handel og færdsel mellem Østen og vesten.

 1. For det tredie besidder Israel ufattelige store natur ressurser. Både Negev ørkenen og Dødehavet indeholder store værdier. Iflg. de beregninger som en engelsk kommicion gjorde i 1931, var værdierne af mineralerne i Dødehavet 4 gange så store som USA.s national formue i 1931. Værdierne blev anslået til at være 1 billion og 270 milliarder dollar. Der findes 2000 millioner ton kaliumklorid, 980 millioner ton magnesiumbromid, 22000 millioner ton magnesiumklorid, 6000 millioner ton kalsium klorid og 11000 millioner ton natriumklorid i Dødehavet.

I tillæg til dette kommer de enorme mængder som der er af pottaske i Dødehavet. Potaskeforekomsterne der er tilstrækkelig til at gødske alle de opdyrkede områder som vi har i verden i flere hundrede år.

I tillæg til dette har Israel store forekomster af olie. Denne olie er endnu ikke fundet, men vi ved at den er der, for Bibelen fortæller os det. Den siger: 5.Mos. 33,24.

 1. For det fjerde er det et åndeligt princip i verden at mange mennesker hader jøderne og Israel. Dette gælder mange mennesker både i Sovjet-unionen og i de arabiske stater. Denne onde tilbøjelighed har vi haft i verden siden Gud indgik en pagt med Abraham, for snart 4000 år siden. Denne onde tilbøjelighed blev ført kaldt for ATISEMITISME, men i vor tid er dette blevet forandret til ANTISIONISME. Navnet er forandret men indholdet er det samme. Det går ud på at ødelægge for jøderne, således at de ikke kan formidle Guds planer i og med verden. Gud har på en speciel måde nedlagt sine planer i jødefolket og i Israel.

Dette kan Satan ikke gå med til. Når han ophidser folkene mod jøderne og mod Israel, så er dette et forsøg på at modarbejde Guds planer i verden. Striden i Midt Østen er ikke en strid om landområder, men den er dybest set en åndelig strid mellem denne tidsalders gud, som er Satan og Israels Gud.

 1. I.f.m. Gogs angreb på Israel og i.f.m. Gogs tilintetgørelse på Israels bjerge vil der blive STORE MESSIANSKE VÆKKELSER, både i Israel og ellers i verden: Esekiel 38,16 og 38,23.

I dag er der ca. 1 milliard mennesker, som har en personlig tro på Jesus fra Nasaret. I Israel findes der ca. 3000 jøder som tror at Jesus fra Nasaret er jødernes konge og verdens forsoner. I tillæg til dette har vi de såkaldte Nikodemus-kristne. Det er jøder som tror at Jesus fra Nasaret er jødernes Messias, men de har af forskellige grunde ikke gået åbent ud med deres standpunkt. De holder det skjult for offentligheden. Antallet af disse jøder kan være 10000. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 3, s. 260.)

I dag holder det jødiske folk på at orientere sig mod Jesus fra Nasaret. Dette er en proces som tager tid. I og med at jøderne ascioserer Jesus så stærkt med os hedningenationer, tager dette endnu længere tid. Vi har dræbt jøderne i Jesu navn. Vi forfølger endnu jøderne i Nasarernes navn. I vor forkyndelse giver vi jøderne et galt billede af Jesus. Vi tilbyder dem en teologi, som ikke er jødisk, men som er indblandet med græske og hedenske elementer. Vi har været med til at skjule Jesus for dem.

Der vil stadig blive flere jøder som kommer til en personlig tro på Jesus i Israel. I.f.m. Gog krigen vil vi få en STOR MESSIANSK FOLKEVÆKKELSE. Mange jøder vil overgive deres liv til Gud og forpligtige sig på overholdelsen af Moseloven. de vil desuden komme til en personlig tro på Jesus fra Nasaret som verdens frelser og jødernes Messias.

I.f.m. Gog krigen vil der også blive en stor vækkelse blandt hedningerne. Det er ikke sandt som en del Bibel-granskere hævder, at vi ikke vil få vækkelse efter at den kristne menighed er bortrykket. Vi vil få store vækkelser i verden, både før og i selve trængselstiden.

 1. På den samme dag som Gog invaderer Israel, VIL HARME STIGE OP I HERRENS ÅSYN, og han vil sende ET STORT JORDSKÆLV, BÅDE OVER Israel og over hele verden. Dette fører til at alle mure skal ramle ned. Hele fjell og bjergvæg skal falde ned, og alle mennesker, dyr og fugle som bor på jorden, skal skælve for Herrens åsyn: Esekiel 38,18-20.

Vi ved at jordskælv er en af de ting som vil kendetegne både endetiden og endens tid. Antallet af jordskælv vil tiltage nu i endetiden. (Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1, kap.: Jordskælv og naturkatastrofer.)

I og med at jordskælv er noget som vil kendetegne endetiden, ser vi også af den offentlige stattestik at antallet af jordskælv er øget i stor grad i dette århundrede- når vi sammenligner det med de forrige århundrede:

 1. I det 15. århundrede var der 150 jordskælv.
 2. I det 16 århundrede var der 153 jordskælv.
 3. I det 17. århundrede var der 378 jordskælv.
 4. I det 18. århundrede var der 640 jordskælv.
 5. I det 19. Århundrede var der 2219 jordskælv.
 6. Antal jordskælv i det 20. Århundrede vil overstige dette tal. Bare til nu har mere end en million mennesker mistet livet i.f.m. jordskælv i dette århundrede.

