E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
09 Nov 2013 23:57
Forfatter
David Wilkerson

Profeten Esajas advarer os om, at i de sidste dage vil "Gud vende op og ned på verden". Han siger, " Herren hærger jorden og lægger den øde, han får jordskorpen til at sprække og spreder beboerne." (Esajas 24, 1).

Ifølge denne profeti, vil dommen pludseligt komme over jorden, og det vil forandre alt på en eneste time. På et kort øjeblik, vil hele verden blive vidne til en hurtig og massiv ødelæggelse af en by eller en nation, og verden vil aldrig blive den samme igen.

Hvis du er knyttet til materielle goder, hvis du elsker denne verden som den er, så ønsker du ikke at høre hvad Esajas har profeteret. Faktisk vil det Esajas siger være utænkeligt selv for de meste retfærdige blandt Guds folk. Mange vil sikkert spørge, "Hvordan kan en hel verden blive ramt på bare én time?"

Hvis vi ikke troede, at Bibelen var Guds sande Ord, ville få af os tage Esajas' profeti alvorligt. Men Skriften gør det klart: På en eneste time vil verden forandre sig. Menigheden vil forandre sig og hver eneste en af os vil forandre sig.

Apostlen Johannes giver en tilsvarende advarsel i Åbenbaringsbogen. Han taler om en ødelæggende dom, som kommer over en by og nation: " Derfor kommer på én og samme dag alle hendes plager, død og sorg og sult, og hun skal brændes; thi stærk er Gud Herren, som har dømt hende....Så stor en rigdom ødelagt på en eneste time!" (Åb. 18, 8. 17)

I Esajas profeti, bliver byen under dom kastet ud i forvirring. Husene bliver lukket af, ingen kan komme hverken ud eller ind. "Tomhedens by er knust, alle huse er lukket, ingen kommer ind." (Esajas 24, 10). Hele byen er ødelagt. "I byen er kun ruiner tilbage, porten er hugget i splinter." (24, 12). Alle adgangsveje af spærret. Denne passage antyder, at der har været brand, at en eksplosion har rystet selve jorden fundament." (se 24, 6).

Vi, som lever i New York City, kender noget til denne scene. Da tvillingetårnene blev angrebet, kunne den altomspændende brand og røg ses stige til himlen mange kilometer væk. For nylig gik new yorkerne i panik, fordi damp kom op under en af byens gader. Folk løb i alle retninger, og skreg: "Er det nu? Er det det afsluttende angreb?"

I dag er der masser af verdslige profeter som siger, at et atomangreb er uundgåeligt. Og ofte siger de, at målet for angrebet vil være New York. Men det kunne ske i hvilken som helst større by: London, Paris. Tel Aviv, Washington. Hverken Esajas eller Johannes nævner navnet på den by, som den ødelæggende dom kommer over.

Dokumenttype
Forkyndelse