Det jordskælv som er omtalt i Esekiel 38,19. Finder vi trolig igen i Åb. 6,12, hvor der står: "Og jeg så da det (Jesus) åbnede det sjette segl, og se, DER BLEV ET STORT JORDSKÆLV, og solen blev sort som en hårsæk, og hele månen blev som blod."

 1. I.f.m. Gogs angreb vil Herren sende FORVIRRING IND I GOGS HÆR, SÅLEDES AT SOLDATERNE BEGYNDER AT SLÅS MOD HVERANDRE. I tillæg til dette vil Herren sende PEST OG BLOD, SKYLDREGN OG HAGLSTEN OG ILD OG SVOVL over Gog og hans hære: Esekiel 38,21-22 og 39,3.

Det er ikke noget nyt at Herren griber ind på den måde overfor Israels fjender. Tilsvarende ting skete forholdsvis ofte i gammel testamentlig tid. Det har også sket i de krige som Israel har haft mod sine fjender i moderne tid. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 1, s. 167-174.)

Dette vil også ske i.f.m. Gogs angreb på Israel, men nu vil det ske i endda stærkere grad en nogen gang før. Det er trolig dette som er omtalt i Åb. 6,13-17. (De tror at Herrens dag er kommet).

Når vi læser i Åbenbaringsbogen må vi være opmærksomme på det forhold at den er skrevet både i konkret og i overført betydning. Ved siden af at de forskellige billeder har en konkret betydning, har de også en overført betydning. Det er derfor helt umuligt for os at forstå Åbenbaringsbogen fuldt ud. Vi må lægge vægt på den konkrete og den abstrakte forståelse i den. (se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1, kap: Forureninger, miljøforstyrrelser, hungersnød og dyrtid, hvor jeg skriver en del om de forskellige symboler og billeder i Åbenbaringsbogen.)

 1. I.f.m. Gogs nederlag på Israels bjerge vil Herren KALDE SAMMEN VILDDYR OG ROVFUGLE i Israel, for at de skal fortære levningerne af Gogs soldater. "På Israels bjerge skal du falde, du og alle dine skarer og de folkeslag som er med dig, jeg giver dig til føde for allehånde rovfugle og for markens vilde dyr."
 2. I.f.m. Gog krigen får vi også en ATOMKRIG mellem Østen og Vesten: Esekiel 39,6.

Vest alliansen starter en atomkrig mod Gog i Magogs land. Denne vil blive besvaret fra Sovjet-unionens side og rammer bl.a. USA. Både Sovjet-unionen og USA vil blive ødelagt i denne krig: Dette er grunden til at vi ikke hører mere om disse stater i den store trængsel. I den sidste periode er det Antikrist og det nyoprettede Romerriget som er den stærkeste magt i Vesten.

Denne Atomkrig læser vi også om i Åb. 8,10-11, hvor der står flg.: "og den tredie engel blæste, og EN STOR STJERNE FALDT NED FRA HIMMELEN, BRÆNDENDE SOM EN FAKEL, og den faldt på en trediedel af floderne og på vandkilderne. Og stjernes navn er Malurt, og trediedel af verden blev til Malurt, og mange af menneskene døde af vandet, fordi det var blevet beskt (forurenet af radioktiv nedfald.)"

Det forhold at USA og Sovjet-unionen skal ophøre at være stormagter i.f.m. Gog krigen, er beskrevet i Åb. 8,12. "Og den fjerde engel blæste, og trediedel af solen (den står for den højeste autoritet) blev slået, og trediedel af månen (mindre riger) og trediedel af stjernerne (politiske ledere), for at trediedel af dem skulle formørkes (miste deres autoritet og magt), og trediedel af dagen miste sit lys, og natten ligeså."

Efter Gog krigen i Israel skal de overlevende i Israels byer BRÆNDE GOGS EFTERLADTE MILITÆRE

UDSTYR. De skal bruge i det hele 7 år på dette enorme arbejde: Esekiel 39,9.

Det ser mærkeligt ud at jøderne skulle opbrænde Gogs våben og krigsmateriel, men Guds Ord slår aldrig fejl.

Det viser sig nu at store dele af det sovjet-russiske våben, fly og tanks er fremstillet af et syntetisk stof som er:

Ligostone. Det er en Hollands opfindelse, og dette stof er stærkere end stål og mere elastisk end stålfjedre.

Dette stof brænder bedre end Kul.

 1. I.f.m. Gogs nederlag på Israels bjerge, skal jøderne FÅ UDVIDET DERES LANDOMRÅDER I MIDT-ØSTEN. Israel skal blive en stormagt, og jøderne skal røve dem som har røvet fra dem og plyndre de lande som har plyndret fra dem: Esekiel 39,10.
 2. I.f.m. Gog og hans hæres nederlag i Israel vil Gud give GOG ET GRAVSTED I ISRAEL. Han og hans hære skal gravlægges østen for havet. I 7 måneder skal jøderne arbejde med at gravlægge Gog og hans soldater: Esekiel 39,11-13. Der er to forskellige opfattelser om hvor Gog hopens dal er:
  1. Det er det samme som Abarim dalen, som ligger østen for Dødehavet, i staten Jordan. Dette kan ikke stemme, for der står at Gog og hans hære skal få deres gravsted i selve Israel.
  2. Det er Jarmuk dalen, som ligger øst for Genesaret søens nedre udløb. Jeg for min del tror at det sidste er Gog hobens dal. Denne dal strækker sig ind i Jordan. Der er en vej der, og i den engelske mandat tid gik der også en jernbane der. I dag har Israel en nationalpark i dette område.
   1. I.f.m. Gog og hans hæres gravplads skal der BYGGES EN BY DER, SOM SKAL HEDDE HAMONA. Navnet betyder både "larm", "mængde" og "en folkemængde som skaber larm". Byen skal være et minde om den forfærdelige krigslarm, som Gog skabte ved sin invation.

Denne by eksisterer ikke i dag, men den vil blive oprettet i.f.m. Gogs nederlag. Denne by skal administrere alle disse gravpladser. Vi ser ikke bort fra at i 1000 års-riget vil en række mennesker valfarte til Hamona, for at se hvad Herren har gjort for sit folk.

BESKRIVELSE AF GOG ANDRE STEDER I DET GAMLE TESTAMENTE.

Medens Antikrist og slaget ved Harmageddon er beskrevet på en række steder i både G.T og N.T., er Gogs angreb på Israel bare beskrevet udførligt i Esekiel 38-39.16. En del af de andre profeter så og talte om dette angreb, men de skrev det ikke ned i hele dets fylde.

I og med at Gog angrebet og Antikrist-krigene mod Israel skal ske indenfor en tidsramme på 7 år, er det meget vanskeligt at skille en del udsagn som gælder Gog fra udsagnet som gælder Antikrist. "Så siger Herren, Israels Gud: Er det dig (Gog) jeg HAR TALT OM i fordums dage ved mine tjenere, Israels profeter - DE SOM PROFETEREDE i de dage, år efter år, at jeg ville lade dig kommer over dem (jøderne)?" Esekiel 38,17.

Vi finder denne koliation mellem Sovjet-unionen og Israels fjender beskrevet på flg. steder i G.T.:

 1. "Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud! For se, dine fjender larmer, og de som hader dig løfter hovedet. Mod dit folk lægger de med svig hemmelige råd, og de rådslår mod dem du værner (jøderne). De siger: KOM LAD OS UDSLETTE DEM, SÅ DE IKKE MERE ER ET FOLK, og Israels navn skal ikke mere kommes ihu. For de har af hjertet rådslået med hverandre. MOD DIG (GUD) INDGÅR DE PAGT, Edoms telt (Saudi-Arabien), Ismaelitterne, Moab (Jordan) og Hagarenene, Gebal og Ammon (Jordan) og Amalek, Filistre tillige med indbyggerne i Tyrus. Også Assur (Sovjet-unionen) har givet sig i lag med dem, de er blevet Lots børns arm. (Lot blev stamfader til moabitterne og ammonitterne. Se 1.Mos. 19,36-38. Sela. Salme 83, 1-9.
 2. Ve mig at jeg (er en del af jøderne- lever som fremmed iblandt Mesek (Sovjet-unionen), at jeg bor ved Kedars telt (Kedar er Ismaels anden søn). Længe nok har min sjæl boet hos dem som hader mig. Jeg er bare fred når jeg taler, ER DE FÆRDIGE TIL KRIG. Salme 120,5-7.
 3. Derfor optændes Herrens vrede over hans folk, og han rækker ud sin hånd mod det og slår det, så fjeldene bæver, og ligene lægger sig som skarn på gaderne. Men med alt det vender hans vrede ikke tilbage, og endda er hans hånd udrakte. Og han løfter et banner (Gog) for hedningefolkene langt borte og lader fjenden hid fra jordens ende, og se, hastig og let kommer han." Es. 5,25-26.
 4. "Se, jeg lader et folk fra det fjerne komme over jer, Israels hus, et kraftigt folk er det, et folk fra ældgammel tid, et folk hvis kogger er som en åben grav, de er alle sammen kæmper. Og de skal fortære din høst og dit brød, de skal fortære dine sønner og dine døtre, de skal fortære dit små fæ og dit stor fæ, de skal fortære dit vin træ og dit figentræ, dine faste byer, som du sætter din lid til, skal de bryde ned med sværd. Men selv i de dage siger Herren, vil jeg ikke gøre helt ende på jer. Jeremias 5,15-18. (Dette angreb angår både Assyriens angreb i gammel tid og Gogs angreb i endens tid.)
 5. "Så siger Herren: Se, et folk kommer fra landet i nord (Sovjet-unionen), et stort folk skal bryde op fra jordens yderste ende. Bue og spyd holder de i hånden, de er grusomme og skåner ingen, deres røst bruser som havet, og på heste kommer de ridende, rustet som krigsmænd, mod dig, Sions datter (Jerusalem)! Vi har hørt rygter om dig, vor hænder er blevet kraftsløse, angest har grebet os, smerte som den fødende kvindes. Gå ikke ud på marken og vandre ikke på vejen! For fjenden har sværd, der er rædsel omkring. Mit folks datter! Omgjord dig med sæk og vælt dig i aske, hold sorg som over det eneste barn, bitter veklage! Brat kommer ødelæggeren over os." Jeremias 6,22-26.

I disse udsagn som er nævnt ovenfor, bliver Gog beskrevet med flg. udsagn:

  1. "LOTS BARNS ARM". Salme 83,9.
  2. "Mesek". Salme 120,5.
  3. "ET BANNER FOR HEDNINGEFOLKENE LANGT BORTE". Esajas 5,26.
  4. "FJENDEN FRA JORDENS ENDE". Esajas 5,26.
  5. "ET FOLK FRA DET FJERNE". Jeremias 5,15.
  6. " ET FOLK KOMMER FRA LANDET I NORD". Jeremias 16,22.

Med hensyn til Gog krigen og det som disse profeter har sagt om denne krig, så vil vi give et kort resyme af dette:

 1. Det er Israels fjender som ønsker at ødelægge Israel. Salme 83,3-5.
 2. Den som går til angreb på Israel, den går til angreb på Gud selv, for han værner Israel. Salme 83,6.
 3. Israels fjender er de forskellige arabiske nationer og Assur, som er Sovjet-unionen. Salme 83,7-9.
 4. Der er Israels fjender som ønsker krig, Jøderne er et fredeligt folk. Salme 120,7.
 5. Israels fjender skal komme fra jordens ender. Esajas 5,26.
 6. Gog er et folk som kommer fra det fjerne. Det er et kraftigt og gammelt folk, hvis tungemål Israel ikke kender. Jeremias 5,15.
 7. Gog er et stort folk. Det kommer fra jordens yderste ende. Jeremias 6,22.

 

LIGHEDER MELLEM GOG-KRIGEN OH HARMAGEDDON-KRIGEN. (1.)

Som vi har beskrevet ovenfor, så vil der blive TO STORE ANGREB MOD ISRAEL I ENDENS TID. Det er for det første Gog krigen, som vil komme i første del af trængselstiden. Gog er beskrevet som rytteren på den røde hest i Åb. 6,4. Han skal borttage freden fra jorden og fra Israel.

Begge krige er angreb på Israel og Jerusalem. Han vil falde på Israels bjerge. Antikrist og hans hære vil gå til angreb på selve Jerusalem. Denne store krig vil strække sig helt fra Harmageddon, som ligger i Galilæa, og strækker sig helt til Jerusalem. Vi kan kalde den for HARMAGEDDON-KRIGEN eller SLAGET OM JERUSALEM.

Efter at Gog krigen er afsluttet, og Gog og hans hære har fået deres gravplads i Gog hopens dal, får Antikristen verdensherredømmet i den store trængsel. Vi får et glimt af ham i Åb. 6,2, som rytteren på den hvide hest. Han kommer som en fordækt fredsfyrste, og han drager ud fra den ene sejer til den anden. Dette er både SEJRE I KRIG og IDEOLOGISKE OG RELIGIØSE SEJRE.

Det forhold at der er lighedspunkter mellem Gog og Antikrist, behøver på ingen måde at betyde at disse to krige skal foregå på samme tid, eller at disse to endetids personer er identiske. Vi skal i det flg. se på de ligheder som er er imellem dem.

 1. I.f.m. Gog krigen skal Gog og hans hære komme til et folk SOM ER SAMLET FRA MANGE FOLKESLAG. Esekiel 38,8.

Dette er endda mere tilfældet ved Antikrist-krigen. Efter denne krig vil alle jøder komme hjem til Israel. I 1000 års-riget skal de bo i Israel: Esajas 43,5-6. Sakarias 8,7-8.

 1. Gog skal komme "VED ÅRENES ENDE" Esekiel 38,8. Dette betyder at han skal komme ved udløbet af Israels misgernings år, som er 430 år: Esekiel 4,4-7. (Se også min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1, kap.: Israels misgernings år og hedningernes tider.)

På samme måde som Israels misgernings år gik etabbevis ind, går de også ud i etapper. Israels misgernings år vil derfor få sin afslutning før "hedningernes tider" får sin afslutning.

Medens Gog komme ved slutningen ag Israels misgerning sår, vil Antikrist afslutte "hedningernes tider". Når riget for Israel kommer, er hedningernes tider slut. "Men i endens tid skal Sydens konge (Ægypten) føre krig med ham (Antikrist), og Nordens konge (Syrien) skal storme frem mod ham (Antikrist) med vogne og heste, folk og mange skibe, og han (Antikrist) skal falde ind i landene (disse to lande) og oversvømme og overskylle dem. Han (Antikrist) skal også falde ind i det fagre land (Israel), og store skarer skal falde, men disse skal undslippe hans magt: Edom (Saudi-Arabien) og Moab (Jordan) og de ypperste af Amons børn (Jordan) Daniel 11,40-41.

 1. Både Gog og Antikrist skal komme "I DE SIDSTE DAGE" I gammel testamentlig betydning betyder dette følgende tre ting. Det er :

a.       Messias første komme.

b.       Messias genkomst og endens tid på 7 år.

c.        1000 års rigets periode

Til trods for at dette tids udtryk er brugt både i.f.m. Gogs og Antikrists komme, betyder det ikke at disse to

personer skal komme på samme tid. Efter som jeg ser det, kommer Gog i første del af trængselstiden, medens Antikristen afslutter den store trængsel.

 1. På samme måde som Gogs soldater skal være så mange at DE DÆKKER LANDET Esekiel 38,9, skal dette endda mere være tilfældet ved Antikrists angreb på Israel. Alle jordens folk skal sende soldater til krig ved Harmageddon. Tallet på de soldater som kommer fra Østen er anslået til 200 millioner: Sakarias 12,3 og Åb. 9,16.
 2. På samme måde som der vil blive STORE MESSIANSKE VÆKKELSER i.f.m. Gog krigen Esekiel 38,16 og v. 22. ,vil der også blive det i.f.m. Antikrists angreb. Først vil Israel omvende sig som rest og levning, og senere vil alle jordens hedningefolk omvende sig til Israels konge, som er Jesus fra Nasaret. "Han vil gøre os levende efter 2 dage (2000 ), på den tredie dag (i 1000 års-riget) vil han oprejse os, og vi skal leve for hans åsyn." Hoseas 6,2. Joel. 3,1. Sakarias 12,10. "Og det skal ske i de sidste dage (i 1000 års-riget), da skal bjerget (Sion) der Herrens hus står, være grundfæstet på toppen af bjergene og højt hævet over alle højder, og alle hedningefolkene skal strømme til det. Og mange folkeslag skal drage af sted og sige: Kom, lad os gå op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære os sine veje, så vi kan færdes på hans stier! For FRA SION SKAL LOV UDGÅ, OG HERRENS ORD FRA JERUSALEM." Esajas 2,2-3.
 3. Både Gog: Esekiel 38,17 og Antikrist er omtalt i G.T. og i N.T. Dette er så vigtige begivenheder at de ER OMTALT PÅ FLERE STEDER og PÅ FORSKELLIGE MÅDER. Antikrist er mest omtalt. Når profeterne profeterede om endetids begivenhederne, var det ikke deres opgave at skille mellem de forskellige profetiske udsagn. Således er det profetiske perspektiv. Det er derimod vor opgave ved Den Hellige Ånds hjælp at forsøge at tolke det profetiske ord og forsøge at skille det ene profetiske ord fra det andet..
 4. På samme måde som der kommer ET STOR JORDSKÆLV OVER ISRAEL i.f.m. Gogs angreb på Israel: Esekiel 38,18 og Åb. 6,12-17., skal det samme ske i.f.m. Antikrists angreb: Habakkuk 3,6. Sakarias 14,4. Åb. 16,17-21.
 5. På samme måde som Gogs soldater skal begynde at KRIGES INDBYRDES OG ØDELÆGGE HVERANDRE: Esekiel 38,21, skal det ske ved Antikrists angreb på Jerusalem i den store trængsel: Sakarias 12,4 og 14,13.
 6. På samme måde som Herren vil SENDE PEST (SYGDOM) OG BLOD over Gog: Esekiel 38,22, vil han gøre det samme når han angriber Jerusalem: Habakkuk 3,3-5. Sakarias 14,12. Åb. 16,2.
 7. På samme måde som Herren lader komme ET SKYLLREGN OG HAGELSTEN over Gog: Esekiel 38,22, vil det samme ske under Antikrists angreb på Israel: Åb. 16,21
 8. På samme måde som Herren vil lade det REGNE ILD OG SVOVL over Gog: Esekiel 38,22, vil det samme ske under Antikrists angreb på Jerusalem: Joel 3,3-4. Åb. 2,20.
 9. Både Gogs: Esekiel 38,6 og 15 og Antikrists angreb mod Israel VIL KOMME FRA NORD: Daniel 11,44. "På den tid skal hans (Antikrist) byrde blive taget bort fra dine skuldre, og hans åg fra din hals, og åget skal sprænges af dens fedme. Han (Antikrist i sit sidste angreb på Jerusalem) kommer over Ajat (by i Juda), drager frem gennem Migron (by i Benjamin, nær Gibea), i Mikmas (by syd øst for Betel) lader han trosset blive tilbage. De (Antikrist og hans hær og hærene fra Østen og Norden) drager igennem passet .I Geba (levitby i Benjamin) (siger de ) vi vil blive natten over. Rama (by i Benjamin, naboby til Betel og Gibea. Den ligger ca. 8 km. Nord for Jerusalem) bæver Sauls Gibea (by i Benjamin) .Den ligger ca. 6 km. Nord for Jerusalem) flyr. Skrig højt du Gallims datter! (by i Benjamin. Den ligger nord for Jerusalem). Giv agt, Laisa! (by i Benjamin). Arme Anatot! (præsteby i Benjamin) Madmena (by i Benjamin) llyr. Gebims (by i Benjamin) indbyggerne flytter deres gods i hast. Allerede samme dag står han (Antikrist) i Nob (by i Benjamin den ligger øst for Jerusalem ved Oliebjerget), da svinger han sin hånd mod Sions datters bjerg, mod Jerusalem-haven. Se, Herren, Israels Gud, Hærskarernes Gud, afhugger de løvriget grene med forfærdelig kraft, og de ranke, knejsende træer (nationer) hugges ned, og de høje bliver lave, og den tætte skov hugges ned med øksen, og Libanon falder for den Vældige: Esajas 10,27-34.
 10. På samme måde som Herren vil give Gog og hans hære TIL FØDE FOR ALLE VILDE DYR OG FUGLE; Esekiel 39,4., vil han også gøre det samme med Antikrist og hans hære: Esekiel 39,17. Mat. 24,28. Åb. 19,17-18

 

ULIGHEDER MELLEM GOG-KRIGEN OG HARMAGEDDON-KRIGEN.

På samme måde som der er ligheder mellem Gogs og Antikrists invasion i Israel, er der også uligheder mellem disse to angreb. Det skal bl.a. vise os at dette er TO FORSKELLIGE ANGREB OG TO FORSKELLIGE KRIGE. Vi har flg. uligheder mellem disse ti krige:

 1. Medens God og hans hære består af en ALLIANSE AF EN DEL STATER som Sovjet-unionen, Tyskland, Finland (evt.. Nord Sverige og Nord Norge) og mange stater i både Midt Østen og Nord Afrika: Esekiel 38,2-7, er Antikrists angreb mod Jerusalem i endens tid et angreb FRA ALLE VERDENS NATIONER.

Medens Gogs angreb mod Israel er en REGIONAL OG BEGRÆNDSET KRIG, er Antikristens angreb mod

Israel i endens tid en GLOBAL KRIG: Joel 3,6-7. Åb. 16,16. Åb. 19,19.

 1. Gog og hans hære skal IKKE MAGTE AT INDTAGE JERUSALEM. De skal falde på Israels bjerge: Esekiel

39,4.

Dette er ikke tilfældet med Antikrist og hans hære. Han skal for det første angribe Israel og Jerusalem i begyndelsen af den store trængsel. Han skal INDTAGE LANDET OG BYEN. Han skal endvidere føre krig mod Israels nabostater. Da han hører om kongerne fra Østen kommer går han ud imod denne fjende hær,men DE FORENER SIG OG GÅR MOD JERUSALEM. De skal formå at indtage byen: Sakarias 14,2.

 1. Medens Gogs angreb på Israel er på grund af ISRAELS STRAGETISKE BELLIGENHED: Esekiel 38,12, og

På grund af ISRAELS STRAGETISKE BELIGGENHED: Esekiel 38,12 og på grund af ISRAELS RIGDOMME: Esekiel 38,12-13, så er Antikrists angreb mod Jerusalem "EN HELLIG KRIG" med religiøse og ideologiske motiver. Det er en krig mod Herren om hvem som skal styre jorden i 1000 års-riget: Salme 2,2. Joel 3,14.

 1. Medens Gog og hans hær går til grunde ved FORSKELLIGE NATURKATASTROFER: Esekiel 38, 18-23,

Så er det HERREN SELV SOM SKAL OVERVINDE ANTIKRISTEN ve Harmageddon. Han overvinder Antikristen med sit ord, som er Guds sværd. Han kommer i spidsen for himmelens hær. Han vil til og med gøre det således at kødet pludselig rådner på de soldater som er med i slaget ved Harmageddon: Esajas 63,1-3. Sakarias 14,3 og 14,12. Mat. 24,30. Åb. 19,11 og 14-15.

 1. Medens Gog og hans hær bliver GRAVLAGT I ISRAELS JORD: Esekiel 39,11-16, skal Antikristen og den

Falske profet KASTES LEVENDE I ILDSØEN. Antikristens soldater skal ikke gravlægges, men de skal enten blive opspist af vilde fugle og dyr, eller blive til gødning ud over jorden: Jeremias 25,33. Og dyret (Antikrist)... Åb. 19,20.

 1. Medens Gog er FYRSTEN OVER ROS, MESEK OG TUBAL, som står for Sovjet-unionen i endens tid, er

Antikrist DEN SIDSTE HERSKER I DE 4 VERDENSRIGER, som vi har i verden før Guds riget kommer. Dette er fremstillet både i den billed kollos som kong Nebudkarnesar drømte om, og som profeten Daniel forklarede ham: Daniel 2.

Senere fik Daniel også se verdensrigerne i en drøm om de 4 dyr som steg op af havet (folkehavet). Blandt de 10 konger i endens tid fik han også se Antikristen - Han ødelagde 3 af kongerne og tog deres land: Daniel 7. "Jeg agtede nøje på hornene (de ti horn), da fik jeg se et andet lille horn (Antikrist) som skød op mellem dem, og 3 af de første horn blev oprykket for dets skyld, og dette horn havde øjne som menneskeøjne og en mund som talte store ord" Daniel 7,8.

Vi tror at Antikrist kommer fra et vestligt land. Mest sandsynligt fra Italien. Han vil føre en række krige, også i den første halvdel af trængselstiden. Efter 3½ år vil han få verdensherredømme og flytte sit hovedsæde østover, til Israel og Jerusalem. Han vil i.den forbindelse. underlægge sig 3 lande. Disse tre lande kan godt være: Israel, Syrien og Ægypten.

I den første del af årugen vil han fremstille sig som jødernes lovede Messias og som fredsfyrste. I og med at han kommer fra Italien, vil mange jøder tro at han er Messias , for der er foretilinger blandt mange jøder at Messias vil komme fra Rom. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 4, s. 45-46.)

 1. Medens Gog kommer fra DET YDERSTE NORDEN, vil Antikristen optræde INDENFOR DET GAMLE

ROMMERIGES GRÆNSER. Hans hovedområde vil være Midt Østen, og hans hovedstad vil være Jerusalem. Efter at der er gået 3½ år af trængselstiden, vil han indvadere Israel, sætte sig i Templet, forstyrre Guds tjenesten og kræve guddommelig tilbedelse: Daniel 9,27. Sakarias 11,16-17. Mat. 24,15. 2.Tess.2,4.

 1. Medens Gog er en ANTIKRISTELIG EROBER, som kommer fra Sovjet-unionen, er antikrist en MYSTISK

PERSON, som både kommer fra folkehavet og afgrunden. Det ser ud til at han har haft en periode på jorden før sin opstigning fra afgrunden: Åb. 13,1 og 17,8. (se kap: New Age og Antikristen.)

 1. Medens Gog OPTRÆDER ALENE, så optræder Antikrist SAMMEN MED DEN FALSKE PROFET. Det er hans probaganda og religionsminister. Han tvinger folk til at tage Antikristens mærke på deres højre hånd eller i sin pande, og han bestemmer også at den som ikke vil tilbede Antikristens billede, som er hans "Søn", den må dø: Åb. 13,15-17.
 2. Når Gog overfalder Israel, vil landet HAVE FRED OG BO TRYGT: Esekiel 38,11 og 14. Dette er ikke tilfældet i den store trængsel. DA VIL DER VÆRE KRIGE OVERALT I VERDEN, og særlig er dette tilfældet i Midt Østen: Daniel 9,26.

"Men i endens tid skal Sydens konge (Ægypten) føre krig mod ham (Antikrist), og Nordens konge (Syrien)

skal storme frem mod ham med vogne og hestfolk og mange skibe, og han skal falde ind i landene (Ægypten og

Syrien) og overskylle dem. Han skal falde ind i det fagre land (Israel), og store skare skal falde, men de skal

Falde, men disse skal undslippe hans magt: Edom (Saudi-Arabien) og Moab (Jordan) og de ypperste af Ammons

Børn (Jordan). Og han skal udstrække sin hånd mod andre lande, og Ægypten skal ikke undslippe. Han skal

tilegne sig skatte af guld og sølv og alle Ægyptens kostelige ting , og Libyere og Etiopiere skal være i hans følge.

Men tiender fra Østen (kongerne fra Østen) og Norden (Syrien og andre arabiske lande) skal forfærde ham, og

Han skal drage ud i stor harme for at ødelægge og tilintetgøre mange. Og han skal opslå sine paladstelter mellem

søerne (vandene) i det herlige, hellige bjerg (Sion), men så bærer det til enden med ham, og der er ingen som

hjælper ham." Daniel 11.40-45.

 1. Medens Gogs angreb på Israel UDLØSER EN ATOMKRIG, både mod Sovjet-unionen og derefter U.S.A. og mod Vesten: Esekiel 39,6, foregår Harmageddon krigen i MIDT-ØSTEN. Den skal strække sig fra Harmageddon og lige til Jerusalem. Ordet Harmageddon kommer af ordene "har" som betyder "fjeld" eller "bjerg", og ordet "Meggido" som er et stedsnavn. Det betyder altså Meggidos fjeld.

Ordet Meggido har også sammenhæng med ord som betyder "skarp metalspids", "tropper", og verberne "at hugge ned", "sønderbryde" eller "at tilintetgøre". I den betydning betyder Meggido "det bjerg eller fjeld hvor tropperne bliver hugget ned, sønderbrudt og tilintetgjort".

Megiddo er endvidere en lille landsby i Nord Galiæa. Den ligger ved Jisreels slettens sydvestlige side, nær Karmel bjerget. Denne slette er ca. 45 km, lang i syd østlig retning, og den er ca. 25 km, bred.

Gud vil samle alle hedninge hærene på denne slette. Den vil blive krigsskueplads for det sidste angreb mod Israel og Jerusalem, før vi får Jesu genkomst og oprettelsen af riget for Israel: Åb. 16,16.

 1. Medens vi i.f.m. Gogs angreb på Israel vil få en RÆKKE NATURKATASTROFER: Esekiel 38,19 og 22, vil vi få det i ENDDA STØRRE GRAD ved Antikrists angreb mod Israel i endens tid. Vi vil få en række tegn i sol og måne, som vi ikke har under Gogs invitation. Stjernerne vil holde op med at lyse og de vil falde ned fra himmelen: Esajas 13,10. Joel 3,4. Sakarias 14,6. Mat. 24,29. Luk. 21,24.
 2. Medens det bliver et forfærdeligt BLODBAD OG TAB AF MENNESKELIV i.f.m. Gog krigen: Esekiel 38,21-22 og Åb. 6,4 og 9-11, så vil dette blive i ENDDA STØRRE GRAD i slaget ved Harmageddon. Da skal blodet stige op til bidslet på hestene i en strækning på 30 mil. I.f.m. den store trængsel er det ikke bare i Midt Østen at folk skal dø. Dette skal ske ud over jorden. Der skal bare blive FÅ MENNESKER TILBAGE: Esajas 13,12. Og

24,1 og 6 og 33,12 og 34,3 og 63,4-6. Joel 3,18-19. Åb.14,14-16.

Kornhøsten er dobbelt. Først bliver de vantro indhøstet, for at få deres dom. Derefter bliver de troende samlet ind i Guds rige: Mat. 13,24-30. Åb. 14,17-20. (1600 stadier er 292 km.)

VINHØSTEN ER ET BILLEDE PÅ SLAGET VED HARMAGEDDON. I en strækning på næsten 30mil skal der blive et enormt blodbad. Vi mindes at selv Harmageddon sletten er 45 km,, lang og 25 km, bred. Den strækker sig i nord østlig retning fra Megiddo som ligger i Nord Galilæa.

 1. Medens Gog bare MODVILLIG GÅR MOD ISRAEL i endens tid: Esekiel 38,4, er Antikristens motiver ikke behersket af at vinde rigdomme eller at få en god stratetisk position, men det er en KONFRONTATION MED DEN TREENIGE GUD OM HERREDØMMET I VERDEN OG STYRET I 1000 ÅRS-RIGET. Antikrist går bevidst ind for at ødelægge jøderne og Israel. En række jøder vil også miste livet i de 3½ år som han styrer Israel. Kampen mellem Gud og Antikrist i enden strid er en foreløbig slut-strid mellem Guds rige og Satans rige. Jesus fra Nasaret vil vinde en overlegen sejer ved Harmageddon. (I TIDSALDRENE) Daniel 2,44 og 7,25-27. Sakarias 13,8-9 (HERREN (MESSIAS) ER MIN GUD) Sakarias 14,2.
 2. I.f.m. både Gogs og Antikristens nederlag i Israel skal himmelens fugle og jordens vilde dyr samle sig FOR AT FORTÆRE DE DØDE KROPPE. I det sidste måltid bliver det sagt at de skal æde "jordens fyrsters blod": Esekiel 39,18. Dette betyder at slaget ved Harmageddon har et meget STØRRE OMFANG END GOG-KRIGEN. Medens Gog krigen er et regionalt opgør mellem Gog og hans hære p.d.e.s. og Israel p.d.a.s. Så gælder Harmageddon  krigen alle verdens nationer.
 3. I.f.m. Gog krigens nederlag på Israels bjerge vil vi få STORE MESSIANSKE VÆKKELSER både i Israel og rundt omkring i verden: Esekiel 38,23. I.f.m. den store trængsel og Harmageddon slaget vil vi få jødernes hjemkomst til Israel og JØDERNES OMVEDELSE. Det sidste er et af de vigtigste temaer i G.T.: Esekiel 39,21-22 og 25 og 27-29.
 4. I.f.m. Gog krigen får vi INGEN GENNERELLE DOMME OVER DE OVERLEVENDE MENNESKER. Det får vi derimod efter Harmageddon krigen. Da vil Herren samle de overlevende og DØMME DEM I JOSAFATS DAL: Joel 3,7 og 17. Denne dom er også omtalt i Mat. 25,31-46.
 5. I.f.m. Gog krigen får vi INGEN OPSTANDELSE FRA eller AF DE DØDE. Det får vi derimod efter Harmageddon krigen: "Og mange af de som sover i jordens muld, skal vågne op, nogle til tidsalderlig liv ( de skal få del i den kommende tidsalder, som er riget for Israel), og nogle til skamme og tidsalderlig afsky. (De får ikke del i den kommende tidsalder) Daniel 12,2. (Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1, kap. Den rigtige oversættelse af ordet "aion" og "aionios".) "salig er den som bier og når frem til 1335 dage. Men gå du (Daniel) din ende i møde . Du skal hvile og stå op til din lod VED DAGENES ENDE: Daniel 12,12-13.

"Undrer jer ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ud, de som har gjort godt, til LIVETS OPSTANDELSE, DE SOM HGAR GJORT ONDT, TIL DOMMENS OPSTANDELSE: Joh. 5,28-29. (Der er 1000 år mellem disse to opstandelser.)

"Og hedningerne er blevet vrede, og din vrede er kommet, og den tid da de døde (de troende døde) skal dømmes, og du skal lønne dine tjenere profeterne og de hellige og dem som frygter dit navn (holder loven), de små og de store, og da skal du ødelægge dem som ødelægger jorden," Åb. 11,18 og 20,4.

 1. I.f.m. Gog krigen får vi ikke 1000 ÅRS-RIGET. Det får vi derimod efter at Harmageddon slaget er afsluttet. Guds rige i betydningen riget for Israel er et af hovedtemaerne i hele Bibelen. Den som ikke har noget syn for riget for Israel eller 1000 års-riget i sin forkyndelse, kan bare stoppe med at udlægge det profetiske Ord, for det fører bare til at vedkommende misforstår Guds Ord og lærer galt om dette vigtige tema. Læren om 1000 års-riget er helt elementært i en ret forståelse af det eskatologiske Ord. 1000 års-riget er den epoke som ligger mellem kirkens tid og den nye himmel og den nye jord. I og med at jøderne nu kommer hjem til Israel, da er 1000 års-riget heller ikke langt borte: Luk. 1,32. Mat. 4,17. Ap.Gr. 15,16. Åb. 20.6.

Før vi afslutter dette kapitel vil jeg sætte op en kronologisk oversigt over en del vigtige hændelser i den store

Trængsel:

 1. Antikrist bryder den pagt som han har indgået med Israel og jøderne.
 2. Han indvaderer Israel og Jerusalem og kræver guddommelig tilbedelse af jøderne. En del af jøderne går med dertil, men de som modsætter sig, bliver forfulgt.
 3. Han fører krig mod Ægypten og Syrien og lægger disse lande under sit herredømme. Han fører også krige med andre lande.
 4. Når han hører at kongerne fra Østen og Norden kommer, går han ud for at tilintetgøre dem, men tropperne forener sig og går mod Israel og Jerusalem.
 5. Soldater fra alle verdens lande bliver samlet på Harmageddon sletten.
 6. I forbindelse med det sidste angreb på Jerusalem får vi jødernes omvendelse til Messias, som er Jesus fra Nasaret.
 7. Jesus kommer sammen med englene og de hellige og tilintetgør Antikrist og hans soldater og opretter RIGET FOR ISRAEL

 

FREMTIDS TEOLOGI:   Oskaredi@online.no     www.home.no/oeindergaard

                                            Referent:

                            Herning@dlgnet.dk

                            www.yeshuattsion.webbyen.dk

                                          PÅ GENSYN !